Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v rovnováze s okolní architekturou a zároveň splňovat požadavky obyvatel domu. Při výběru krytiny se rozhodujeme podle ceny, sklonu střechy, statického a konstrukčního řešení a zároveň podle vlastního estetického cítění.

chaty a chalupy, střechy, střešní krytiny

Pod krytinu je třeba umístit pojistnou hydroizolaci

Pokud je krov zateplený, třeba použít z vnitřní strany parozábranu a myslet na odvětrání střechy. Podle způsobu odvětrání rozlišujeme střechy jedno-a víceplášťové. Jednoplášťová střecha má všechny vrstvy těsně přiléhající, bez odvětrání. U dvoumotorových a plášťových střechách je krytina, případně i nosná konstrukce střechy, odvětraná vzduchovou mezerou, kterou většinou zajišťují kontralatě. Odvětrání musí být vždy ve svislém směru. Například dřevěný šindel musí být odvětrán, aby nedocházelo k plísním a hnití dřeva. Betonové a keramické krytiny mají speciální prvky, které zajišťují odvětrání.

Keramické a betonové tašky

Patří mezi nejpoužívanější krytiny u nás. Působí přirozeně tak na novostavbách, tak na historických budovách. Větší hmotnost keramických a betonových tašek však vyžaduje i více dřeva v krovů. Na trhu je dostatek povrchových úprav, barev, tvarů a doplňků těchto tašek. Je však třeba mít na paměti, že každé úžlabí, nároží, vikýř a jiné speciální doplňky zvyšují náklady na realizaci střechy. Tento druh krytiny má dlouhou životnost. Je jím pokryta většina střech rodinných domů. Vlivem znečištěného prostředí se mohou keramické a betonové tašky zanášet, zarůstat mechem a měnit svůj vzhled. Jednotlivé tašky se kladou na latě. Minimální sklon střechy je 23 °. Novinkou jsou tašky pro menší sklony (od 15 °), nevýhodou je cena a nutnost plného bednění.

Vláknocementové šablony

Jsou známé také jako eternit. Mají nízkou hmotnost, vysokou odolnost a působí velmi esteticky, proto se využívají na rekonstrukci historických a památkových objektů. Jsou vyrobeny na bázi cementu, buničiny a umělých vláken ve tvarech čtverce, bobrovky nebo obdélníku, v tloušťce 4 mm a v různých barvách nebo jako imitace břidlice. Při výběru této krytiny se bere v úvahu výrobce, materiálové složení, jakož i cena spojovacích prvků a dalších doplňků.

Vlnité desky

Pro svůj vzhled jsou vhodné spíše na hospodářské stavby jako na obytný dům. Lze je použít od sklonu 5 °. Vlnitá krytina na bázi cementu je ze směsi cementu a PVA, vyztužená neazbestovými vlákny. Další možností jsou desky z organických vláken sycených bitumenem. Přibíjejí se kladivem a jejich tvar se upravuje pilou. Celková bitumenová impregnace zaručuje barevnou stálost, pevnost, pružnost, lehkost a odolnost proti korozi.

Vlnitá bitumenová taška

Vyrábí se ve více barvách. Majitel ocení nízkou cenu a snadnou montáž. Tato krytina vzhledem připomíná keramickou tašku.

Asfaltové šindele s bitumenem

Mohou být modifikovány vložkou z netkané skleněné textilie. Jsou to pásy různých tvarových šablon s barevným posypem a samolepícím pruhem na spodní straně. Kladou se na bednění nebo OSB desky, které je nutné v některých případech doplnit tavitelným pásem. V nabídce jsou různé barvy, které dávají střechám jedinečný vzhled. Taková střecha má životnost přibližně 40 let, rozhodují však podmínky konkrétní lokality a kvalita práce, jakož i samotné šindele.Alternativou je samolepící bitumenový šindel.

Plechové krytiny

Mohou být skládané, falcované, se zaklapovací systémem nebo ve tvaru šablon. Kladou se na dřevěné plné bednění nebo na OSB desky. Skládané krytiny imitují taškové krytiny a pro svou lehkost jsou vhodné na novostavby, ale i pro rekonstrukce. V posledních letech se začali s oblibou používat při výměnách starších krytin. Falcované plechy mají složitější realizaci, tuto práci musí vykonávat klempíř. Mají nízkou hmotnost, a tak jsou vhodné i pro rekonstrukce, protože nenarušují statiku. Mají dlouhou životnost, více než 100 let. Zinek legovaný mědí a titanem se vyznačuje vysokou kvalitou.Nevyžaduje údržbu, ani natírání. Přírodní patina vzniká vlivem zvětrávání a chrání materiál. Měď se jako krytina používá dlouhá léta, a to převážně na střechách kostelů a jiných historických staveb. Odolává větru, brání šíření ohně a má životnost od 80 do 160 let. Ani tato krytina nevyžaduje žádnou údržbu. Pozinkované plechy jsou vrstveným materiálem, ve kterém se vlastnosti oceli spojují s ochranným účinkem zinkové vrstvy proti korozi. Hliníkový plech lze pokládat i na asfaltové lepenky. Samozřejmě, nabídka plechových krytin je širší než uvádíme.

Zaklapovací systémy se montují jednodušeji a rychleji 

Tvarovaná hliníková šablona má vlastnosti hliníku, jako jsou vysoká chemická stálost, dobré mechanické vlastnosti a nízká hmotnost. Povrch může mít přírodní vzhled nebo může být lakovaný. Aby krytina měla dlouhou životnost, je třeba ji každých 10 let natřít. Trapézový plech má velmi nízkou plošnou hmotnost, je pevný, trvanlivý a vyžaduje minimum údržby. Může být pozinkovaný. K dispozici jsou různé výšky profilů s možností montáže vodorovně i svisle od sklonu 6 °. Na výběr je mnoho barev a povrchových úprav.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střecha z plastové krytiny, slámy, břidlice nebo dřeva?

Na tuzemském trhu je velký výběr krytin. Každá z nich má své klady, ale zejména pravidla, které je třeba...
více…

Údržba a drobné opravy střechy

Údržba a drobné opravy patří k životu každého domu. Zanedbané konstrukce si po několika letech i tak vyžádají...
více…

Střešní krytina na naši chatu

Při široké nabídce střešních krytin na trhu vyvstává otázka, kterou z nich si vybrat na naši chatu. Jelikož...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…

Střecha s vikýřem - estetika a odvod vody

Z hlediska zhotovení se jeví nejjednodušší konstrukcí vikýř s pultovou střechou. Spád střechy tohoto vikýře je...
více…

Bydlení a investice, které ovlivní pozdější náklady

Postavit si vlastní dům od základů je opravdu velmi náročné. Bez pomoci odborníků to snad ani není možné!  Za...
více…

Bydlení v podkroví - od nápadu po realizaci

Kdo  přemýšlí o podkroví, ten přemýšlí o střeše. A když myslí na střechu, tak i o jejím tvaru a konstrukci....
více…

Energeticky úsporné střechy

Tepelné ztráty prostupem tepla přes střechu u běžných domů dosahují přibližně 5 až 20%. Je tedy logické, že...
více…

Co byste měli vědět o střešní krytině

V našich podmínkách je tradičním tvarem šikmá střecha. A právě na takový typ střechy je výběr krytiny...
více…

Bez střechy to nepůjde

Nedílnou součástí každé stavby je střecha, která v součinnosti se všemi nosnými prvky výrazně ovlivňuje nejen...
více…