Zateplení, kromě ekonomických důvodů, zlepšuje i vzhled domu

Zateplování je v současnosti jedním z nejčastějších stavebních zásahů, které se realizují s cílem snížit energetické nároky budovy. Hlavní motivací je finanční úspora na vytápění, další podnět přichází v podobě přísnějších norem a evropských směrnic.

bydlení, energie, teplo, zateplení

Dodatečné zateplení pomáhá snížit náklady na vytápění v zimě a klimatizování v létě,

zlepšuje zvukově izolační vlastnosti zdí, chrání nosnou konstrukci před promrzáním a vlivem vnějších povětrnostních vlivů. Kromě vylepšení energetické bilance domu přispívá i k odstranění stavebních poruch, jako jsou tepelné mosty, praskliny v omítce, zatékání a zároveň zlepšuje vzhled domu. V zásadě rozlišujeme dva základní způsoby zateplení - odvětraný a kontaktní zateplovací systém, které jsou z hlediska účinnosti nejefektivnější. Své místo při obnově starších budov mají i tepelně izolační omítky a revoluční tepelně izolační nátěry.

Před zateplováním je třeba zjistit stav budovy,

zejména poruchy nosných konstrukcí, které se projevují tvorbou trhlin, vypadáváním a drobením stavebního materiálu i poruchami vodorovné a svislé hydroizolace. Jejich příznaky jsou zavlhlé obvodové konstrukce s vysokým stupněm zasolení. Pokud se poruchy a jejich příčiny neodstraní, dům by se neměl začít zateplovat.
Podklad musí mít dostatečnou soudržnost. Rovinnost má být nejvíce s odchylkou 100 mm na délce 1 m. Na podkladě nesmí být výkvěty, prach, mastnoty, výstupky, řasy, plísně a jiné příznaky biologického napadení.

Odvětraný zateplovací systém

Realizuje se suchým montážním procesem. Skládá se z tepelněizolační vrstvy, kotvící a nosné konstrukce, odvětrané vzduchové vrstvy a obkladu. Tepelně izolační desky se osazují do roštu, konstrukce ukotvené do stěny, která je obvykle kovová, ale u menších objektů, jako jsou rodinné domy, může být i ze dřeva. Tato konstrukce nese fasádní obklad a zároveň vytváří odvětrávací vzduchovou mezeru mezi tepelně izolační vrstvou a obkladem. Výsledný vzhled zateplené budovy závisí na zvoleném materiálu, velikosti a tvaru obkladu. Používají se lehké plastové nebo hliníkové profily (lamely), ale i kamenné, gressové nebo skleněné desky (maloformátové nebo velkoformátové plošné díly). Odvětraný zateplovací systém je fyzikálně účinnější při odvádění vodních par, proto je někdy jediným vhodným řešením u budov s vyšší relativní vlhkostí vnitřních prostor nebo u starších budov s trvale zvýšenou vlhkostí zdiva. V praxi je však volba tohoto systému mnohem častěji podmíněna finančním a estetickým hlediskem. Běžně se využívá zejména u velkých budov, které díky skleněnému nebo kamennému obkladu získají reprezentativní charakter.U menších objektů je využijte méně právě díky specifickému vzhledu a také pro vyšší cenu ve srovnání s kontaktním zateplovacím systémem. Z praktického hlediska patří mezi přednosti montovaného zateplovacího systému dlouhá životnost obkladu, omyvatelnost fasády a v případě potřeby jednoduchá demontáž a možnost výměny poškozeného prvku, výměny oken a podobně.

Kontaktní zateplovací systém

Kontaktní zateplovací systémy představují řešení, při kterém se přímo na tepelně izolační materiál, přilepený a ukotvený na stěnu, nanese tenkovrstvý omítkový systém vyztužený síťovinou. Výhodou tohoto řešení je nižší cena, jednodušší postup realizace a vzhled fasády, který se ničím neliší od jiných tradičních povrchových úprav. Kontaktní zateplení se dá aplikovat na všechny druhy povrchů a je vhodné pro novostavby i na dodatečné zateplení starších budov. Aby bylo dosaženo požadované funkčnost zateplení a předešlo se kondenzaci vodních par ve zdivu (zejména při použití polystyrenu), je při tomto způsobu zateplení mimořádně důležitý správný návrh tloušťky izolačního materiálu a bezchybná realizace všech detailů. Pozornost je nutné věnovat i kvalitě podkladu, který musí být čistý, pevný, suchý a soudržný. V případě nadměrné vlhkosti zdiva je nutné nejprve provést jeho sanaci proti vlhkosti. Poškozenou omítku třeba zpevnit penetračním nátěrem, a pokud se odlupuje, je nutné poškozené části odstranit a opravit. Životnost samotného zateplení závisí na správné technologii provedení, například na kvalitě a množství lepidla a kotevních prvků, použití rohových profilů apod.

Polystyren

Pod výrazně nižší cenou kontaktního zateplení je často podepsáno použití polystyrenu. Kromě výjimečných izolačních vlastností se vyznačuje velmi malou objemovou hmotností a dobrou opracovatelností, díky čemuž se s ním velmi jednoduše pracuje. Nevýhodou polystyrenu je jeho nižší paropropustnost, což může při nedostatečné tloušťce izolantu vést ke kondenzaci vodních par a v důsledku špatného odvětrání konstrukce k vlhnutí a plesnivění stěn. Přesto, že dnes máme k dispozici samozhášivý polystyren, na zateplování jej lze použít pouze do požární výšky 22,5 m. Zvláštní verzí tohoto materiálu je extrudovaný polystyren, který má vyšší pevnost i únosnost, díky čemuž se používá na izolace podlah a plochých střech.

Minerální vlna

Desky a rohože z minerální vlny se vyrábějí ze skelných vláken, z dolomitu nebo čediče. K jejich výhodám patří provzdušnost a paropropustnost a také nehořlavost, která zvyšuje protipožární odolnost stavby. Minerální vlny jsou chemicky neutrální, odolné proti biologickým škůdcům a hlodavcům a dobře se s nimi pracuje. K jejich nevýhodám patří asi trojnásobná cena ve srovnání s polystyrenem a jejich větší hmotnost, což se odráží na obtížnosti manipulace s nimi, jako i v množství lepicí malty a kotev potřebných k jejich upevnění. Používají se u kontaktních i odvětraných fasádních systémech, při izolaci podkrovních prostor i jako výplňový materiál v příčkách. Tento materiál je třeba chránit před srážkovou i kondenzovanou vlhkostí, která výrazně snižuje jeho tepelně izolační vlastnosti. Při realizaci zateplení z minerální vlny je proto velmi důležité dohlédnout, aby nedošlo k poškození hydroizolace nebo parozábrany.

Přírodní izolanty

Ekologickou alternativou k minerální vlně jsou izolační materiály rostlinného a živočišného původu, jako i recyklované materiály. Jako jeden z účinných izolačních materiálů se osvědčila ovčí vlna. Chrání i při extrémních výkyvech teploty a vlhkosti, má přirozeně klimatizující vlastnosti a zajišťuje dobrou difuzní propustnost. Při absorpci vlhkosti uvolňuje teplo, čímž pozitivně ovlivňuje vnitřní klima. V současnosti se hodně experimentuje i s výrobou izolačních rohoží z odpadních produktů rostlinné výroby - ze slámy, řepky olejné, konopí, lnu, kokosových nebo druhotně zpracované celulózy. Na zvýšení jejich odolnosti proti hnilobě, plísni a dalším biologickým škůdcům, jakož i ke zvýšení jejich požární odolnosti se tyto suroviny napouštějí minerálními solemi.

Tepelně izolační omítky

Ne vždy je možné nebo nutné použít klasický zateplovací systém z pevných izolačních desek.Jednoduché a účinné řešení mohou poskytnout tepelně izolační omítky s obsahem perlitu nebo polystyrenu. Přestože ani ty nejkvalitnější tepelně izolační omítky nedosahují tepelně technické parametry kontaktního a odvětraného zateplovacího systému, jsou vítaným řešením, například u starších budov s bohatě členěnou a zdobenou fasádou, ale i u nových budov, kde na dosažení požadovaných kritérií postačuje mírné zvýšení tepelně izolační schopnosti obvodové stěny (například u některých druhů pálených cihel). Mezi jejich výhody patří, že dokonale kopírují jakýkoliv tvar podkladu, díky nízkému difúznímu odporu umožňují rychlé odpařování vlhkosti a přispívají k požární ochraně budovy. Použití termoomítky na dodatečné zateplení například schodišťových stěn ve starých bytových domech je správné řešení, naopak, její aplikace v prostoru podezdívky je naprosto nevhodná.

Izolační nátěry

Jedna z nejpokrokovějších technologií, které se využívají na zateplování, jsou nátěry na bázi aerogelů, které dokáží výrazně zlepšit tepelně izolační vlastnosti budovy prakticky bez jakékoli změny vzhledu fasády. Jde o nanotechnologii vyvinutou v NASA. Tento tepelně izolační nátěr lze aplikovat na různé druhy exteriérových a interiérových povrchů - na omítky, obklady, ale i na dřevo či rámy oken, případně i přímo na skla (nátěr je po aplikaci průhledný), přičemž k dosažení požadovaných tepelně izolačních vlastností postačují 2 až 3 vrstvy nátěru, který prakticky vůbec nezasáhne do výsledného vzhledu budovy. Výjimečné tepelně izolační vlastnosti aerogelu jsou ve vědecké obci dobře známé již od 80. let, ale teprve v posledních letech byla zvládnuta technologie jeho výroby tak, aby se dala použít v masovém měřítku při rozumných pořizovacích nákladech.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Krbové vložky je možné zkombinovat s teplovzdušnými rozvody

Tyto topné systémy jsou výhodným zdrojem tepla z ekologického i ekonomického hlediska. Teplovzdušné systémy mohou...
více…

Žaluzie - praktický i módní doplněk nejen pro okna

Žaluzie jsou nejen praktickým, ale i módním doplňkem oken. K tomuto účelu si můžeme vybrat žaluzie horizontální...
více…

Topení bez starostí

Jak si splnit sen o útulném a dobře vytopeném rodinném domě a přitom se nelekat obálek s vyučtováním cen za...
více…

Okna - kritéria pro správný výběr

Nároky na vlastnosti okna se zvyšují s nároky na bydlení. Už nestačí, aby propouštělo světlo a chránilo před...
více…

Zdroj tepla, který šetří peníze

V létě si teplo nevybíráme, v našich končinách se o něj postará příroda (a občas tedy umí pořádně...
více…

Klimatizace ekologicky a levně?

Úmorná letní horka nás postupně nutí instalovat si doma klimatizační zařízení. Teplo bývá zejména v...
více…

Krbová kamna, která nepotřebují komín

Teplo rodinného krbu už dávno není pouze záležitostí velkých rodinných domů. Pokud máte dostatek prostoru,...
více…

Solární elektrárny - praktické rady ke koupi

Existuje celá řada kritérií, podle nichž lze srovnávat dostupné technologie. Předem je nutno říci, že do našich...
více…

Změna dodavatele plynu a elektřiny

Změna dodavatele plynu vůbec nepředstavuje složitý proces a nebude vás stát ani korunu. Pojďte spolu s námi...
více…

Energetické štítky - povinná energetická certifikace budov

Štítkování budov se nás dotýká, protože nově musí prokázat energetickou úspornost kromě výjimek nejen všechny...
více…