Bezpečnostní pokyny pro pásovou brusku

Pásová bruska slouží k rychlému obrušování dřevěných povrchů. Používá pás smirkového papíru, který je zachycen do rotujícího bubnu, kolem kterého se velkou rychlostí pohybuje. Při práci s ní je důležité dbát na bezpečnostní pravidla. Nesprávné použití může způsobit vážné zranění.

Ochranné brýle

Při používání pásové nebo jakékoli brusky vždy noste ochranné brýle. Brusky vytvářejí velké množství prachu a drobných třísek, které rotující pás odhazuje ve směru rotace a na Vás. Bez ochranných brýlí by tyto částice skončily ve Vašich očích.

Prachová maska nebo obličejový štít

Zvažte ochranu plic, protože vdechování prachu při broušení dřeva vede dlouhodobě k onemocnění horních cest dýchacích. To obzvlášť platí pro lidi, kteří s bruskou pracují stále. A i když s ní pracujete jen občas, je lepší prach nevdechovat.

Oblečení a šperky

Při práci s pásovou bruskou nenoste volné oblečení. Všechny části oblečení, které by event. mohly přijít do kontaktu s pásem, musíte sepnout a zajistit. Pokud máte košili s dlouhými volnými rukávy, vyhrňte je nahoru. Sundejte si všechny přívěšky z krku. Oblečení a šperky se snadno mohou do brusky zachytit.

Ruce a uši

Při práci s pásovou bruskou nikdy nenoste rukavice. Pracovní rukavice většinou těsně nepadnou, což vytváří situaci, kdy by je mohla bruska zachytit. Při práci s jakýmkoli elektrickým nástrojem byste vždy měli používat sluchadla, protože elektrické nástroje bývají hlučné a časem by Vám jejich používání mohlo způsobit ztrátu sluchu.

Nohy

Vždy noste pevné pracovní boty. Na ochranu nohou se často zapomíná. Ať pracujete sebeopatrněji, může dojít k nehodě. Mnohé nástroje jsou těžké, a pokud by Vám upadly na nohu, mohly by způsobit zlomeninu.

Broušený materiál

Před broušením starších kusů dřeva natřených barvou si ověřte, jestli použitá barva neobsahuje olovo. Barvy obsahující olovo jsou dnes zakázané, avšak starší dřevo jimi nejspíš bude natřené. Tyto barvy prokazatelně způsobují vážné zdravotní a neurologické problémy u dětí, mohou mít však vliv i na dospělé. Vystavení těmto barvám může vést až ke smrti. Je proto ve Vašem nejlepším zájmu takové dřevo vyměnit za nové.

Materiál kontrolujte

Před broušením dřevo zkontrolujte, jestli z něj nečouhají kovové předměty; mohou to být malé svorky nebo hlavičky hřebíků a šroubků. Pokud by bruska narazí na takový předmět, může dojít k roztržení brusného papíru, vzniku jisker až k zapálení dřevěných pilin a prachu, anebo Vám škubnutí může brusku vytrhnout z rukou. Při práci s tímto typem elektrických nástrojů si nikdy nejste v bezpečí. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnost při práci s úhlovou bruskou

Úhlové brusky jsou nástroje s mnohostranným využitím, které můžete použít s odpovídajícím typem kotouče na...
více…

Bezpečnost při práci s kombinovanou bruskou

Kombinovaná bruska, která používá brusný pás i kotouč, se používá na opracování povrchu kovu nebo dřeva tím,...
více…

Bezpečnost při práci s bruskou

Bruska je elektrický nástroj sloužící k dokončovacím pracím jako je broušení, uhlazování a leštění kovu nebo...
více…

Výroba stojanu na broušení na úhlové brusce

Úhly u různých nástrojů a nástavců na řezání nejsou pouhá náhoda, u každého nástroje je úhel přesně...
více…

Výhody vibrační brusky

Vibrační bruska je elektrický nástroj používaný při práci se dřevem nebo při opravách povrchu aut. Místo...
více…

Výhody pásové brusky

Pásová bruska je elektrický nástroj používající pás brusného papíru, který slouží k uhlazování materiálů...
více…

Výběr správného brusného papíru

Nejdůležitějším krokem při dokončování povrchu u jakéhokoli výrobku ze dřeva je broušení. Ať už se...
více…

Výběr brusky

Broušení může být dřina, ale také relativně snadný úkol, když použijete správnou brusku. Podle následujícího...
více…

Vibrační brusky II.

Vibrační bruska používá kotouč s brusným papírem, který se pohybuje kruhovými pohyby, a tím rychle odstraní...
více…

Vibrační brusky

Vibračním bruskám se někdy také říká natěračské brusky, protože se skvěle hodí na uhlazování nátěru mezi...
více…