Co byste měli vědět o prohlídce, údržbě a výměně kotle

Udělejte si čas na prohlídku kotle před zimou, aby vás nezaskočilo dlouhé čekání na volný termín u servisního technika ani případná oprava či výměna kotle.

bydlení, topení, revize a servis kotlů

1. Vhodný čas na prohlídku

Prohlídku kotle si vždy naplánujte před začátkem topné sezóny nebo po jejím skončení - ideální na jaře nebo v létě. Pokud servisní prohlídku nebudete odkládat, nová topná sezóna se pro vás začne bez zbytečných stresů a současně se vyhnete i odmítnutí ze strany servisního technika z důvodu jeho zaneprázdněnosti.

2. Důležitost servisní prohlídky

Pravidelná údržba kotle je nesmírně důležitá pro jeho spolehlivý chod, prodloužení životnosti a zvýšení účinnosti spalování. Starší topné systémy mívají například problém s vodním kamenem a usazeninami je - li kotel zanesený, může se častěji zhasínat hořák nebo se přehřívat. Životně důležitou, a zároveň nejvíce opomíjenou, kontrolou u kotlů je vedle kontroly komínového tahu kontrola správnosti přívodu vzduchu. V posledním období se stává, že při šetření nákladů na vytápění zákazníci mění stará okna za moderní plastová . Ty se vyznačují nejen dobrou tepelnou izolací, ale hlavně tím, že dovolují pouze minimální přirozenou cirkulaci vzduchu. Tím se však snižuje i přísun vzduchu pro spalování a může dojít k ohrožení zdraví.

3. Kontrola bezpečného provozu kotle

Plynové kotle s výkonem od 5 kW do 500 kW jsou podle vyhlášky Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny klasifikovány jako technická zařízení plynové třídy Bh. Podle této vyhlášky je každý rok nutná pravidelná odborná prohlídka kotle a každý třetí rok odborná zkouška. Uvedené prohlídky a zkoušky se týkají bezpečného provozu spotřebiče.

4. Kontrola účinnosti topných systémů

V lednu 2013 nabyl účinnosti zákon č.. 314/2012 Sb. o pravidelné kontrole topných systémů a klimatizačních systémů. Tento zákon nařizuje provádět kontroly otopných soustav a klimatizačních systémů nikoli z hlediska bezpečnosti, ale z hlediska efektivnosti jejich provozu.Zákon se vztahuje na všechny kotle s výkonem od 20 kW.

5. Kdy je třeba kotel vyměnit

V případě, že servisní technik zjistí závažné poškození kotle, je nutné přistoupit k jeho výměně.Nefunkčnost však není jediným důvodem, proč by jste měli kotel vyměnit.Významnou roli hraje i účinnost kotle, která je u starých kotlů výrazně nižší než u nových a moderních topných zařízeních. Vyšší účinnost kotlů dokáže minimalizovat spotřebu paliva, snížit množství emisí a zaručit pružný provoz během celého topného období.

6. Když nový, tak s regulací výkonu

Při výměně kotle dbejte na to, aby mělo nové zařízení modulovaný výkonový rozsah, který vám zajistí plynulé vytápění během celé topné sezóny. Pokud kotel nemá dostatečný výkon, interiér nevytopí. Při velkém výkonu bez regulace bude zase obytný prostor přetopený. Díky kotli s plynulou modulací výkonu si budete moci nastavit optimální vytápění, zároveň snížíte spotřebu plynu a zvýší se i životnost kotle. Jedním ze způsobů regulace jsou prostorové eBus regulátory, které využívají způsob obousměrné komunikace s kotlem. Kotel je tak informován o změnách teploty v místnosti prostřednictvím pokojového regulátoru, případně o venkovní teplotě z venkovního čidla. Vyšší komfort i efektivitu nabízí ekvitermní regulace, která sama zhodnotí vnější a vnitřní teplotu a na základě zjištěného stavu zvýší nebo sníží teplotu topné vody.

Vyhledejte odborníka

Prohlídku kotle svěřte do rukou odborníka. Měl by mít potřebné zkušenosti a neměl by vám zapomenout vystavit potvrzení o provedení této činnosti.

Servisní prohlídka před zimou

Velkou výhodou servisní prohlídky kotle před topnou sezónou je skutečnost, že v případě, pokud váš kotel nesplňuje požadované parametry, stihnete ho ještě před začátkem zimy vyměnit. Jen optimalizovaný chod kotle, jeho vyčištění a správné nastavení, přináší uživateli jistotu dostatku tepla, ale současně i nižších nákladů na vytápění.

Odborná prohlídka vs. odborná zkouška

Odborná prohlídka slouží pro kontrolu zařízení a jeho bezpečnostních prvků v pravidelných intervalech. Při odborné prohlídce se kontroluje stav zařízení, zařízení se vyčistí, nastaví se parametry dané výrobcem a provede se funkční kontrola bezpečnostních prvků. U plynových kotlů od 5 kW do 500 kW je interval odborné prohlídky jeden rok. Odborná zkouška nebo i revize obsahuje navíc i tlakové zkoušky zařízení a rozvodů plynu. U plynových kotlů od 5 kW do 500 kW je interval odborné zkoušky tři roky.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Krbové vložky je možné zkombinovat s teplovzdušnými rozvody

Tyto topné systémy jsou výhodným zdrojem tepla z ekologického i ekonomického hlediska. Teplovzdušné systémy mohou...
více…

Topení bez starostí

Jak si splnit sen o útulném a dobře vytopeném rodinném domě a přitom se nelekat obálek s vyučtováním cen za...
více…

Zdroj tepla, který šetří peníze

V létě si teplo nevybíráme, v našich končinách se o něj postará příroda (a občas tedy umí pořádně...
více…

Krbová kamna, která nepotřebují komín

Teplo rodinného krbu už dávno není pouze záležitostí velkých rodinných domů. Pokud máte dostatek prostoru,...
více…

Topení - topná soustava, výběr kotle a povinná údržba

Topná soustava se sestává ze zdroje tepla, z potrubního rozvodu s armaturami, z řídicího systému s prvky měření i...
více…

Kotel kondenzační - maximálně využitá energie zemního plynu

Spousta lidí si koupí kondenzační kotel, neboť je v akci nebo ho třeba má soused. Může se však stát, že kotel...
více…

Co byste měli vědět o krbových a kachlových vložkách

Krb už dávno není jen efektním doplňkem interiéru. Naopak, může se stát důležitou složkou celé otopné...
více…