Střešní krytina na naši chatu

Při široké nabídce střešních krytin na trhu vyvstává otázka, kterou z nich si vybrat na naši chatu. Jelikož rozhodují zájmy majitele, velikost investice, exkluzivitu či nenáročnost chaty, konstrukce krovu, povětrnostní podmínky atd... Nelze dát jednoznačnou odpověď. Podle čeho tedy vybírat?

chaty a chalupy, střechy

Sklon střechy

Čím menší jsou skladebné prvky krytiny, tím strmější musí být sklon střechy. Například profilované plechy se mohou bez přídavné hydroizolace použít již od sedmi stupňů. Na sklon 15 ° je vhodná i krytina z vláknocementových desek, vlnitého plechu a plechová krytina, která imitují tvar pálené krytiny. Krytina z tašek, například betonová krytina s profilovanou drážkou a pálená keramická krytina se spojitou vodní drážkou se mohou použít na střechu se sklonem minimálně 22 ° (bez přídavné hydroizolace), neprofilovanou betonovou a keramickou krytinu lze použít od sklonu 30 °, stejně jako krytinu z přírodní břidlice, vláknocementových rovinných prvků, asfaltových šindelů apod.

Místní poměry

Při rozhodování bychom neměli zanedbat ani extrémní povětrnostní vlivy (náporové déšť, létající sníh, námraza), dále místní podmínky a konstrukční zvláštnosti. Právě na tvaru střechy můžeme například u historických dřevěnicích velmi snadno rozpoznat snahu stavitelů sladit architekturu obydlí s okolním prostředím.

Únosnost krovu

Konstrukce krovu musí odpovídat hmotnosti použité krytiny.Těžké krytiny (například dvojité krytí bobrovkou) mají výhodu ve srovnání s lehkými. Spočívá v tom, že vlastní hmotností vytvářejí stabilní zátěž, která působí proti vztlakové síle větru.Lehké krytiny (plechové, vláknocementové, bitumenové a jiné pásy, šindele či fólie) jsou ve srovnání s těžkými levnější, ale mají kratší životnost. Použijí se na starší krovy zejména u rekonstrukcí. Těžké krytiny se ukládají obvykle na laťování a snadné na bednění s hydroizolací.

Kvalita

Cena sice často rozhoduje, ale při výběru krytiny je třeba si zjistit, co všechno za své peníze dostaneme. Všimněme si, jaké jsou záruční podmínky. Při výběru je důležité porovnávat záruky výrobců na rozličné druhy krytin. Ty by měly odpovídat životnosti krytiny i ceně. Zajímavá je i rychlost dodávky, prodejní síť, prodej doplňkového materiálu a příslušenství. Můžeme si prohlédnout referenční stavby. Při méně známých výrobcích si vyžádejme doklad o vhodnosti výrobku, případně jeho certifikát. Kromě kvalitní krytiny je důležité dbát i na kvalitní montáž s důrazem na preciznost uložení tašek nebo pásů krytiny.

Betonová střešní krytina

Výhodou této krytiny je její vysoká mechanická odolnost proti prolomení (například při stoupání po střeše), nízká nasákavost a mrazuvzdornost. Je vhodná na větší moderní zděné chaty.Sortiment výrobků je široký a dostatečně propagován. Podkladem pro krytinu je laťování a podmínkou funkčnosti je provětrávaná vzduchová mezera, která se vytvoří kontralatěmi. U starších střech se počítalo, že dřevěná konstrukce krovu musí unést 55 až 60 kg / m 2 (krov byl takto dimenzován na pálenou tašku). Pokud je krov v dobrém stavu, takovou střechu lze bez problémů zatížit novou betonovou krytinou, která má plošnou hmotnost 42 kg / m 2 (bobrovka má plošnou hmotnost až 86 kg / m 2).Zesílit, resp. vyměnit krov je třeba, pokud byla původní krytina například z azbestocementu nebo plechu. Za povšimnutí stojí poskytovaná 30 letá písemná záruka, kterou poskytuje výrobce krytiny.

Pálená střešní krytina

Působí historizujícím a přirozeným dojmem. Zejména bobrovka pěkně vypadá na rekonstruovaných venkovských chalupách. Záruka od výrobců na pálenou tašku je 30, někde až 33 let. Odolnost keramické tašky proti mrazu se projeví v prvních pěti letech po zabudování. Pokud v tomto období obstojí, zachová si své vlastnosti po celou dobu životnosti. Trvanlivost přesahuje 80 let používání. Hmotnost velkoformátových tašek je v rozmezí od 42 kg / m 2 až po 55 kg / m 2. U maloformátových tašek je to od 40 kg / m 2 až po 54 kg / m 2. Hmotnost bobrovek se pohybuje od 64 kg / m 2 až do 88 kg / m 2 v závislosti na druhu tašek a sklonu střechy. Pálená krytina aktivně dýchá, propouští vodní páru, snadno se vysouší, a přitom neprosákne a zajišťuje ochranu před srážkovou vodou.

Plechová střešní krytina

Plechová krytina je vhodná do větrných vysokohorských oblastí. Obyčejné pozinkované plechy poskytují při současném vlivu životního prostředí (kyselý déšť) pouze časově omezenou protikorozní ochranu. Po ukončení procesu oxidace třeba pozinkovaný plech ošetřit nejpozději do dvou až tří let a pravidelně jej ošetřovat. Moderní bezúdržbové plechové krytiny nemají tento nedostatek. Materiál plechové krytiny tvoří vrchní (většinou polyuretanový nebo polyesterový) lak, 2-násobná vrstva základního nátěru a zinkový povlak. Nízká hmotnost střešní krytiny šetří náklady na novou výstavbu a snižuje statické zatížení celé stavby. Pro tyto vlastnosti je vhodná i na rekonstrukce střech. Minimální sklon je 8 °, pokud střecha neobsahuje příčné spoje, v opačném případě je to 14 °. Záruka na tento typ krytiny je 10 let na vybrané vlastnosti lakovoplastovou povrchovou úpravu a 50 let na odolnost proti prorezavění plechu (při polyuretanové úpravě).

Na bázi asfaltu

Asfaltové šindele vůbec a krytiny na bázi asfaltu jsou svou cenou vhodné na dřevěné chaty a méně náročné stavby. Na jednoduché střeše práci s nimi zvládne i zručný kutil. Plošná hmotnost krytiny je od 10,5 kg / m 2 do 11,5 kg / m 2. Šindele vyžadují souvislou podkladovou plochu, která musí mít pevný dřevěný podklad, například z desek (nemusí být ohoblované) o šířce 100 až 150 mm, o tloušťce min. 20 až 24 mm, aby se daly šindele hřebíky. Vrchní strana šindelů je upravená vysokokvalitní hrubozrnnou drobenkou se zvýšenou barevnou stálostí. Čím bledší je povrchová vrstva, tím delší je životnost šindelů. U asfaltových krytin zmiňme i povlakové střešní krytiny, mezi které patří krytiny z asfaltových pásů, které se uplatňují zejména u plochých střech, ale v ojedinělých případech se s touto krytinou setkáváme i u střech šikmých, zejména s mírným sklonem. Vlnité bitumenové desky se vyrábějí z organických vláken sycených bitumenem za vysokého tlaku a teploty. Krytina je pružná, odolná proti mrazu, nerezaví a nevyžaduje si prakticky žádnou údržbu. Protože plošná hmotnost krytiny je jen asi 3,5 kg / m 2, představuje jedno z řešení při výměně staré krytiny.Záruka na vodotěsnost, tvarovou stálost a mrazuvzdornost je 15 let. Tyto krytiny se přibíjí přímo do dřevěného roštu hřebíky s těsnícími hlavičkami.

Doplňky

V současnosti každá firma pomocí vlastního systému může dodat materiál na celý střešní plášť do posledního detailu. Okrajové tašky a hřebenáče patří k nejstaršímu doplňkovému sortimentu.Větrací tašky zabraňují kondenzaci vodní páry. Úžlabí se osazují úžlabními pásy z plastu nebo hliníku. Prostupové tašky na antény, větráky a podobně usnadňují řešení těsnění problémových detailů. Sněhové zachytávače a protisněhové tašky zajišťují rovnoměrné tání sněhu. Výstupová střešní okénka slouží pro výstup na střechu. Prosvětlení neobydlených podkroví zajišťují i ​​prosvětlovací tašky ze skla nebo plexiskla. Stoupací plošiny usnadňují pohyb po střeše.

Krytiny na plochou střechu

  • Asfaltové pásy - ploché střechy se na rekreačních chatách využívají zejména v rovinatých oblastech, na břehu vodních toků, jezer a podobně. Na izolaci proti vodě se využívá zejména povlaková krytina, v našich podmínkách zejména asfaltové pásy a plastové fólie. Životnost asfaltových pásů je minimálně 30 let. Jako vrchní hydroizolační vrstva se používají modifikované pásy o tloušťce minimálně 4 až 5 mm. Asfaltové pásy o tloušťce větší než 5 mm se používají na jednovrstvé hydroizolační systémy.
  • Plastové fólie - v našich podmínkách se nejčastěji používají fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC).Vícevrstvá fólie s pevnostní vložkou může mít kašírovanou syntetickou geotextilii (pokud ji nemá, podkládáme pod ni geotextilii). Na mechanické kotvení s obnaženou hydroizolační fólií z měkčeného PVC se doporučuje fólie o tloušťce minimálně 1,5 mm. Prodávají se i fólie z elastomerní gumy, resp. kaučuku (EPDM), polyisobutylen (PIB) a jejich modifikací, i pásy z polyethylenu (PE), resp. z polyolefinů.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v...
více…

Střecha z plastové krytiny, slámy, břidlice nebo dřeva?

Na tuzemském trhu je velký výběr krytin. Každá z nich má své klady, ale zejména pravidla, které je třeba...
více…

Údržba a drobné opravy střechy

Údržba a drobné opravy patří k životu každého domu. Zanedbané konstrukce si po několika letech i tak vyžádají...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…

Střecha s vikýřem - estetika a odvod vody

Z hlediska zhotovení se jeví nejjednodušší konstrukcí vikýř s pultovou střechou. Spád střechy tohoto vikýře je...
více…

Bydlení a investice, které ovlivní pozdější náklady

Postavit si vlastní dům od základů je opravdu velmi náročné. Bez pomoci odborníků to snad ani není možné!  Za...
více…

Bydlení v podkroví - od nápadu po realizaci

Kdo  přemýšlí o podkroví, ten přemýšlí o střeše. A když myslí na střechu, tak i o jejím tvaru a konstrukci....
více…

Energeticky úsporné střechy

Tepelné ztráty prostupem tepla přes střechu u běžných domů dosahují přibližně 5 až 20%. Je tedy logické, že...
více…

Co byste měli vědět o střešní krytině

V našich podmínkách je tradičním tvarem šikmá střecha. A právě na takový typ střechy je výběr krytiny...
více…

Bez střechy to nepůjde

Nedílnou součástí každé stavby je střecha, která v součinnosti se všemi nosnými prvky výrazně ovlivňuje nejen...
více…