Střechy - kvalitní projekt, kvalitní materiál a odvodnění

Kdo už stavěl dům, ví, jaké komplikace jsou spojeny se střechami. Vše se odvíjí od kvalitního projektu domu. To je alfa a omega celé stavby. Dalším důležitým faktorem je kvalitní materiál, ze kterého se bude stavět. Jde o dlouholetou investici, proto se nesnažte na střeše zbytečně šetřit. Mohlo by se vám to vymstít, když to budete nejméně očekávat.

bydlení, střechy

Střechy dělíme podle několika kritérií

Podle sklonu rozeznáváme:

  • ploché střechy - se sklonem vnějšího povrchu krytiny v rozmezí od 0 ° do 10 °
  • šikmé střechy - se sklonem vnějšího povrchu krytiny v rozmezí od 10 ° do 45 °
  • strmé střechy - se sklonem vnějšího povrchu krytiny větším než 45 °

Ploché střechy

Střešní konstrukce, které mají sklon menší než 10 °, nazýváme plochými střechami. Ploché střechy momentálně převládají na moderních novostavbách komerčních budov, na stavbách obchodních center nebo peněžních ústavů. Podle základního konstrukčního řešení je dělíme na:

  • jednoplášťové - vnitřní prostředí je od vnějšího odděleny jedním střešním pláštěm, patří k nejrozšířenějším typem plochých střech,  jejich výhodami je menší investiční náročnost, snadná a rychlá realizace, snadná oprava a menší tloušťka střešního pláště
  • dvouplášťové - vnitřní prostředí je od vnějšího odděleno dvěma střešními plášti, mezi nimiž je větraná vzduchová mezera. Tento typ střechy se upřednostňuje v nepříznivých klimatických podmínkách
  • střechy s opačným pořadím vrstev (obrácené střechy) - na rozdíl od běžně používané skladby se tepelná izolace umisťuje až na hydroizolační vrstvu
  • duo střechy - do skladby je přidána ještě tepelně izolační vrstva

Podle funkce můžeme střechy rozdělit

na nepochůzné, pochozí a pojízdné. Na nepochozích střechách je omezen pohyb. Jde o typ střechy, na kterou se smí vstupovat pouze v případě údržby nebo opravy střešního pláště. Pochůzné střechy jsou velmi rozmanité. Jsou určeny pro trvalejší pohyb osob. Patří sem obytné terasy a zelené střechy. Se zvýšeným pohybem na střeše jsou spojeny i zvýšené nároky na střešní konstrukci a střešní plášť. Proto je nutné zajistit kvalitní hydroizolační vrstvu, speciální úpravu povrchu, bezpečný přístup a doplňková opatření, například zábradlí.

Zelené vegetační střechy navíc chrání konstrukci střechy před výkyvy teplot

a slunečním zářením a snižují náklady na údržbu hydroizolace.Pojízdné střechy jsou určeny na pohyb osobních a nákladních aut nebo vrtulníků. Mohou se nacházet i nad podzemními prostorami či garážemi. Řadíme sem také příjezdové rampy a nájezdy nebo přistávací plochy (takzvané heliporty) na hotelích, administrativních budovách, nemocnicích či soukromých rezidencích. Při tomto typu staveb je třeba brát v úvahu, že musí odolávat obrovskému zatížení.Proto je důležité jednotlivé vrstvy kotvit, případně spojit tak, aby se zachovala vodotěsnost střešní konstrukce.

Nezapomínejte na odvodnění

Voda ze střechy menšího rozsahu odtéká díky sklonu střechy směrem ke žlabu, který bývá umístěn na jedné straně objektu. Na druhé straně střechy se nachází atika, aby voda nestékala po stěnách. Při větších střechách se odvodnění řeší komplikovaněji, a to pomocí rovin s různým spádem tak, aby nejnižší místo bylo právě při deštné vpusti. Důležitou roli při odvodnění mají i klempířské prvky, jako například odpadní potrubí, vtoky, žlaby a chrliče.

Tradiční šikmé střechy

Šikmou střechou nazýváme stavební konstrukci, která chrání vnitřní nebo venkovní prostředí se sklonem od 10 ° do 45 ° a je vystavena přímému působení povětrnostních vlivů. Šikmé střechy získaly zpět svou popularitu v 90. letech minulého století. Skládají se z krytiny a krovu, který splňuje funkci nosné konstrukce zastřešení (může být dřevěná, ocelová, železobetonová nebo kombinovaná). Krov je soustava dřevěných či jiných prvků tvořících nosnou kostru pro uložení vrstev střešního pláště a krytiny a přenesení zatížení do nosného systému budovy.

Krovy dělíme 

  • klasické - mohou se řešit jako stojatá stolice nebo ležatá stolice,
  • hambálkové - úsporné typy krovů, na jejich výrobu je potřeba menší množství dřeva, nepoužívají se sloupky ani vzpěry

Specifickým rysem šikmých střech je podkroví

Je to prostor mezi nosnou konstrukcí stropu a střechou, který může sloužit jako úložný nebo jako obytný prostor. Šikmé střechy mají řadu výhod. Nepochybně můžeme mezi ně zařadit bezproblémové odvodnění. Kromě toho mají poměrně snadnou údržbu a dlouhou životnost. Nevýhodou může být vyšší cena oproti plochým střechám.

Při rozhodování o tom, jaký typ střechy budete mít,

vezměte v úvahu řada ukazatelů - od estetického přes funkční až po ekonomický ukazatel. Uvědomte si, že jde o vysokou investici, ale pokud se rozhodnete pro kvalitní řešení i materiály, předejdete tak zklamání a tomu, že už za několik let budete muset střechu rekonstruovat.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba rodinného domu - časový plán výstavby

Bydlení ve vlastním domě s dostatkem místa a soukromí určitě stojí i za pomyslné porodní bolesti, s nimiž je...
více…

Stavba rodinného domu - výběr pozemku a projekt na míru

Pokud se pouštíte do stavby rodinného domu, je dobré vyjasnit si několik bodů, které vám mohou celý proces usnadnit...
více…

Proč vybrat plochou střechu?

Strašák minulosti se proměnil na moderní konstrukční systém, který trůní na moderních rodinných domech a...
více…

Omlazení plechové a eternitové střechy

Kvalitní a pěkná střecha je chloubou domu a je vidět ji široko daleko. Pokud již náhodou začíná blednout a její...
více…

Tepelná čerpadla – spolehlivý zdroj tepla, jehož vývoj ovlivnili i obyvatelé Československa

Jsou tepelná čerpadla „hitem“, jehož sláva brzy pomine? Kdepak! Je pravda, že popularita tepelných čerpadel...
více…

Projekt Central House: Skvělé bydlení v Praze 1

Bydlení v hlavním městě se těší stále větší oblibě, a to především díky spoustě pracovních příležitostí....
více…

Jak zabránit usazování prachu v bytě?

Prach v bytě, to není jen estetický problém, ale pro mnohé lidi to znamená též zdravotní komplikace. Lidé, kteří...
více…

Pokojové rostliny v bytě a výhled z okna na zeleň? Ideální kombinace pro zdraví!

Pokojové rostliny v bytě, to není jen krásná dekorace. Pokud by tomu tak bylo, zcela by stačily umělé náhrady, které...
více…

Jak zařídit bydlení, když chceme vychovávat děti metodou Montessori?

Montessori systém výchovy dětí, to není jen návštěva školky a školy s tímto názvem, ale je to především výchova...
více…

Jak drobnými úpravami zútulnit ložnici?

Ložnice by měla být útulná a občas by také měla zažít nějaké změny. Sice převážnou část pobytu v ní...
více…