Akumulační vytápění - náklady a technické řešení

Při stavbě rodinného domu je mimo jiné velmi důležité zvolit si vhodný topný systém, protože tímto rozhodnutím ovlivníte i výši provozních nákladů spojených s jeho využíváním.

bydlení, vytápění, energie

Náklady na topný systém lze rozdělit

na investiční (spojené s výběrem, nákupem, instalací a připojením topného systému) a provozní (náklady, které jsou vyjádřeny ve fakturách za vstupní energie - elektřinu, zemní plyn či jiné palivo, jakož i za běžnou údržbu) . Samozřejmě, je zde třeba počítat i s náklady na dovoz paliva, jeho uskladnění a obsluhu zařízení (přikládání paliva, vynášení popela ...). Zatímco investiční náklady jsou jednorázovou záležitostí, provozní náklady budou ovlivňovat chod topného systému dlouhodobě. U většiny standardních topných systémů představují investiční náklady 3 - až 4-násobek ročních nákladů na provoz, proto provozní náklady hrají během celé životnosti topného zařízení (20 až 30 let) podstatnou roli.

Výhody elektrického akumulačního vytápění

Elektrické akumulační vytápění, stejně jako každý druh elektrického vytápění, má výhodu v účinnosti přeměny elektrické energie na teplo (99%). V porovnání s přeměnou energie ze zemního plynu (90%), dřeva či černého uhlí (80%), jakož i hnědého uhlí (70%) to znamená vyšší efektivnost ve využití paliva. Mezi další výhody akumulačního vytápění ve srovnání se všemi uvedenými palivy patří komfort 24-hodinové dodávky tepla - odpadají starosti spojené s dovozem a skladováním paliva či s obsluhou zařízení. K uvedenému komfortu přispívá prakticky plná elektrifikovanost celého území. Navíc, akumulační vytápění ve srovnání s přímotopným (konvektory, elektrokotel, sálavé panely či infrazářiče) není náročné na spotřebu během dne - výkonový nárůst tohoto topného systému je v noci, kdy je po elektřině podstatně nižší poptávka, a proto je levnější.

Princip elektrického akumulačního vytápění

Akumulační vytápění využívá podstatnou část elektrické energie v noci. Tak v akumulačních pecích, elektro-akumulační kotelně, jakož i při polo-akumulačním podlahovém vytápění je podstata v akumulaci tepla, které se v průběhu 24 hodin uvolňuje do vytápěného prostoru. Při návrhu je třeba respektovat charakter stavby - tepelně izolační vlastnosti objektu, prostředí, ve kterém se stavba nachází, jakož i objem vytápěného prostoru. Tyto aspekty jsou vyjádřeny v tepelných ztrátách objektu, které jsou podkladem pro efektivní návrh topného výkonu.

Technické řešení

Elektrickému akumulačnímu vytápění třeba přizpůsobit elektroinstalaci. Návrh výkonu je přibližně 2,5-násobkem tepelných ztrát objektu. Mezi hlavní systémy elektrického akumulačního vytápění patří:

1. Akumulační kamna

Jde o klasický systém akumulačního vytápění. Akumulují teplo do cihel ze speciálního materiálu a zajišťují tak tepelnou pohodu během celého dne. Tento systém v mnoha lidech vzbuzuje obavy, které vycházejí z minulosti - velké hnědé, hlučné akumulačky vířící prach. Současná realita je však úplně jiná - moderní akumulační kamna jsou úzké, nehlučné, kvalitně izolované, mají moderní design a na předávání tepla využívají dynamické proudění prostřednictvím ventilátorů. Akumulační kamna při efektivním návrhu vycházejícím z tepelných ztrát objektu hravě pokryjí celodenní potřebu tepla i v nejchladnějších obdobích zimy. Lze si vybrat ze tří základních typů: nejjednodušší a investičně nejméně náročné, ale dnes už minimálně využívané jsou statické pece.Standardem jsou dynamické pece, které na uvolňování tepla do prostoru využívají ventilaci. Mezi nejmodernější typy patří ploché dynamické pece, které mají v porovnání s předchozími menší rozměry.

2. Elektro- akumulační kotelna

Jde o teplovodní systém (prostřednictvím radiátorů a / nebo podlahového vytápění) založený na speciální zaizolovaných nádržích (750 - 1 000 - 1 250 l), které během dne udržují teplotu vody na požadované úrovni. Počet těchto nádrží závisí na tepelných ztrát objektu, tepelného spádu soustavy a času vybíjení. Výhodou systému je snadný přechod z jiného teplovodního systému, kde se na ohřev používá například elektrokotel, plynový kotel nebo kotel na pevná paliva.

3. Elektrické polo-akumulační podlahové vytápění

Princip je založen na elektrických kabelech uložených v podlaze, které jsou překryty vrstvou speciální izolace zajišťující akumulaci tepla (to se v průběhu dne uvolňuje do prostoru). V tomto případě je ve velmi chladném období vhodná kombinace s doplňkovým zdrojem tepla pro podvečerní dohřev vytápěného prostoru.
Akumulační kamna se po období útlumu opět stávají trendem při vytápění. Svým vzhledem a rozměry splňují náročné požadavky moderní bytové architektury. Faktory jako bezpečnost, pohodlný a ekologický provoz či dostupnost moderních technologií předurčují tomuto systému elektrického vytápění perspektivní budoucnost. Více informací o elektrickém akumulačním vytápění, orientační návrh výkonu a ceny moderních akumulačních topných systémů se slevou až 30% včetně možnosti financování speciálním zvýhodněným spotřebním úvěrem získáte na kontaktních místech. Naši smluvní partneři vám následně poskytnou technické informace a podporu a zajistí dodávku na klíč (projekt / výpočet, objednávka, doprava, instalace, servis).

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topení bez starostí

Jak si splnit sen o útulném a dobře vytopeném rodinném domě a přitom se nelekat obálek s vyučtováním cen za...
více…

Topení a vzduchotechnika

Systém vytápění se skládá ze zdroje tepla (například kotel nebo centrální zdroj), rozvodů topného média...
více…

Kachlová kamna a krbové vložky - stavba, údržba

O stavbě klasické kachlových kamen se napsalo toho už hodně. Ve zkratce lze říci, že vývoj stavby pecí a obestavby...
více…

Letní údržba komínu - prevence proti požáru

Požáry jsou každodenní součástí života. Statistiky požárů na území Česka hovoří jasnou řečí a čísla...
více…

Levné topení - prevence tepelných ztrát

Ve fyzice se teplo popisuje jako energetický stav hmoty související s pohybem její částic - molekul. Teplota je...
více…

Nejlevnější topení - biomasa

Biomasou lze vytápět téměř každý objekt. Třeba jen zvážit výběr nejvhodnějšího paliva a konzultovat s...
více…

Inteligentní elektronická regulace topení - úspora nákladů za topení

Hlavním kritériem při posuzování energetické účinnosti stavby je množství energie, kterou budova spotřebuje na...
více…

Levné topení - úspora energií

Dnes se hodně mluví o úsporách energie na vytápění rodinných domů - nejčastěji ve spojitosti se zateplenými...
více…

Pece, jejich vady a možnost reklamace

Masový nárůst stavby pecí u nás od roku 1990 přináší neustále se opakující chyby výrobců i stavitelů...
více…

Sluneční záření - teplo pro váš rodinný dům

Slunce je prakticky nevyčerpatelný zdroj energie přístupný během větší části roku. Využívání energie slunce...
více…