Geologický průzkum a jeho druhy

Rozlišujeme tyto druhy geologického průzkumu:

  • Předběžný - zahrnuje studium dostupných map a dalších materiálů o daném území, získávání místních zkušeností a prohlídku území. Je vhodný pro jednodušší stavby v zastavěných oblastech, kde je takový průzkum možný
  • Podrobný - doplňuje a rozšiřuje předběžný geologický průzkum. Jeho úkolem je přesně stanovit geologické poměry tak, aby byly dostatečné pro volbu a návrh založení stavby, nosné konstrukce stavby.

 

Provádí se sondovaním. Sondy se nesmějí dělat pod budoucími základy a mají být minimálně tři pro jeden objekt. Dělají se u každého rohu objektu. Geologický průzkum se má dělat ještě před projektováním stavby. Sondy musí dělat specializovaná firma, která zároveň investorovi účtuje částku za sondy a vyhodnocení průzkumu. Pouštět se do výstavby podzemního podlaží bez průzkumu podloží je riskantní. Na základě geologického průzkumu se zjistí složení základové půdy, stlačitelnost, únosnost a výška spodní vody (která umí pořádně zamotat hlavu).

 

Tento průzkum se má udělat ještě před projektováním stavby. Pokud je podloží nevhodné nebo málo kvalitní pro danou stavbu, může se uměle upravit (propustností, utužováním, vstřikováním) nebo vyměnit. Propustností dna nebo čerpáním se dosáhne trvalé snížení hladiny podzemní vody. Pokud je podloží z málo zplihlých hlín, hlinito-písčité zeminy nebo jílových písků, je nezbytné mechanické nebo hydraulické utužování vibrovacími deskami, válci nebo hlubinnými vibracemi. Pokud podloží tvoří hrubé písky, vstřikují se látky na bázi cementu a jílu, aby se zvýšila jeho pevnost. Kamenivo a písky se zpevňují chemickými látkami, jako je vodní sklo a chlorid vápenatý. Pokud je zemina, která má být pod stavbou, nerovnoměrně stlačitelná, s malou pevností, nahradí se vrstva zeminy pod základovou spárou stabilním štěrkovým polštářem, čili štěrkopískovou vrstvou.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…