Jak na rekonstrukce základů?

 

Řeknete si, že při rekonstrukci již přece základy pod domem jsou, tak není co řešit.

 

Příčinou trhlin ve zdech však může být nedostatečně nosná půda, to však musí posoudit statik, a tehdy se musíte pustit i do úprav základů. Zpevňování základové půdy se provádí buď výměnou vrstvy půdy těsně pod základovou spárou, nebo vstřikováním. Při rekonstrukci je třeba základy odkopat po základovou spáru a postupným podkopávaním vyměňovat vrstvu pod základy. Injekce se realizuje přepichováním základové půdy dutými tyčemi s otvory, do kterých se pod tlakem zavádějí nejčastěji řídké cementové kaše, které po ztuhnutí zvýší únosnost základové půdy. Dalším případem je často podceněna výška základové spáry v nezamrzající hloubce, což se dá zjistit odkopáním základů. Důsledkem je nerovnoměrné sedání objektu, protože voda, která se nachází v zemině pod základy, v zimě zamrzne a zvětšením objemu vytvoří puklinu. V létě, kdy se voda roztopí, objekt nerovnoměrně sedne právě v těch místech se vzduchovou mezerou. Řešením je další postupné dobetonování nebo dozdění základů do větší hloubky. Nesmí se odkopat větší část než 3 m délky najednou, aby objekt nesedl. A nakonec, málokterá rekonstrukce se obejde bez nové přístavby, která musí být na nových základech. Zde je třeba si uvědomit, že nová přístavba bude sedat jinak než stará část a pak vznikají trhliny nejen ve zdech, ale také v základech. Proto je nutné vytvořit mezi starou a novou částí dilataci, což znamená vložit mezi základy pružný materiál, například polystyren nebo heraklit. Oddilatovat je třeba i věnec a zdi nové stavby od staré.

 

Udělat základ neznamená pouze nalít beton do vykopáné jámy.

Základy se obvykle vytvářejí z monolitického betonu uloženého do bednění. Alternativou jsou prefabrikované základové prvky. Bednění se nejjednodušeji vytváří ze systémových prvků, které se snadno a rychle skládají a rozebírají. Výhodou těchto prvků je možnost opakovaného použití. Při prostorově komplikovanejších základech nebo u menších domů je běžné bednění vyrobené z prken přímo na místě. Podle statických výpočtů se někdy musí uložit do základů i výztuž, která se pokryje předepsanou vrstvou betonu. Pro rovnoměrné rozložení zatížení ze všech konstrukcí se pod základové pásy dává vrstva štěrkopísku nebo písku v tloušťce určené projektantem.

 

Hydroizolace se klade ve dvou vrstvách pásů položených kolmo na sebe a doplňují se další vřetenovou izolací, která zvyšuje odolnost např. proti tlakové vodě nebo zvyšuje odolnost proti radonu. Geotextilie se přidává k základům jako ochrana stavebních materiálů nebo proti prorůstání rostlin. V oblasti základů a pod základovou deskou se klade i zpevněná tepelná izolace v extrudované podobě.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Co jsou deskové základy?

Při vysokém zatížení stavby nebo při zakládání v málo únosné půdě, kdy není možné bezpečně přenést...
více…

Co jsou hlubinné základy?

Hlubinné základy se používají při málo nosné základové půdě nebo pokud se v úrovni základů vyskytuje spodní...
více…

Co jsou plošné základy?

Plošné základy - přenášejí zatížení do půdy svou plochou. Patří sem základové pásy, které musí být pod...
více…

Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Rekonstrukce podkroví - podlahy a klimatizace

Rekonstrukce prostor pod věkovitými střechami je úžasný počin. Abyste se však při rekonstrukci starého podkroví na...
více…

Výměna krovu na staré chalupě a zachování autentičnosti stavby

Téměř všechny střechy budov, které jsou dnes chalupami, jsou zakryty šikmými střechami. Přitom naprostá většina...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Rekonstrukce starého domu je romantika, kterou je ale potřeba pečlivě zvážit

Uvažujete nad koupí starého domu? Váháte, zda si raději nepořídit pozemek a stavět si po svém a od základů? První...
více…