Bydlení - levně a kvalitně

Odpovědné rozhodování o stavbě nového domova či o regeneraci staršího obydlí na obydlí s zcela novými vlastnostmi a funkcemi by měl být proces, během kterého každý investor získá dostatek laicky podaných odborných informací, inspirací a podnětů, aby pro svou rodinu dokázal vybrat nejvhodnější typ bydlení. Pokud dokážeme dle údajů a informací výrobce, na základě zkušeností a doporučení přátel a prodejců zodpovědně rozhodovat o koupi auta, dovolené či nábytku, měli bychom mnohem odpovědněji rozhodovat o výběru nového domova bez ohledu na to, zda půjde o bydlení v rodinném nebo bytovém domě.

bydlení, finance, ekologie,

Kam jít pro radu

Žádný televizní program či rozhlasová relace, ani blogová "diskuse", ba ani desítky článků ve více či méně odborných časopisech o stavebnictví nenahradí přímé získávání informací a osobní konzultace. Rady odborníků s dlouholetými zkušenostmi, neovlivněné smluvními partnery (staviteli, dodavateli stavebních materiálů a technických systémů), mají nedocenitelnou hodnotu. Lze je získat v průběhu odborných seminářů a konferencí, na kterých architekti, projektanti staveb a technických zařízení budov (TZB), jakož i stavitelé energeticky úsporných budov informují odbornou i laickou veřejnost o aktuálních trendech ve výstavbě a užívání energeticky pasivních či dokonce nulových staveb v Evropě i ve světě. V současnosti již i u nás probíhají tematicky stejně zaměřené akce, odborné konzultace poskytují poradenská centra, v nichž specialisté z oblasti stavebnictví, TZB a potenciálním stavebníkům pomáhají od výběru stavebního pozemku, stavebních a izolačních materiálů či topných a větracích systémů až po doporučení architekta, projektanta a stavební firmy.

Rekonstrukce starších obydlí

Ty jsou z hlediska projektování a náročnosti provedení výrazně náročnější než naprojektování a výstavba srovnatelných novostaveb. Mnohým majitelům rodinných, a zejména bytových domů se však navzdory složitosti přípravné i realizační fáze vyplatí, pokud zmíněné reality získali například jako dědictví. Celková cena regenerace rodinných domů bude s vysokou pravděpodobností přinejmenším srovnatelná s cenou výstavby nových domů, cena regenerace bytových domů bude určitě vyšší! I to je zřejmě důvod, proč jsou u nás energeticky efektivní úpravy starších obydlí spíše raritou, než pravidlem.

V případě novostavby bude výběr vhodného stavebního pozemku,

architektury obydlí, stavebních materiálů, prvků a technických zařízení do značné míry ovlivněny nejen racionálními argumenty, ale i emocionálními vztahy k vytvářenému obydlí. V případě regenerace staršího obydlí musíme chtě nechtě své představy omezit na výsledný vnitřní a vnější design objektu. Do hry totiž vstupují faktory, dané existující stavbou, které můžeme měnit jen částečně. Nezměníme lokalitu ani orientaci domu na světové strany, ale můžeme nahradit znehodnocené stavební materiály kvalitnějšími, můžeme odizolovat horní stavbu od základů, které dokážeme částečně zaizolovat. Můžeme kompletně zrekonstruovat a dokonce zcela změnit jeho tvar a konstrukci, starou střešní krytinu nahradit novou. Samozřejmostí bude tepelná izolace obvodového pláště, podlahy a střechy, jakož i vybavení domu energeticky efektivními technickými systémy na vytápění interiéru a přípravu teplé vody.

Z hlediska získávání a pozdějšího čerpání externích finančních prostředků,

ale zejména na první odhad situace, který udělá odborný poradce, je výhodné mít celou původní stavbu odborně fotograficky zdokumentovanou. Starý dům se tak jako starý člověk ve stejných situacích chová nevyzpytatelně, má své akceptovatelné mouchy, ale i vysloveně nesnesitelné vlastnosti. Přitom je třeba mít na paměti, že voda, mráz a nevyužívání jsou nejhoršími správci každé budovy. Zatímco tedy dům začnete léčit, musíte nejprve zjistit, jak stojí na (v) zemi, jakými chronickými nemocemi trpí, je třeba prozkoumat jeho cévní a nervový systém, vyšetřit mu celé tělo a také zjistit, jak se chová během letních veder i v třeskutých mrazech! Zkrátka, starý dům potřebuje komplexní diagnózu, aby se stanovila technicky i nákladově efektivní léčba, jejímž cílem je požadovaná kvalita bydlení.

Realizaci přípravy a rekonstrukce se rozhodně nedoporučuje svěřit

"odborným poradcům" ze sousedství s 30-letou praxí v domácím stavebnictví. Rovněž se vyhněte realizačním firmám z internetu, které vám "za slušnou cenu" dům "zrekonstruují" a "zateplí", nejlépe bez projektové dokumentace, bez dokladů a certifikátu - zato s 15- letými "zkušenostmi"! Na analýzu technického stavu staršího domu si raději přizvěte kvalifikovaného odborníka na pozemní stavby. Ten určí způsob a postup analýzy stavby, rozhodne o celkové diagnóze a navrhne opatření. Ty musí projektant zohlednit ve svých studiích a projektech. Zde není na místě šetření financemi, protože právě důkladné odborné vyšetření domu je v představební přípravě ta nejdůležitější fáze!

Vyšetření začíná od základů

Především je třeba zjistit, zda jsou základy domu a obvodové stěny izolované proti vzlínající (kapilární) vlhkosti. Zároveň si ověřte, jak (a zda vůbec) je horní stavba odizolovaná od základů. Důkladně zkontrolujte i severní stěnu na celé ploše, zejména kolem oken a dveří, pokud na ní jsou. Prozkoumejte i stropy v jednotlivých místnostech a zvýšenou pozornost věnujte zejména na konstrukci krovu - odborníkům dejte posoudit jejich stav z hlediska dalšího využití nebo možnosti celkové výměny. Na diagnostiku třeba vymezit dostatek času a finančních prostředků, důležitý je i výběr schopných expertů. Podobný princip platí i při koupi staršího domu samozřejmě ještě před podpisem kupní smlouvy.

Závěr jako úvod

Současné bydlení v novostavbě či zrestaurovaném domě by svým uživatelům mělo přinášet přinejmenším tři hodnoty - estetickou, zdravotní a ekonomickou. Dům by měl kromě architektova designu zohledňovat i estetickou představu svých majitelů, tvořenou hmotou, tvarem, barevností a dalšími prvky promítnutými do vnějších i vnitřních dispozic domu. Dům by měl být především domovem, ne showroomem - svým vybavením a zařízením by měl kromě pocitu bezpečí a pohody evokovat i pocit zdravého prostředí. No a dům by měl být v maximální možné míře energeticky úsporný a podle možnosti i ekologický. Jen tak v něm lze žít podle vlastních představ zdravě a ekonomicky výhodně!

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Pojištění nemovitosti v případě financování hypotečním úvěrem

Financování bydlení prostřednictvím hypotéky je jedním z nejzávažnějších rozhodnutí. I proto zde platí léty...
více…

Rekonstrukce podkroví - výhody a zásady přestavby

V centrech měst přibývají opravené střechy, na kterých střešní okna signalizují obydlené prostory, a v okrajových...
více…

Prodej nemovitosti a výhody spolupráce s realitním makléřem

Podle statistických údajů se loni v Česku prodaly nemovitosti v objemu několika stovek miliard korun. I když byl každý...
více…

Rekonstrukce koupelny v bytě - stavební povolení a ohlašovací povinnost

Nespoléhejte se na loajalitu sousedů. Všude číhá alespoň jeden nepřející, který neunese váhu své závisti nad...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Umíte regulovat vytápění tak, abyste ušetřili?

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje,...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vysněný dům versus finanční realita

Stavba domu pro většinu lidí znamená životní investici. Životní v tom smyslu, že ji člověk udělá jen jednou. Když...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…