Bez střechy to nepůjde

Nedílnou součástí každé stavby je střecha, která v součinnosti se všemi nosnými prvky výrazně ovlivňuje nejen estetický charakter, ale i na kvalitu a trvanlivost každé stavby. Střechy patří mezi konstrukční systémy, při výstavbě kterých se nevyplatí šetřit. V našich podmínkách je tradičním tvarem šikmá střecha, proto se na ni podívejme blíže - i z pohledu nových možností.

bydlení, stavba, střecha

Šikmou střechou se nazývá konstrukce se sklonem od 10 ° do 45 °,

která chrání vnitřní prostředí a zároveň je vystavena přímému působení povětrnostních vlivů. Pro dobrou šikmou střechu je charakteristický soulad správně zvolené staticky dimenzované nosné části - krovu, kvalitní krytiny, klempířských prvků, správné skladby vrstev střechy a důkladné montáže s propracovanými detaily.

Jaký tvar střechy zvolit?

Při rozhodování je třeba vzít v úvahu estetické, funkční a také ekonomické hledisko. Na tvar šikmé střechy ovlivňují také klimatické podmínky konkrétního místa. Například v horských oblastech, kde je předpoklad většího množství sněhu, jsou vhodnější střechy s větším sklonem. Šikmé střechy odjakživa patří na venkov, do horského prostředí a do historické zástavby měst. V zásadě lze šikmé střechy rozdělit podle tvaru na:
• pultovou střechu - nejjednodušší a nejméně nákladná střecha s jednou šikmou rovinou,
• sedlovou střechu - konstrukčně a finančně o něco náročnější střecha se dvěma proti sobě nakloněnými rovinami,
• valbovou střechu - její konstrukce vychází ze sedlové, ale je ukončena šikmým zkosením a navzdory nákladnějšímu a pracnějšímu provedení jako u sedlové je u nás velmi oblíbená,
• stanovou střechu - má tvar jehlanu, nad čtvercovým nebo polygonovým půdorysem a u rodinných domů získává na popularitě ve své nízké podobě jako alternativa k ploché střeše,
• mansardovou střechu - šikmina střechy je zalomená, přičemž spodní část má větší sklon než vrchní, čímž se zvětší podkrovní prostor; konstrukčně je složitější, tedy i finančně složitější, a proto se častěji využívá sedlová nebo valbová střecha,
• kombinovanou střechu - například sedlová s přístavkem s valbovou nebo pultovou.

Důležité je vědět,

že čím větší je poměr plochy střešního pláště k obestavěnému prostoru, tím vyšší jsou tepelné ztráty. Naopak, čím menší sklon střechy a menší členitost střechy, tím menší jsou úbytky tepla. Z tohoto pohledu je nejvýhodnější tvar sedlové střechy v řadové zástavbě bez vikýřů.

Nosná konstrukce šikmé střechy - krov

Konstrukce krovu závisí na sklonu střešních rovin, rozponu, materiálového provedení, hmotnosti krytiny a podobně. Po materiálové stránce se zhotovují ze dřeva, někdy z oceli, případně jejich vzájemné kombinace. Dřevěná konstrukce krovu je vyzkoušená už několik století a patří ke stabilním prvkům ve stavebnictví. Důležité je kvalitní, vysušené a nenapadené dřevo, které je ošetřeno proti dřevokazným houbám, mikroorganismům a drobným škůdcům.

Nové materiály a konstrukční systémy,

které jsou pro mnohé střechy vhodnější - zjednodušují a zkracují výstavbu nebo umožňují použít nové tvary střech. Jsou to například:
• dřevěné konstrukce z příhradových vazníků,
• lehký ocelový konstrukční systém,
• masivní střešní konstrukce z pórobetonových nebo betonových prvků

Pro obytné podkroví se uplatňuje zejména sklon střechy od 35 ° do 55 °,

ideální je sklon 45 °, protože umožňuje maximálně využít plochu podkroví na zobytnění. Pravidelná trojúhelníková konstrukce střechy nabízí širokou škálu možností na dispoziční řešení obytného podkroví.Minimální světlá výška obytných místností podkroví v rodinných domech má být 2,3 m. Snížená část stropu může mít nejméně 1,6 m. Tuto výši lze zmenšit až na 1,3 m tam, kde způsob zařízení nábytkem vylučuje bezprostřední přístup ke stěně snížené části.

Mezi nejpoužívanější konstrukční systémy šikmých střech rodinných domů však stále patří dřevěné krovy,

které nevyužívají vertikální nosné prvky, takže vytváří volnější prostor v podkroví a nespotřebuje se na něj tolik dřeva, Důležité jsou správně navrženy a zhotoveny osazení krokví na nosnou stěnu, protože zde působí výrazné příčné síly. U krovů s větším rozponem je tato horizontální složka sil značná, a proto je zvláště důležité mít dostatečně dimenzovaný železobetonový věnec. K prioritám dřevěných krovů patří i jejich dokonalé zavětrování. Doporučuje se i celoplošné bednění, které má kromě jiných funkcí i statický význam.Tradiční nosné soustavy, jako jsou stojatá a ležatá stolice, se nyní v rodinných domech používají méně, protože nosné prvky krovu výrazně ovlivňují dispozici podkroví.

Tepelná izolace

Důležité je, aby jeho druh, tloušťku a způsob uložení navrhl odborník. U nás se jako tepelně izolační materiály používají rohože nebo desky z minerálních nebo skelných vláken, desky z pěnového polystyrenu a polyuretanu. Tepelná izolace musí být i nehořlavá, lehká, měla by mít dlouhou životnost a dobré zvukově izolační vlastnosti. Ukládá se mezi krokve, pod krokve i nad krokve. Vhodným způsobem je ukládání izolace ve dvou vrstvách - první vrstva se vkládá mezi krokve a druhá příčně pod krokve. Takto se eliminují tepelné mosty v oblasti krokví. Aby tepelná izolace stoprocentně plnila svou roli, je třeba ji chránit před vodou, vodními parami a vzdušnou vlhkostí, protože pokud navlhne, ztrácí svou tepelně izolační schopnost a po čase může začít hnít. Nad tepelnou izolaci většinou třeba uložit speciální střešní fólii (pozor, často se zaměňuje s parozábranou, která nepropouští vodní páru), která má zabránit pronikání vody do tepelné izolace zvenku a zároveň propouštět případnou vodní páru ven ze střešní konstrukce. V našich klimatických podmínkách se doporučují odvětrané střechy, což znamená, že mezi tepelnou izolací a hydroizolační vrstvou je vzduchová mezera, neboť při tomto systému se intenzivněji odvádějí vodní páry obsažené v tepelné izolaci do venkovního prostředí.

Pozor na:

• nesprávný výběr typu difuzní, resp. extrémně difuzní fólie v závislosti na použité krytiny,
• záměnu difuzní fólie s parozábranovou fólií, resp. opačně,
• poddimenzování celkové tloušťky tepelné izolace, která by měla být minimálně 200 mm,
• pozor na mezery mezi jednotlivými částmi tepelné izolaci, a tím i na vznik tepelných mostů; vhodnější je několik vrstvy izolace,
• volné napojení jednotlivých pásů parozábrany bez přelepení.

Střešní krytina

Musí být pevná, kvalitní a trvanlivá a měla by mít i přiměřenou hmotnost s ohledem na konstrukci krovu. Mezi lehké krytiny patří:
• asfaltové (bitumenové) pásy a tvarovky z nich (bitumenový šindel) - mají nízkou hmotnost a dobrou tvarovatelnost, proto si najde uplatnění zejména při při členitých střechách. Jsou vhodné pro střechy se sklonem od 10 ° do 85 °.
• plastové krytiny - pro nízkou hmotnost, každý kus se musí při kladení na střechu připevňovat šroubem. Fólie na bázi PVC se používají zejména na ploché střechy, ale lze je použít i na střechy se sklonem až do 85 °.
• plechové krytiny (měděné, pozinkované, hliníkové, titanzinkové a podobně) - je vhodná v některých případech již od 8 ° až 10 °. K hladkým nebo trapézovým plechovým deskám používaným v minulosti, dnes přibyly desky ve tvaru profilované krytiny, které svým vzhledem připomíná tašky.

Mezi střední a těžké krytiny patří 

• betonové tašky - jsou vhodné do oblastí bohatých na sníh, odolávají i silnému náporovému dešti, větru a krupobití. Výhodou betonové krytiny je její dlouhá životnost a vysoká pevnost, samozřejmě při pravidelné údržbě. Tašku lze obvykle použít na šikmé a strmé střechy se sklonem 22 ° až 60 °, ale například při plném bednění se může použít již při sklonu 15 °;
• keramické tašky - jsou odolné i proti kyselým dešťům, tlaku sněhu, krupobití či vysokým nebo nízkým teplotám. Charakterizují je tyto vlastnosti: malá pórovitost, barevná stálost a mrazuvzdornost. Mohou mít glazovaný sklovitý povrch, který zabraňuje usazování nečistot, mechů, řas a podobně. Pálená keramická krytina se spojitou vodní drážkou lze použít na střechu se sklonem od 17 °;
• krytina z přírodní břidlice - může být z přírodního nebo umělého kamene a mohou se použít od sklonu 30 °. Znovu objevená krytina se nepoužívá často, ale jelikož má zajímavý vzhled, architekti po ní rádi sáhnou, aby docílili dnes už nekonvenční vzhled střechy;
• krytina z vláknocementových desek - je vhodná na sklon od 15 °.

Na co je třeba se zeptat prodejců, pokud si potřebujete vybrat krytinu?

• Jakou má střešní krytina životnost, odolnost a trvanlivost? Dokáže odolat kyselým dešťům, zásaditým látkám, ptačímu trusu, sazím a špíně z komínů bez následků? Odolá krytina silným náporům větru, zatížení sněhem či například pádu větve ze stromu?
• Umí vám prodejce podložit laboratorně potvrzené testy na životnost i konkrétními zkušenostmi z praxe?
• Jakou záruku poskytuje výrobce a na co se vztahuje, na které části střešního systému? Souvisí záruka i se stálobarevností? Kolik let zůstane vaše střecha bez barevných změn. Dá se případná změna dodatečně opravit a jaké jsou náklady s tím spojené?
• Jsou materiály, ze kterých je krytina vyrobena, zdraví neškodné?
• Mrazuvzdornost je termín, který se v souvislosti s krytinami často vzpomíná. Proto se ptejte, jak je zajištěna schopnost krytiny odolávat mrazu.
• Velmi důležitým faktorem je i akustika. Pomůže krytina k akustické pohodě v interiéru, nebudete se v noci budit při silném dešti nebo větru?
• Jaká je hmotnost krytiny?
• Důležitá je samozřejmě i cena. Proto se ptejte, co v jejich případě znamená bezúdržbovost střešního systému. S jakými dodatečnými náklady musíte počítat?
• A protože střešní krytina nejsou pouze samotné tašky, šindele či desky, informujte se, co výrobce nabízí jako kompletní střešní systém, jaké doplňky a příslušenství ke konkrétní krytině patří, aby střecha dokázala dokonale plnit svou funkci.

Doplňky a detaily

Abyste nemuseli v krátkém čase řešit problémy se střechou, dbejte i na bezchybné a důsledné řešení detailů. Bez dobře udělané "klempířiny", jak se říká detailům v místech napojení, propojení a odvodnění střechy, vám bude kapat do talíře i u nejdražší střechy. Součástí klempířských prací jsou například i okapy a svody dešťové vody. Nejpoužívanějším materiálem při klempířských pracích je pozinkovaný,, ocelový, hliníkový, měděný a zinkový plech. Z novějších materiálů se uplatňují plast, hliník chráněn odolným lakem a aluzinek, což je slitina hliníku a zinku. K doplňkovým konstrukcím střechy patří různé prostupy střešní rovinou, střešní otvory, poklopy, výstupy, provětrávání, odvětrání či lapače sněhu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Úskalí šikmých střech

Největším problémem kvality střech v Česku je vliv lidského faktoru. Realizace střechy jen podle projektu pro stavební...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…