Bezpečnost při práci s bruskou

Bruska je elektrický nástroj sloužící k dokončovacím pracím jako je broušení, uhlazování a leštění kovu nebo dřeva. Pracovníci v kovovýrobě a při výrobě lodí běžně používají brusky, které jsou pro ně nenahraditelným pomocníkem. K nejrozšířenějším typům brusek patří pevné dílenské brusky, úhlové brusky, převodové brusky a pásové brusky. Při práci s bruskou je důležité pamatovat na bezpečnostní pravidla, která jsou prospěšná pro Vás i pro spolupracovníky ve Vašem okolí.

Pracoviště

Požadavky na bezpečné pracoviště zahrnují dobrou viditelnost, dostatek místa a odklizení nepořádku. Než začnete s bruskou pracovat, musíte se ujistit, že máte dostatek prostoru na manipulaci s ní i s opracovávaným materiálem. Nikdy nedovolte na pracoviště přístup dětem a udržujte si bezpečnou vzdálenost od svých kolegů. Nikdy s bruskou nepracujte na vlhkých místech nebo v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů.

Ochranné pomůcky

Při práci používejte ochranné brýle, prachovou masku, sluchadla, přilbu a masivní boty. Ochranné brýle chrání Váš zrak před odletujícími kousky, které mohou způsobit vážný úraz. Prachová maska brání vdechování toxického prachu a výparů, které jsou karcinogenní. Sluchadla pak chrání Váš sluch před nadměrným hlukem a neklouzavá obuv Vám dodá lepší rovnováhu. Nikdy na sobě nemějte šperky, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí brusky. Dlouhé vlasy svažte a schovejte pod přílbu.

Bezpečnost brusky

Před použitím brusku vždy důkladně zkontrolujte a podívejte se, jestli některá část není rozbitá nebo povolená. Nikdy nepracujte s bruskou, která nemá chránič nebo kryt. Podívejte se, jestli není poškozený elektrický kabel a event. proveďte potřebné opravy. Pokud byste uvolněné části nechali tak a brusku zapnuli, součást by mohla odletět a způsobit vážný úraz.

Elektřina

Na připojení brusky používejte pouze bezpečnou zásuvku. Nikdy nezasahujte do zástrčky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Bezpečné používání

Brusku používejte pouze na to, nač je určená. Nedávejte na ni brusné kotouče, které nejsou vhodné pro Váš model. Nikdy nepoužívejte opotřebené nebo poškozené kotouče. Nejprve si přečtěte přiložené informace a návod. Pokud je brusný kotouč uvolněný nebo vibruje, nepoužívejte ho. Nechejte brusku pár minut běžet předtím, než k ní přiložíte kus materiálu. Ruce a ostatní části těla udržujte v bezpečné vzdálenosti od kotouče. Při práci musíte dobře vidět na nástroj i na opracovávaný kus. Pokud to bude potřeba, přidržte si materiál ve svěráku nebo ve svorce. Opracovávaný materiál stále pevně držte v ruce. Nikdy na něj netlačte, protože by mohl odskočit. Bezprostředně po práci na kov nesahejte, protože je velmi horký.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnostní pokyny pro pásovou brusku

Pásová bruska slouží k rychlému obrušování dřevěných povrchů. Používá pás smirkového papíru, který je...
více…

Bezpečnost při práci s úhlovou bruskou

Úhlové brusky jsou nástroje s mnohostranným využitím, které můžete použít s odpovídajícím typem kotouče na...
více…

Bezpečnost při práci s kombinovanou bruskou

Kombinovaná bruska, která používá brusný pás i kotouč, se používá na opracování povrchu kovu nebo dřeva tím,...
více…

Výroba stojanu na broušení na úhlové brusce

Úhly u různých nástrojů a nástavců na řezání nejsou pouhá náhoda, u každého nástroje je úhel přesně...
více…

Výhody vibrační brusky

Vibrační bruska je elektrický nástroj používaný při práci se dřevem nebo při opravách povrchu aut. Místo...
více…

Výhody pásové brusky

Pásová bruska je elektrický nástroj používající pás brusného papíru, který slouží k uhlazování materiálů...
více…

Výběr správného brusného papíru

Nejdůležitějším krokem při dokončování povrchu u jakéhokoli výrobku ze dřeva je broušení. Ať už se...
více…

Výběr brusky

Broušení může být dřina, ale také relativně snadný úkol, když použijete správnou brusku. Podle následujícího...
více…

Vibrační brusky II.

Vibrační bruska používá kotouč s brusným papírem, který se pohybuje kruhovými pohyby, a tím rychle odstraní...
více…

Vibrační brusky

Vibračním bruskám se někdy také říká natěračské brusky, protože se skvěle hodí na uhlazování nátěru mezi...
více…