Bydlení - levně a kvalitně

Odpovědné rozhodování o stavbě nového domova či o regeneraci staršího obydlí na obydlí s zcela novými vlastnostmi a funkcemi by měl být proces, během kterého každý investor získá dostatek laicky podaných odborných informací, inspirací a podnětů, aby pro svou rodinu dokázal vybrat nejvhodnější typ bydlení. Pokud dokážeme dle údajů a informací výrobce, na základě zkušeností a doporučení přátel a prodejců zodpovědně rozhodovat o koupi auta, dovolené či nábytku, měli bychom mnohem odpovědněji rozhodovat o výběru nového domova bez ohledu na to, zda půjde o bydlení v rodinném nebo bytovém domě.

bydlení, finance, ekologie,

Kam jít pro radu

Žádný televizní program či rozhlasová relace, ani blogová "diskuse", ba ani desítky článků ve více či méně odborných časopisech o stavebnictví nenahradí přímé získávání informací a osobní konzultace. Rady odborníků s dlouholetými zkušenostmi, neovlivněné smluvními partnery (staviteli, dodavateli stavebních materiálů a technických systémů), mají nedocenitelnou hodnotu. Lze je získat v průběhu odborných seminářů a konferencí, na kterých architekti, projektanti staveb a technických zařízení budov (TZB), jakož i stavitelé energeticky úsporných budov informují odbornou i laickou veřejnost o aktuálních trendech ve výstavbě a užívání energeticky pasivních či dokonce nulových staveb v Evropě i ve světě. V současnosti již i u nás probíhají tematicky stejně zaměřené akce, odborné konzultace poskytují poradenská centra, v nichž specialisté z oblasti stavebnictví, TZB a potenciálním stavebníkům pomáhají od výběru stavebního pozemku, stavebních a izolačních materiálů či topných a větracích systémů až po doporučení architekta, projektanta a stavební firmy.

Rekonstrukce starších obydlí

Ty jsou z hlediska projektování a náročnosti provedení výrazně náročnější než naprojektování a výstavba srovnatelných novostaveb. Mnohým majitelům rodinných, a zejména bytových domů se však navzdory složitosti přípravné i realizační fáze vyplatí, pokud zmíněné reality získali například jako dědictví. Celková cena regenerace rodinných domů bude s vysokou pravděpodobností přinejmenším srovnatelná s cenou výstavby nových domů, cena regenerace bytových domů bude určitě vyšší! I to je zřejmě důvod, proč jsou u nás energeticky efektivní úpravy starších obydlí spíše raritou, než pravidlem.

V případě novostavby bude výběr vhodného stavebního pozemku,

architektury obydlí, stavebních materiálů, prvků a technických zařízení do značné míry ovlivněny nejen racionálními argumenty, ale i emocionálními vztahy k vytvářenému obydlí. V případě regenerace staršího obydlí musíme chtě nechtě své představy omezit na výsledný vnitřní a vnější design objektu. Do hry totiž vstupují faktory, dané existující stavbou, které můžeme měnit jen částečně. Nezměníme lokalitu ani orientaci domu na světové strany, ale můžeme nahradit znehodnocené stavební materiály kvalitnějšími, můžeme odizolovat horní stavbu od základů, které dokážeme částečně zaizolovat. Můžeme kompletně zrekonstruovat a dokonce zcela změnit jeho tvar a konstrukci, starou střešní krytinu nahradit novou. Samozřejmostí bude tepelná izolace obvodového pláště, podlahy a střechy, jakož i vybavení domu energeticky efektivními technickými systémy na vytápění interiéru a přípravu teplé vody.

Z hlediska získávání a pozdějšího čerpání externích finančních prostředků,

ale zejména na první odhad situace, který udělá odborný poradce, je výhodné mít celou původní stavbu odborně fotograficky zdokumentovanou. Starý dům se tak jako starý člověk ve stejných situacích chová nevyzpytatelně, má své akceptovatelné mouchy, ale i vysloveně nesnesitelné vlastnosti. Přitom je třeba mít na paměti, že voda, mráz a nevyužívání jsou nejhoršími správci každé budovy. Zatímco tedy dům začnete léčit, musíte nejprve zjistit, jak stojí na (v) zemi, jakými chronickými nemocemi trpí, je třeba prozkoumat jeho cévní a nervový systém, vyšetřit mu celé tělo a také zjistit, jak se chová během letních veder i v třeskutých mrazech! Zkrátka, starý dům potřebuje komplexní diagnózu, aby se stanovila technicky i nákladově efektivní léčba, jejímž cílem je požadovaná kvalita bydlení.

Realizaci přípravy a rekonstrukce se rozhodně nedoporučuje svěřit

"odborným poradcům" ze sousedství s 30-letou praxí v domácím stavebnictví. Rovněž se vyhněte realizačním firmám z internetu, které vám "za slušnou cenu" dům "zrekonstruují" a "zateplí", nejlépe bez projektové dokumentace, bez dokladů a certifikátu - zato s 15- letými "zkušenostmi"! Na analýzu technického stavu staršího domu si raději přizvěte kvalifikovaného odborníka na pozemní stavby. Ten určí způsob a postup analýzy stavby, rozhodne o celkové diagnóze a navrhne opatření. Ty musí projektant zohlednit ve svých studiích a projektech. Zde není na místě šetření financemi, protože právě důkladné odborné vyšetření domu je v představební přípravě ta nejdůležitější fáze!

Vyšetření začíná od základů

Především je třeba zjistit, zda jsou základy domu a obvodové stěny izolované proti vzlínající (kapilární) vlhkosti. Zároveň si ověřte, jak (a zda vůbec) je horní stavba odizolovaná od základů. Důkladně zkontrolujte i severní stěnu na celé ploše, zejména kolem oken a dveří, pokud na ní jsou. Prozkoumejte i stropy v jednotlivých místnostech a zvýšenou pozornost věnujte zejména na konstrukci krovu - odborníkům dejte posoudit jejich stav z hlediska dalšího využití nebo možnosti celkové výměny. Na diagnostiku třeba vymezit dostatek času a finančních prostředků, důležitý je i výběr schopných expertů. Podobný princip platí i při koupi staršího domu samozřejmě ještě před podpisem kupní smlouvy.

Závěr jako úvod

Současné bydlení v novostavbě či zrestaurovaném domě by svým uživatelům mělo přinášet přinejmenším tři hodnoty - estetickou, zdravotní a ekonomickou. Dům by měl kromě architektova designu zohledňovat i estetickou představu svých majitelů, tvořenou hmotou, tvarem, barevností a dalšími prvky promítnutými do vnějších i vnitřních dispozic domu. Dům by měl být především domovem, ne showroomem - svým vybavením a zařízením by měl kromě pocitu bezpečí a pohody evokovat i pocit zdravého prostředí. No a dům by měl být v maximální možné míře energeticky úsporný a podle možnosti i ekologický. Jen tak v něm lze žít podle vlastních představ zdravě a ekonomicky výhodně!

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Rekonstrukce podkroví - více denního světla a energie

Rekonstrukce podkroví nabízí skvělou příležitost, jak si vytvořit zdravý domov, který se stane oázou odpočinku, kde...
více…

Rekonstrukce našeho bytu očima sousedů

Ťuk-ťuk! Buch-buch! Vrrr ... Pokud plánujete rekonstrukci, vzpomeňte si na vlastní bezmoc, když jste se ocitli v roli...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Rekonstrukce bytu nesmí být bezhlavá akce, ale promyšlený postup!

Čeká vás rekonstrukce bytu? Těšíte se, ale zároveň vás přepadají obavy, zda všechno dopadne podle vašich...
více…

Nový dům nebo rekonstrukce starého domu?

Rozhodujete se pro koupi domu? Váháte, zda si vybrat novostavbu, anebo rekonstrukci staršího domu? Poradíme vám pozitiva...
více…

Rekonstrukce bytového jádra - návrh, dodavatel materiálu a realizační firma

Bytové jádro je ohyzdnost, které stále ještě “zdobí” některé starší panelové byty. Kromě toho, že jsou...
více…