Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty mají své výhody i nevýhody. A protože stavba domu není nijak levná záležitost, je dobré raději vícekrát “měřit” než jednou “říznout”, jak radí známé české přísloví. Tento řez by vás mohl ještě mnoho let mrzet. Tak tedy vybírejte s rozvahou. My vám výběr trochu usnadníme.

stavba domu, dům z katalogu, realizace stavby domu, projektant, architekt

Investice do stavby domu

Stavba domu je nepopiratelně dlouhodobá a náročná investice. V první řadě si musíme uvědomit, co vlastně hledáme, a sestavit si takzvaný stavební program, kde si určíme priority. Tento přehledný plán nám usnadní rozhodování, které místnosti potřebujeme a které bychom v případě finančních důvodů oželeli. Nároky na provoz domu se samozřejmě postupem času mění, tak jak se vyvíjejí obyvatelé, a proto je důležité i zohlednění tohoto faktoru. Takže výhledová možnost změnit časem pokoj na pracovnu nebo vytvořit v podkroví samostatné bydlení pro dospělé dítě je prospěšná.

Pozemek a stavební plán

Když už máme pozemek a sestaven stavební program, stojíme před fází zhmotňování našich představ, která začíná projektem a pokračuje realizací. Fáze projektu je velmi důležitá, protože díky pečlivému naplánování se můžeme vyvarovat chyb, což nám později ušetří čas a finance. V tomto okamžiku stojí za uvážení, zda zvolit projekt katalogový, nebo individuální řešení.

Výhody a nevýhody katalogového projektu

První výhodou, která přiláká většinu stavebníků k tomuto řešení, je cena. Je totiž výrazně nižší než u projektu na míru. V tomto případě je třeba zohlednit své požadavky a najít v hotových projektech takové dispoziční řešení, které odpovídá našim představám. Na dobré dispoziční řešení je třeba klást velký důraz, protože například místnosti, které mají ve všech zdech okna a dveře, se těžko zařizují nábytkem apod. Některé stavební společnosti nabízejí i možnost navštívit typový dům, což je určitá výhoda - klient si může dům prohlédnout ještě před realizací. Další výhodou domů z katalogu je rychlost pořízení dokumentace ke stavebnímu povolení. Nevýhodou katalogového projektu je jeho univerzálnost, to znamená, že není začleněn do konkrétního prostředí a nereaguje na specifika pozemku. Ani orientace na světové strany se nemusí shodovat s naší konkrétní situací. Tuto nevýhodu můžeme částečně odstranit změnami v projektu, ale to cenu katalogového projektu zvýší. Problematická je i určitá uniformita katalogových domů, která je zřejmá zejména v satelitních městech. Domy z katalogu jsou většinou připraveny už jako projekty pro stavební povolení a to znamená, že se nevěnuje pozornost detailům.

Součástí žádosti o stavební povolení mj. bývá:

  • situační plán s vyznačením navrhované stavby včetně všech přípojek, hranic pozemků a sousedních staveb,
  • kompletní výkresová část, která zahrnuje: půdorysy, řezy, pohledy, výkresy základů atd.,
  • technická zpráva obsahující popis konstrukcí atd.,
  • průvodní zpráva,
  • výkresová a textová část zdravotně technických instalací, vytápění a elektroinstalace,
  • požární zpráva.

Cena realizace katalogových projektů

se vypočítá buď podle ceny za krychlový metr obestavěného prostoru nebo podle rozpočtových položek a nakonec podle rozpočtových položek s částečnou realizací svépomocí. V případě uvedené katalogové ceny domu třeba zjistit, zda jsou základy součástí kalkulace, protože ne vždy to bývá pravidlem - a tato položka stavbu rozhodně prodraží. Ani při výběru katalogového projektu není špatné kontaktovat odborníka, aby nám poradil s výběrem vhodného řešení pro náš nový domov.

Projektování domu na míru

Proti individuálnímu řešení hovoří vyšší pořizovací cena, která je však vyvážena jinými výhodami.V tomto případě řešení vytváří architekt i stavebník. Na základě seznámení se stavebním pozemkem a potřebami rodiny vzniká architektonická studia. Může vzniknout i několik variant a postupně se dospěje k řešení, které vyhovuje ekonomicky, vzhledem i dispozicí celé rodině.Využití konkrétní terénní situace a orientace na světové strany může nesporně přinést investorovi mnoho výhod.

Architektonická studie

Další fází po zpracování architektonické studie, která řeší dispozice, členění, tvar a vzhled domu, je dokumentace pro územní rozhodnutí (v případě, není-li sloučeny stavební řízení s územním). Následuje projekt pro stavební povolení. Podle této dokumentace můžeme začít stavět. Posledním typem projektové dokumentace je realizační projekt. Je to nejpodrobněji zpracována dokumentace, určená na realizaci stavby a zároveň na výběr stavební firmy. Její součástí jsou mimo jiné výkaz výměr, technické specifikace jednotlivých položek a detailní zpracování navrhovaného technického řešení. Zároveň představuje nejdražší typ projektové dokumentace. Rozhodně všakje potřeba realizační projekt vyžadovat při složitějších stavbách.

Práce architekta a projektanta

Architekt je člověk, kterého platíme za to, aby nám navrhl dům do detailů a abychom se vyvarovali chyb, které mohou pramenit z naší nezkušenosti. Výsledkem by měl být dokonale promyšlený dům, splňující naše představy. Někteří stavitelé váhají, koho oslovit na vypracování projektu. Zda architekta nebo projektanta - stavebního inženýra. Zde je třeba říci, že každý je specialista na něco jiného. Architekt tvoří scénář našeho bydlení. Zahrnuje do konečného řešení naše požadavky a zároveň jejich skloubí s možnostmi, které nabízí náš pozemek. Navrhuje celkové dispoziční a architektonické řešení. Projektant - stavbař je odborník na technickou stránku. Je to člověk, který je schopen dokumentaci zpracovat do detailu. Měl by mít přehled o všech typech materiálů a cenách, a zároveň poradit, co je vhodné pro váš dům. A jak si vybrat dobrého architekta? Určitě je dobré prohlédnout si jeho předchozí stavby a případně se zeptat na reference. Různorodost každé realizace naznačuje individuální přístup ke každému řešení.

Módní výstřelky

Ať už se rozhodneme pro katalogový, nebo individuální projekt, je vždy třeba se vyvarovat módních výstřelků. Ty se uplatní spíše v designu nebo interiéru. Protože dům často stavíme minimálně na celý život, většinou i pro další generace. Nesmíme zapomenout ani na to, že dům by měl tvořit celek a nelze bez koncepce uplatňovat vše, co se nám líbí právě toto léto.

Na co nezapomenout

  • Rozdělit dům na odpočinkovou a společenskou část,
  • Zvolit vhodnou orientaci na světové strany,
  • Vhodně začlenit dům do okolí.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Jak vybrat dveře?

Najít interiérové ​​a vchodové dveře do domácnosti není tak jednoduché, jak jste mysleli. Při výběru nových...
více…

Jak si lehce vymalovat byt či dům?

Malování bytu v době, kdy je na trhu dostatek kvalitních barev a cenově dostupných pomůcek, není žádný problém. Do...
více…