Vše o zateplování domu, výběr správných materiálů a největší chyby

Kromě toho, že se vnější fasáda vystavuje na odiv, má i ochrannou funkci před povětrnostními vlivy a úniky tepla. Vhodně zvolený zateplovací systém zajistí fasáda, která nejen zabrání unikání stále dražšího tepla do okolního prostředí, ale také se stane pýchou celého domu.

polystyrén, zateplení domu, fasáda

Vnější zateplovací systém

Vnější zateplovací systém je klíčovou částí zateplování při opravách stávajících fasád. Významně snižuje tepelné ztráty přes stěny a chrání budovu před zvýšenou tepelnou zátěží v teplých měsících. To má nejen příznivý vliv na komfort bydlení, ale i výrazně snižuje účty za energie. Navzdory mnoha faktorům, které ovlivňují únik tepla, kontaktní zateplovací systém spolu s výměnou oken a skleněných ploch patří k nejúčinnějším opatřením s okamžitým efektem.

Teplota a komfort

Pro zajištění příjemného prostředí by se měla pokojová teplota pohybovat mezi 19,5 a 23 ° C, přičemž vnitřní teplota stěn by měla být podobná (rozdíl by neměl přesáhnout 3 ° C). Proudění vzduchu by nemělo překročit 0,2 m / s  relativní vlhkost vzduchu by měla být na úrovni 50%. Vhodný výběr zateplovacího systému rozdíl mezi pokojovou teplotou a vnitřní teplotou stěn zmenšuje. Zajišťuje vyšší teplotu na vnitřním povrchu stěn, což umožňuje snížit teplotu v místnosti. Zateplováním se snižují tepelné ztráty obvodovým pláštěm budovy. Jakékoliv dodatečné investice do modernizace systému vytápění by měly být realizovány až po provedení dodatečné tepelné izolace vnějších stěn, podlah a střešní konstrukce.

Jaký materiál na fasádu?

Tepelně izolační desky z polystyrenu nebo minerální vlny jsou jen jedním z mnoha materiálů používaných na zateplování. Důležitý je i výběr lepidla, stěrkovací směsi, penetračního nátěru nebo sklotextilní výztužné mřížky. Úspěšnost zateplování, a tím i snížení úniků tepla závisí od správného výběru materiálu. Při výběru materiálů byste si měli zodpovědět několik základních otázek. Má tepelně izolační materiál pouze zabránit úniku tepla nebo má být i odolný proti požáru? Má plnit i akustickou funkci? Je třeba zateplit celý objekt nebo jen jeho část? Kvalitu zateplovacího systému můžete posoudit nejen podle ceny, ale i podle součinitele tepelné vodivosti, který vyjadřuje čas, za který projde teplo materiálem. Nízké hodnoty charakterizují výborné tepelně izolační vlastnosti daného materiálu. Důležitým faktorem je i vlhkost, která má na tento parametr negativní vliv. Podle součinitele tepelné vodivosti má kamenná vlna a polystyren nejlepší tepelně izolační vlastnosti (0,035 až 0,050 W / (m. K)). Nejhorší tepelně-izolační vlastnosti má neošetřený kov (48 až 58 W / (m. K)) a podklad na bázi cementu (1,4 W / (m. K)).

Polystyren

Polystyren jako nejpoužívanější materiál při kontaktních zateplovacích systémů se vyrábí polymerací styrenu z ropy. Jeho hlavní výhodou je nízká objemová hmotnost, dobrá opracovatelnost a cenová dostupnost. Oblíbeným materiálem na zateplování je i pro nízkou nasákavost a schopnost nehořlavosti. Nejčastěji se používá na zateplování plochých střech a konstrukcí bez nároků na ochranu proti požáru a hluku. Výhodou expandovaného polystyrenu je použití nejen na nově postavené, ale i již existující budovy, dřevostavby, bytové domy, a průmyslové stavby. Na polystyren lze použít široké spektrum barev, zatepluje se bez tepelných mostů. Postup prací s kontaktním zateplovacím systémem složeným z expandovaného polystyrenu je velmi jednoduchý. Izolační desky jsou obvykle uchyceny na povrch fasády lepidlem a vhodnými kotvami. Na zpevnění a vyrovnání povrchu fasády jsou tepelně izolační desky ošetřeny armovací vrstvou vytvořenou pomocí stěrkovací směsí s vloženou sklotextilní mřížkou. Vyrovnaný povrch je ošetřen penetrací na vyrovnání nasákavosti a zvýšení přilnavosti. Na takto připravený podklad se nanáší finální akrylátová, silikátová nebo silikonová omítka, která může mít různé barevné odstíny a struktury dle individuálních požadavků.

Minerální vlna

Izolaci ze skelných vláken nebo čediče je známá pod názvem minerální vlna. Při jejím používání je však nutné používat ochranné prostředky. Nevýhodou je i vyšší nasákavost a vyšší pořizovací cena. Minerální vlna se používá na konstrukce s nároky na požární bezpečnost a se zvýšenými akustickými nároky. Hlavními výhodami jsou zejména protipožární vlastnosti, tvarová stálost, odolnost proti škůdcům, jakož i malá tepelná roztažnost. Minerální vlna vykazuje dobré vlastnosti při paropropustnosti, požadovaných akustických hodnotách a tvarové stálosti. Může se používat i na budovy vyšší než 22,5 m.

Další zateplovací materiály

Mezi další používané materiály patří extrudovaný polystyren, pěnový polyuretan, pěnové sklo, ovčí vlna, sláma nebo celulózová vlákna. Ovčí vlna je ekologický materiál používaný na zateplování. Izolace vzniká skládáním vlnovek vyformovaných z ovčího rouna, které se mechanicky přichytí k nosné síťce z polypropylenu. Ovčí vlna pohlcuje vlhkost, zajišťuje tak přirozenou klimatizaci, má tvarovou stálost a mechanickou pružnost. Aby byla ovčí vlna odolná proti biologickým škůdcům a měla vyšší požární odolnost, musí se chemicky upravit. Negativem je její vyšší cena, nízká dostupnost a specifické požadavky na aplikaci. Ovčí vlna se používá i na tradiční stavby - valašské domy, koliby, podlahy a fasády. Sláma se dodnes považuje za netradiční materiál při zateplování. Je to další ekologický materiál, který se používá ve formě slisovaných balíků. Méně používaná je zejména pro svou špatnou skladovatelnost. Cena slámy je relativně nízká, ale náklady na aplikaci jsou poměrně vysoké. V České republice je současně i problém s certifikací takových staveb.

Jaká barva na zateplenou fasádu?

Barvy jsou v našem životě důležité. Rozlišujeme čtyři základní barvy - žlutou, červenou, zelenou a modrou, z nichž se vyrábějí barvy ve více než 200 odstínech. Široké spektrum dostupných barev umožňuje vybrat ideální odstín na každou budovu. Při výběru barev byste měli dát na své pocity, zkušenosti, individuální styl, ale i na rady odborníka. Fasáda je neustále vystavena působením povětrnostních vlivů, proto výběr barev není vhodné nenechávejte náhodě. Použité barvy by měly být odolné proti výkyvům počasí. Měly by být paropropustné, ale současně i schopné odpuzovat vodu. Některé současné barvy na trhu jsou i omyvatelné. Důležitým faktorem při výběru barvy je i její jednoduchost nanášení. Dnešní fasádní barvy se vyznačují vysokou kvalitou a jednoduchou aplikací. Jde o průmyslově vyráběné finální nátěry na bázi silikonu, silikátu nebo akrylátu. Mohou se použít na všechny známé minerální podklady, na staré i nové minerální malty a dostatečně suché betonové povrchy. Silikátové barvy s vysokou paropropustností se také doporučují na sanační sušící omítky.

Chyby při zateplování

Zateplování obytného domu s sebou často přináší mnoho negativ. Mezi nejčastější chyby při zateplování patří nesprávný výběr zateplovacího systému nebo použití nevhodného materiálu na daný objekt. Projevuje se to zejména při styku se zemní vlhkostí. Často se můžete setkat s nedokonalým kladením tepelně-izolačních desek. Vznikají tak spáry, do kterých se může dostat voda a výrazně tak narušit celkové vlastnosti zateplovacího systému. Při montáži často montážní firmy nesprávně mechanicky ukotví zápustné kolíky nebo nedodrží termíny na vytvrzení materiálů. Stavební firmy s cílem snížit celkové náklady nahrazují lepicí materiál levnějšími druhy, které jsou určené například pro lepení obkladů a dlažeb. Jsou však naprosto nevhodné pro použití při zateplování. Při použití nesprávných lepících materiálů se postupně uvolňují izolační desky od podkladu, a tím se znehodnocuje celý systém.

Zateplování a ekologie

Emise z budování a užívání budov mají významný podíl na zvyšování emisí CO 2. Snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení je ohleduplné nejen k životnímu prostředí, ale i k peněženkám majitelů staveb. Snížená spotřeba energie je základem pro zajištění nízkých nákladů na provoz budov. Díky novým poznatkům a materiálům lze lépe a efektivněji využívat energii na provoz obytných budov a zachovat nebo dokonce zlepšit tepelný komfort. Náklady na vytápění se díky kvalitním kontaktním zateplovacím systémům spojených s výměnou oken mohou podle výzkumů snížit až o 56 procent.

Spočítejte si výhody

Zateplení budov s sebou přináší řadu výhod. Tou nejhlavnější, proč momentálně zažíváme zateplovací boom, je úspora nákladů na vytápění. Zateplování nelze brát pouze jako jednorázovou investici, ale investici z dlouhodobého hlediska. Kvalitní systém totiž zajistí, že vaše účty za vytápění a chlazení zůstanou stále nízké, čili rychlou návratnost investic. Současně je zde možnost získání na zateplování i finanční dotace. Se zateplováním se současně i zvýší hodnota nemovitosti, výrazně se zlepší i kvalita a komfort vašeho života. Nespornou výhodou je i snížení emisí CO ₂, a tím i ochrana životního prostředí. 

Komfortní bydlení

Komfortní bydlení má velký vliv na spokojenost lidí. Budovy, ve kterých žijeme a pracujeme, vytvářejí prostředí, kde trávíme velkou část našeho života. Proto je pocit pohodlí, a zejména zdravé prostředí jedním z charakteristických znaků kvalitní stavby. Stejně jako u jiných věcech, i při zateplování platí, že dříve než začnete uvažovat o zateplování, je třeba se poradit s odborníky, kteří vám pomohou najít optimální řešení. Budete tak moci postavit nebo zrekonstruovat svůj dům efektivně při vynaložení minimálních nákladů.

 

comments powered by Disqus