Jak zabránit podmrzání základů?

 

Stavby se zakládají do nezamrzající hloubky, což požaduje norma. Důvodem je možnost podmrzání základů s následnými deformacemi. Například v místě vchodových dveří do suterénu je třeba základovou desku prohloubit pásem až do nezamrzající hloubky. To je hloubka spodní hrany základu, v níž už zemina v zimních měsících nezamrzá.

 

Podmrzání základů

Pokud zemina pod základem zamrzne, zvětší svůj objem. Po zmrznutí dochází k nadměrnému sedání základů. Průměrná hodnota nezamrzající hloubky se pohybuje v závislosti na klimatických podmínkách a vlastností základových zemin kolem 0,8 m. Pokud půdu tvoří celistvé nezvětrané horniny, může být v hloubce pouze 0,5 m pod povrchem terénu. Při soudržných zeminách, kde je hladina podzemní vody v hloubce méně než 2,0 m pod povrchem terénu, základová spára musí být v hloubce alespoň 1,2 m. Hloubku 1,4 m volíme tehdy, když základovou půdu tvoří soudržné zeminy náchylné na smršťování (např. Pálené zeminy). Hloubka základové spáry uvnitř objektu může být menší, protože tam již nepůsobí klimatické vlivy. Ani základové pásy suterénní zdí se nemusí navrhovat s ohledem na nezamrzající hloubku, protože jsou bezpečně hluboko v zemině. Pro hloubku základů v tomto případě je rozhodující celková geometrie pásu, která závisí na úhlu roznášení zatížení.

 

Jsou i jiné způsoby, jak lze základovou spáru chránit před nepříznivými klimatickými vlivy. Jedním z nich je izolování základové konstrukce vysoce tepelným izolantem. Výhodné je použít extrudovaný polystyren. Má stálé tepelně-izolační vlastnosti a velmi nízkou nasákavost, díky čemuž si zachovává izolační schopnost i po zabudování do vlhkého prostředí. Tepelnou izolaci vkládáme z vnější strany základové konstrukce až po spodní hranu. Izolace ochrání zeminu pod základovou konstrukcí před velmi nízkými teplotami a před zamrzáním. Zadržuje i teplo uvnitř objektu a přispívá ke snížení tepelných ztrát objektu.

 

Kromě vkládání tepelné izolace se doporučuje vytvořit kolem celé stavby drenáž. Drenážní systém zachycuje povrchovou vodu, která proudí podél základové konstrukce a zeminu tak udržuje v relativně suchém stavu. Tato zemina je pak méně náchylná na objemové změny, které by vznikly v důsledku zamrzání. Systém tvoří plastové drenážní trubky s prostřiženými otvory pro odvodnění. Trubky může buď opláštit výrobce nebo se dodatečně obalují netkanou goetextilií ,která zabraňuje ucpání otvorů. Pro zlepšení filtrace vody se obsypávají štěrkem. Takto upravené okolí základové konstrukce umožňuje navrhnout základy s menší hloubkou základové spáry, jako je třeba z důvodů zamrzání půdy.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Spodní stavba a nutnost hydroizolace

Základy a stěny suterénu musí splňovat důležité úkoly jako rozložení zatížení a zabránění přístupu vody a...
více…

Jaké druhy přírodních izolačních materiálů použít na zateplení a izolaci domu?

Pokud jsme ekologickými aktivisty, určitě se zajímáme o přírodní materiály k zateplení. Z ekologického a...
více…

Jak se dělají kontaktní zateplovací systémy?

Tepelná pohoda je termín, který charakterizuje klima v interiéru příjemné pro člověka. Ať už je to v zimě, když...
více…

Jak se dělají odvětrávané zateplovací systémy?

Odvětráné zateplovací systémy se montují suchým způsobem (bez použití stěrek a lepidel) - na fasádu je zakotven...
více…

Jak provést dodatečné zateplení?

Jaké jsou možnosti dodatečného zateplení? Odborníci jednoznačně doporučují zateplit z vnější strany, přičemž...
více…

Jaké jsou výhody zateplení?

Tolikrát jsme už z různých stran slyšeli o přednostech zateplení, až nás asi všechny přesvědčily. Po odborných...
více…

Jaké jsou nejběžnější materiály na zateplení?

Pokud jste se rozhodli šetřit sebe, své peníze, životní prostředí a v neposlední řadě i svůj dům a zateplit ho,...
více…

Jak zateplit dům? Zateplovací systémy

V současnosti je zateplení budov častým tématem nejen pro majitele zděných nebo panelových obytných domů, ale i...
více…

Jak udělat vnější izolace stěn?

Vnější izolace stěn tvoří do jisté míry zimní ošacení domu. Pokud jsou správně vypracované, pomáhají při...
více…

Jaká je tepelná izolace ze dřeva a celulózy?

Už dávno se ví, jakou významnou funkci má správná tepelná izolace. Nejde pouze o tepelné ztráty. Velmi důležité je...
více…