Základ funkční ploché střechy - kvalitní hydroizolace

Lákadlem pro některé stavitele je plochá střecha. Jednou z jejích výhod je jednoduchá realizace, mezi další patří nižší náklady na zastřešení či různorodost jejího využití - může sloužit jako terasa, střešní zahrada či trávník. Pamatujte však na to, že stavba každé střechy vyžaduje individuální přístup a precizní realizaci.

bydlení, stavba domu, hydroizolace, plochá střecha

Moderní stavební materiály v současnosti sice dokážou vyléčit neduhy plochých střech,

jako je předčasné stárnutí krytiny či degradace povětrnostními vlivy, ale ani ty nejlepší materiály nebudou dostatečně funkční, pokud zanedbáte jejich důkladnou realizaci či údržbu střechy. Při neodborných zásazích třeba často přistoupit k sanaci, přičemž odstranění původního systému je velmi drahá záležitost.

Základem funkční střechy je hydroizolace

Rekonstrukci ploché střechy rodinného domu lze předejít důsledným zabezpečením odtékání vody. Jak lze chránit takovou střešní konstrukci před průnikem nežádoucí vlhkosti? Vhodně zvoleným hydroizolačním systémem a správným vyspádováním střechy. Na základě stanoveného mechanického zatížení si můžete zvolit jedno nebo dvouvrstvý systém hydroizolace. Výhodou jednovrstvého systému hydroizolace prostřednictvím termoplastických fólií je jejich poměrně jednoduchá zpracovatelnost a dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti. Každý stavebník určitě ocení zejména jejich příznivou cenu. Vzhledem k jejich menší tloušťce jsou však náchylnější k poškození. Bezpečnější volbou hydroizolace je dvouvrstvý systém s aplikací asfaltových pásů, které jsou odolnější. Předností tohoto systému je, že aplikací první vrstvy se zajistí hydroizolace střechy. Po ukončení všech ostatních prací na střeše, jako například vzduchotechnika a podobně, se může natavit druhá vrstva povlakové krytiny. Tento systém lze aplikovat buď volným položením, nebo natavením k podkladu. V současnosti se do popředí dostávají modifikované asfaltové pásy s hřebenovým profilem. Hřebenová profilace se vyznačuje rovnoměrnějším spojením asfaltového pásu s podkladem, nižší spotřebou plynu a vyšší úsporou času při natavení v porovnání se standardními pásy s hladkým spodním povrchem.

Spádování je nezbytnost

Nerovnoměrné namáhání hydroizolace stojatou vodou je především důsledek nesprávné realizace střechy - bez spádu. Na odvodnění ploché střechy byste si měli dát záležet, protože jinak může dojít nejen k omezení její funkčnosti, ale i celé stavby. Aby se snížilo přímé namáhání povlakové krytiny, je třeba zabezpečit plynulý odtok vody z povrchu hydroizolačních vrstev do vtoků. To je předpoklad pro zvýšení bezpečnosti hydroizolace střechy a prodloužení její životnosti. Spádová vrstva je součástí konstrukce střešního pláště a tvoří potřebný sklon následujících vrstev včetně hydroizolačních. Minimální sklon střechy by měl být 1 ° směrem k odvodňovacím prvkům. Spádování hydroizolace je obzvláště nutné v případě obrácených střech. Jinak může zejména v zimních měsících, dojít k ochlazování nosné konstrukce, ke vzniku tepelných mostů, a tím k orosení a vzniku kondenzátu na vnitřních stranách konstrukce. Co z toho vyplývá? V případě, že střechu nevyspádujete, budou se na jejím povrchu tvořit louže. Vlivem stojaté vody, ale i zanášením nečistotami dojde k postupné degradaci střešní krytiny.

Jak střechu vyspádovat?

Spádování může být vnější, vnitřní nebo kombinací vnitřních vpustí vyvedených chrličem směrem do vnějšího svodového potrubí řešeného na fasádě. Vnitřní spádování střechy se řeší rovinami s různým spádem, přičemž nejnižší místo je při deštné vpusti. Na rozdíl od vnitřního se vnější spádování používá jen v ojedinělých případech. Většinou se odvodnění střech realizuje pomocí dešťových vpustí. V případě rekonstrukcí střech, a tím i původních vpustí, se musí aplikovat sanační vpusť s gumovým těsněním, které slouží jako těsnění proti "vzduté vodě" v případě ucpání kanalizačního potrubí. Nechat se zlákat levnějšími vpustěmi bez těsnění se nemusí vyplatit.Může se totiž ucpat svodové potrubí, což způsobí zaplavení střešního pláště a znehodnocení tepelných izolací. Ideálním řešením je zhotovení vrchní nakašírovaní vrstvy vpustí ze stejného materiálu jako povlaková krytina, protože pak lze vytvořit nepropustné spojení.

Šetření se nemusí vyplatit

V případě, že střeše a její vyspádování nebudete věnovat pozornost, můžete brzy počítat s rekonstrukcí střešní krytiny. Už menší chyby, které se objeví na střeše, byste měli odstranit včas, abyste předešli rozsáhlejším opravám v budoucnosti. Pokud si před začátkem rekonstrukce necháte odborníkem diagnostikovat příčinu poruchy střechy a následně i doporučit postup její obnovy, opravy se obávat nemusíte. Důležitým prvkem zhodnocení stavu střechy je posouzení její detailů, ale i funkčnosti dosud použitých materiálů. Na základě zjištěných skutečností a vašich požadavků vám odborník navrhne způsob a rozsah rekonstrukce. Pokud se však opravě ploché střechy chcete vyhnout, musíte být obezřetní a důslední při její stavbě. Neměli byste šetřit na nesprávném místě a spoléhat se na rady sousedů a nezkušených odborníků.

Pozor si dejte na umisťování vtoků

Nepatří do blízkosti jiných nadstřešních konstrukcí, ani do závětrných rohů střech. Navíc vzdálenost střešních vpustí od atik a jiných nadstřešních konstrukcí nebo dilatačních spár by neměla být menší než 500 mm. Druh střešních vpustí (jednoúrovňové nebo dvouúrovňové) závisí na typu střešního pláště (klasické nebo obrácené pořadí vrstev). Musí být však odolné proti dešťové vodě a musí mít protikorozní ochranu.Doporučuje se i tepelně izolovat vtok pro jeho možné zamrzání v zimním období, případně lze použít vyhřívané vtoky.

Kombinace vyspádování se zateplením

V současnosti často využívaným způsobem spádování ploché střechy je sloučení spádové vrstvy s tepelněizolační. Tato vrstva chrání konstrukci před nepříznivým působením teploty. Pokud zkombinujete tepelně izolační desky na zateplování se systémem spádových klínů, lze vyloučit technologii mokré výstavby. Spádové desky se spádem 2% se kladou na původní konstrukci střechy a vytvářejí dostatečný spád. Důležité je upřednostnit výrobky od renomovaných výrobců. Nepouštějte se do spádování a zateplování sami, protože můžete své střeše uškodit. Raději si zajistěte mistry, kteří vyspádují a zateplí plochou střechu kvalitně a správně. Budete mít větší jistotu, že střecha nezačne už po krátkém čase zatékat.

Na detaily nesmíme zapomínat

Při odvodnění střech hrají důležitou roli klempířské prvky. Třeba zabránit kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu plechů. Důraz byste měli klást zejména na způsob přichycení těchto prvků - jsou totiž v největší míře vystaveny působení větru, sněhu a jiným povětrnostním změnám. Připevňovat je lze drážkami, plechovými lištami nebo spojkami z pásové oceli. Spojovací a připevňovací prostředky by měly být z jednoho materiálu, jinak může pod vlivem jejich rozdílné tepelné roztažnosti dojít k poruchám. Všechny přestupy hydroizolací musí na ploché střeše důkladně zaizolovat, a tak se zabrání pronikání vody do interiéru. Klempířskou lištou spolu se tmelením trvale pružným tmelem je třeba ukončit všechny hydroizolace na vysokých stěnách. Nezbytnou zásadou je rovněž oplechování atik, které musí být vyspádované směrem dovnitř střechy s minimálním sklonem 5%. Pouze pokud zaměříte pozornost na řešení detailů, nedojde k zatékání střechy a její znehodnocování.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nejlepší laminátové podlahy najdete v novém podlahovém centru v Praze

Stojíte před zdánlivě neřešitelným úkolem v podobě výběru nové laminátové podlahy? Pak je tu ideální řešení....
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Rekonstrukce starého domu je romantika, kterou je ale potřeba pečlivě zvážit

Uvažujete nad koupí starého domu? Váháte, zda si raději nepořídit pozemek a stavět si po svém a od základů? První...
více…

Pojištění nemovitosti v případě financování hypotečním úvěrem

Financování bydlení prostřednictvím hypotéky je jedním z nejzávažnějších rozhodnutí. I proto zde platí léty...
více…

Rekonstrukce podkroví - výhody a zásady přestavby

V centrech měst přibývají opravené střechy, na kterých střešní okna signalizují obydlené prostory, a v okrajových...
více…

Správně zvolená stínící technika chrání před sluncem, sousedy i ztrátou tepla

Jsme nadšení z prvního jarního sluníčka, ale nadšení brzy opadne a najednou je těch paprsků příliš a domácí...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Jak ušetřit za energie? Investujte do moderních technologií!

Náklady energie každoročně rostou a jednou z mála jistot v našich životech je, že tento trend bude pokračovat....
více…

Tepelná pohoda ve vytápěných prostorách

V moderní společnosti tráví člověk větší část svého života, často i 23 hodin denně, v interiéru budovy - doma,...
více…