Zabezpečení majetku - jen pojištění nestačí

Aby nás však po dovolené nečekalo nepříjemné překvapení v podobě vytopeného bytu se zničeným zařízením, úbytkem obsahu domácnosti a rozbitého nábytku nebo sousedů rozzlobených pro škody, které jim vznikly během naší nepřítomnosti, měli bychom ještě před odchodem z domu udělat několik důležitých kroků. A vedle dostatečného zabezpečení domácnosti či uzavření všech přívodů energie se vyplatí pamatovat i na pojištění. Vždyť jistota je jistota ...

bydlení, zabezpečení majetku, pojištění majetku

Zamknutí všech dveří, zavření všech oken,

zasklených stěn či uložení všech cenností do trezoru nebo bezpečnostní schránky by mělo být samozřejmostí. Přirozenou součástí příprav na delší nepřítomnost v bytě nebo domě by mělo být také uzavření přívodů energie do naší domácnosti. A stejně běžnou věcí by mělo být i pojištění. Pojištění sice nedokáže ochránit náš movitý či nemovitý majetek před zloději a vandaly, různými přírodními katastrofami, ba ani poruchami na zařízeních a s tím souvisejícími škodami, může však být velkou pomocí při odstraňování jejich následků. A pojištění ochrání naši peněženku i v případě, když způsobíme sousedům nebo jakýmkoli jiným "třetím osobám" škody my.

Stále více důvodů

Pojištění bychom si však neměli uzavírat pouze "na dovolenou". Náš majetek totiž může být ohrožen nejen v době naší delší nepřítomnosti, ale kdykoliv během roku. I osm hodin v práci někdy stačí na to, abychom o něj přišli. Stále častěji se pod škody na majetku podepisují i ​​změny klimatických podmínek a řádění přírodních živlů. Na letošní povodně a sesuvy půdy asi tak brzy nezapomenou ani ti, které je přímo nezasáhly, i vichřice či krupobití jakoby byly z roku na rok intenzivnější. Napáchané škody tak dosahují stále větší rozměry. Zvětšuje se nejen četnost a intenzita řádění přírodních živlů, ale přesouvají se i na území, o kterých jsme si ještě před několika lety mysleli, že jsou před nimi v bezpečí. V ničem za nimi nezaostávají ani zloději, jejichž metody jsou pro naše jmění stále větší hrozbou. Pojištění může nepříjemné důsledky zásahu všech vyjmenovaných činitelů zmírnit. Poslední pohled před odjezdem na dovolenou by měl patřit dveřím, oknům a spotřebičem - vše by mělo být důsledně uzavřeno, vypnuto, případně odpojeno. A ke klidu v duši může přispět i spolehlivě uzavřené pojištění.

Domácnost nebo nemovitost?

Pojištění nemovitosti kryje základní rizika, jako jsou požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, kamení či lavin, tíha sněhu a námrazy, škody způsobené vodou z vodovodních zařízení, ale i zemětřesení, náraz dopravního prostředku včetně letadla a jiných letících těles a také krádež, loupež a při nich vzniklé poškození. Pojištění domácnosti je navíc rozšířeno o úmyslné poškození majetku cizími osobami a vandalismus. V současnosti pojišťovny přicházejí i s rozšířením pojištění o další rizika, jako jsou zkrat na elektromotoru bez omezení, přepětí, kouř, atmosférické srážky, škody na specifických zařízeních domácnosti a podobně. Pojištění sice nezabrání tomu, aby ke škodám došlo, ale může pomoci při jejich odstraňování, opravě nebo znovunabytí poškozené věci, či dokonce nemovitosti. Z pojištění lze žádat plnění nejen jako náhradu škody, ale i tehdy, když jste udělali kroky, kterými jste zabránili vzniku škody, nebo opatření k tomu, aby se zabránilo škodám většího rozsahu.

Chránit se přitom vyplatí nejen majetek,

který je trvale obydlen. Hodit se může také pojištění chaty či chalupy. Při rekreačních nemovitostech sice platí o něco přísnější podmínky, než při pojišťování bytů a trvale obydlených domů - jelikož se jedná o přechodné obývané objekty, kladou se samozřejmě vyšší nároky na jejich zabezpečení a také cena za takové pojištění je o něco vyšší, ale není až taková vysoké, aby si běžný člověk takové pojištění nemohl dovolit. Pojištění pomůže i v případě, když jsme škody sousedům způsobili my. Během naší nepřítomnosti je například vytopí voda z prasklého vodovodního potrubí nebo v bouři padnou z našeho balkonu květináče a zničí jejich majetek ... a samozřejmě sousedé budou žádat náhradu škody od nás. V takovém případě nám může pomoci pojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života. Při tomto typu pojištění se pojišťovna za nás postará i o náhradu škod, které vzniknou při práci v domácnosti, na výletě, při sportu nebo hrách s dětmi. I zde se totiž může snadno stát, že my nebo lidé žijící s námi ve společné domácnosti způsobíme cizím osobám újmu na zdraví, škody na majetku či ztráty v podobě ušlého zisku.

Jaké podmínky je třeba splnit?

Samotné uzavření pojištění nestačí. V každém pojistném produktu jsou stanoveny i podmínky, které musí klient dodržet, aby mu nárok na plnění vznikl - rozhodně byste se s nimi měli seznámit ještě před podpisem smlouvy. Například pokud chcete, aby byla vaše domácnost pojištěním chráněna i pro případ loupeže a aby vám pojišťovna i poskytla náhradu škody, když vás vykradou, jednou z podmínek je dostatečné zabezpečení. Čím vyšší je přitom hodnota domácnosti, tím vyšší bývají i nároky pojišťoven na její zajištění. Zjednodušeně lze říci, že je třeba důkladně zamknout dveře a zavřít okna, netřeba přitom zapomínat ani na patro, malé střešní okna v podkroví či sklep. Každý otvor na nemovitosti by měl být uzavřen tak, aby se dal zvenku otevřít pouze jeho poškozením. Zapomnětlivost se v tomto případě nevyplácí. Pokud se k vám totiž zloděj dostane bez toho, aby musel překonat takovou překážku, odškodnění se od pojišťovny nedočkáte. Postarat byste se měli i o cenné věci v domácnosti - sbírky, umělecká díla, starožitnosti, peníze či cenné papíry je vhodné uložit v domácím trezoru, případně v trezoru banky. Ve všeobecných pojistných podmínkách naleznete také podrobné informace o tom, jaké dveře, okna a jiné zabezpečovací prvky pojišťovna požaduje - jaké si například musíte pořídit dveře, zda je nutný také elektronický bezpečnostní systém, jak je třeba zabezpečit okna do výšky tří metrů na okolním terénem, ​​jak musí být zajištěn balkon, terasa, lodžie ... Další podmínkou je zajištění rozvodů médií během dlouhodobé nepřítomnosti. Pokud tedy odjíždíte na dovolenou, měli byste všechny přívody důkladně uzavřít či vypínat.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Deset parametrů, které by měla splňovat kvalitní okna

Pokud chceme mít kvalitní okna, nestačí jen zvolit materiál, tvar a barvu. Pečlivě musíme vybírat nejen firmu, u...
více…

Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Rekonstrukce podkroví - podlahy a klimatizace

Rekonstrukce prostor pod věkovitými střechami je úžasný počin. Abyste se však při rekonstrukci starého podkroví na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Nejlepší laminátové podlahy najdete v novém podlahovém centru v Praze

Stojíte před zdánlivě neřešitelným úkolem v podobě výběru nové laminátové podlahy? Pak je tu ideální řešení....
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Rekonstrukce starého domu je romantika, kterou je ale potřeba pečlivě zvážit

Uvažujete nad koupí starého domu? Váháte, zda si raději nepořídit pozemek a stavět si po svém a od základů? První...
více…

Rekonstrukce podkroví - výhody a zásady přestavby

V centrech měst přibývají opravené střechy, na kterých střešní okna signalizují obydlené prostory, a v okrajových...
více…