Jak na rekonstrukce základů?

 

Řeknete si, že při rekonstrukci již přece základy pod domem jsou, tak není co řešit.

 

Příčinou trhlin ve zdech však může být nedostatečně nosná půda, to však musí posoudit statik, a tehdy se musíte pustit i do úprav základů. Zpevňování základové půdy se provádí buď výměnou vrstvy půdy těsně pod základovou spárou, nebo vstřikováním. Při rekonstrukci je třeba základy odkopat po základovou spáru a postupným podkopávaním vyměňovat vrstvu pod základy. Injekce se realizuje přepichováním základové půdy dutými tyčemi s otvory, do kterých se pod tlakem zavádějí nejčastěji řídké cementové kaše, které po ztuhnutí zvýší únosnost základové půdy. Dalším případem je často podceněna výška základové spáry v nezamrzající hloubce, což se dá zjistit odkopáním základů. Důsledkem je nerovnoměrné sedání objektu, protože voda, která se nachází v zemině pod základy, v zimě zamrzne a zvětšením objemu vytvoří puklinu. V létě, kdy se voda roztopí, objekt nerovnoměrně sedne právě v těch místech se vzduchovou mezerou. Řešením je další postupné dobetonování nebo dozdění základů do větší hloubky. Nesmí se odkopat větší část než 3 m délky najednou, aby objekt nesedl. A nakonec, málokterá rekonstrukce se obejde bez nové přístavby, která musí být na nových základech. Zde je třeba si uvědomit, že nová přístavba bude sedat jinak než stará část a pak vznikají trhliny nejen ve zdech, ale také v základech. Proto je nutné vytvořit mezi starou a novou částí dilataci, což znamená vložit mezi základy pružný materiál, například polystyren nebo heraklit. Oddilatovat je třeba i věnec a zdi nové stavby od staré.

 

Udělat základ neznamená pouze nalít beton do vykopáné jámy.

Základy se obvykle vytvářejí z monolitického betonu uloženého do bednění. Alternativou jsou prefabrikované základové prvky. Bednění se nejjednodušeji vytváří ze systémových prvků, které se snadno a rychle skládají a rozebírají. Výhodou těchto prvků je možnost opakovaného použití. Při prostorově komplikovanejších základech nebo u menších domů je běžné bednění vyrobené z prken přímo na místě. Podle statických výpočtů se někdy musí uložit do základů i výztuž, která se pokryje předepsanou vrstvou betonu. Pro rovnoměrné rozložení zatížení ze všech konstrukcí se pod základové pásy dává vrstva štěrkopísku nebo písku v tloušťce určené projektantem.

 

Hydroizolace se klade ve dvou vrstvách pásů položených kolmo na sebe a doplňují se další vřetenovou izolací, která zvyšuje odolnost např. proti tlakové vodě nebo zvyšuje odolnost proti radonu. Geotextilie se přidává k základům jako ochrana stavebních materiálů nebo proti prorůstání rostlin. V oblasti základů a pod základovou deskou se klade i zpevněná tepelná izolace v extrudované podobě.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Co jsou hlubinné základy?

Hlubinné základy se používají při málo nosné základové půdě nebo pokud se v úrovni základů vyskytuje spodní...
více…

Co jsou plošné základy?

Plošné základy - přenášejí zatížení do půdy svou plochou. Patří sem základové pásy, které musí být pod...
více…

Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Byt v osobním vlastnictví, to je také obnova celého domu

Uspořit za energie ve vlastním domě je něco jiného než když vlastníme pouze byt. Ale uspořit chceme, i když...
více…

Renovace koupelny - nejprve hydroizolace a až potom lepení obkladů

Koupili jste starší byt a koupelna je třeba znovu, moderně a lépe obložit? Nebo se vám již okoukala dlažba ve vašem...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Rekonstrukce starého domu z důvodu úspory a zdravějšího bydlení

Je všeobecně známo, že rekonstrukce stávajících rodinných domů představují proces nesrovnatelně náročnější,...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…