Co byste měli vědět o krbových a kachlových vložkách

Krb už dávno není jen efektním doplňkem interiéru. Naopak, může se stát důležitou složkou celé otopné soustavy. V nabídce téměř každého výrobce krbových či kachlových vložek najdete alespoň jednu možnost spojení ohřívače s topnou soustavou a zásobníkem teplé vody. Všechno souvisí s obecným trendem snižování spotřeby tepla i zvýšením nároků na ekonomiku vytápění domácnosti.

bydlení, topení, krby, energie

1. Jak fungují?

V případě teplovodního krbu teplo vznikající hořením paliva v krbové vložce předává teplonosné kapalině - nejčastěji vodě. Ta ho pak distribuuje do dalších částí vytápěného objektu. Ideálním doplňkem teplovodních krbů a kamen je v současnosti i akumulační nádrž, která umožňuje ukládat okamžité výkonové přebytky na pozdější využití.

2. Terminologická nepřesnost

Pokud hovoříme o "teplovodním" interiérovém ohřívači, nejsme terminologicky zcela přesní. Na rozdíl od kotlů určených do "nebytových" prostor, obvykle tedy sklepů či technických místností, jsou krby a kamna svým charakterem předurčeny pro provoz v obývacích pokojích našich domů a bytů. Krbové a kachlová vložky jsou vzhledem k jejich estetické funkci vždy vybaveny i zasklenými dvířky, bez kterých si je žádný z uživatelů neumí představit. Pokud má topeniště dvířka, je nutné počítat s tím, že nikdy nelze dosáhnout reálný podíl energie předané topné vodě nad hranicí asi 80% celkového výkonu topeniště. Takže správně by vždy měla být řeč o krbu či kamnech kombinovaných - teplovodní-teplovzdušných, teplovodních-sálavých a podobně.

3. Jak je to s účinností?

Obvyklý podíl energie předané topné vodě se pohybuje mezi 40 až 80%, a to v závislosti na konstrukci vložky i samotného výměníku. Veškeré teplo, které vyprodukuje ohniště, se nespotřebuje výhradně na ohřev vody. Zbytek do 100% je právě výkon předán vzdušnou konvekcí nebo sáláním teplosměnných ploch ohřívače a zasklením - tedy do místnosti, kde je ohřívač instalován.

4. Krb nebo kamna?

Otázka, co je lepší, je vždy subjektivní a je nutné posuzovat ji s ohledem na tepelnou ztrátu domu i samotné místnosti s krbem nebo kamny a rovněž s ohledem na jejich budoucí využití i osobní preference. V tomto případě nelze jasně stanovit ideální řešení bez vazby na požadavky uváděné výše.

5. Hledání správného podílu

Při správném výběru je rozhodující rozložení výkonu vložky do složek sklo / voda, případně sklo / voda / prostor. Roli přitom hraje nejen samotná hodnota tepelné ztráty místností, ale i požadavek na komfort vytápění v podobě intervalu přikládání nebo naopak, požadavek na neustále mihotání se ohýnku za zasklenými dvířky. Právě v tom je rozdíl mezi krbem a kamny s teplovodním výměníkem.

6. Krb jako ohřívač

Krb jako ohřívač s primárním účelem začlenění prvku ohně do interiéru nabízí obvykle vysoký podíl výkonu do vody a minimální přes zasklení a do prostoru. V případě, že by tomu tak nebylo, docházelo by při častém přikládání, které se při krbu předpokládá (jednou za asi 1 až 2 hodiny), k intenzivnímu tepelnému přetěžování místnosti s krbem právě přes zasklení (a případně i vzdušnou konvekcí).

7. Kamna jako ohřívač

Naproti tomu kamna vnímáme jako ohřívač, který nám má dát možnost přiložit jednou za x (u teplovodních 6 až 8) hodin. Zasklení je menší než v případě krbů (někdy omezeno na funkci pouze tzv.. kontrolního okénka) a kamna zároveň přidávají výkon předán sáláním akumulační hmoty skryté uvnitř. Výhodou je právě komfort v podobě minimální obsluhy - dlouhého intervalu přikládání.

Základem je bezpečnost

Společným jmenovatelem všech systémů teplovodního vytápění krbů a kamen je bezpečnost. Ať už jsou výměníky vybaveny dochlazovací smyčkou přímo z výroby, nebo se systémem aktivního dochlazení havarijního stavu vybavují dodatečně při zapojování do soustavy, základním požadavkem na jejich funkci je úplná bezpečnost provozu. I proto musí instalaci teplovodního krbu i kamen předcházet kvalifikovaný projekt nejen ohřívače jako takového, ale i samotné otopné soustavy včetně její návazností na systém měření a regulace.

Konstrukční řešení

Přístupů, jak vytvořen výkon efektivní převést do topné vody, je několik a dá se předpokládat, že výrobci postupně vyvinou další možnosti. Principiálně je možné stávající konstrukce teplovodních výměníků rozdělit do tří skupin.

Výměník v plášti topeniště

+ Přímý bezztrátový přenos energie do vody
+ Rychlost ohřevu bypassu
+ Snadná revize i údržba teplosměnných ploch
+ V případě zanesení snadná údržba
- Odběr energie ze spalovacího procesu
- Nemožnost odstavení z provozu
- Vysoké zatížení materiálu teplem a agresivními složkami spalin

Výměník ve stropě topeniště

+ Bez vlivu na spalovací proces
+ Stále bezprostřední přenos výkonu do vody
- Nemožnost odstavení z provozu
- Stále vysoké zatížení materiálu teplem a agresivními složkami spalin
- Zhoršená údržba kouřovodu

Výměník v cestě spalin

+ Bez vlivu na spalovací proces
+ Bez pevného spojení s ohništěm (servis, oprava)
+ U některých typů možnost částečného odstavení z provozu
- Komplikované čištění (nutnost revizních otvorů)
- Omezená možnost revize - pouze u topeniště s vysokou teplotou spalin
V praxi se nejčastěji uplatňují kombinace základních konstrukčních principů uvedených výše, přičemž se samozřejmě kombinují i ​​jejich výhody a nevýhody.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Krbové vložky je možné zkombinovat s teplovzdušnými rozvody

Tyto topné systémy jsou výhodným zdrojem tepla z ekologického i ekonomického hlediska. Teplovzdušné systémy mohou...
více…

Topení bez starostí

Jak si splnit sen o útulném a dobře vytopeném rodinném domě a přitom se nelekat obálek s vyučtováním cen za...
více…

Zdroj tepla, který šetří peníze

V létě si teplo nevybíráme, v našich končinách se o něj postará příroda (a občas tedy umí pořádně...
více…

Krbová kamna, která nepotřebují komín

Teplo rodinného krbu už dávno není pouze záležitostí velkých rodinných domů. Pokud máte dostatek prostoru,...
více…

Topení - topná soustava, výběr kotle a povinná údržba

Topná soustava se sestává ze zdroje tepla, z potrubního rozvodu s armaturami, z řídicího systému s prvky měření i...
více…

Kotel kondenzační - maximálně využitá energie zemního plynu

Spousta lidí si koupí kondenzační kotel, neboť je v akci nebo ho třeba má soused. Může se však stát, že kotel...
více…

Co byste měli vědět o prohlídce, údržbě a výměně kotle

Udělejte si čas na prohlídku kotle před zimou, aby vás nezaskočilo dlouhé čekání na volný termín u servisního...
více…