FAQ: řešení závad u domácích klimatizací

V tomto článku jsou zodpovězeny nejčastější dotazy vztahujcící se ke klimatizačním zařízením, které ochlazují, nebo vytápí byty, domy a nebytové prostory.

Je možné, že klimatizace nezačne pracovat ihned po zapnutí, i když je velké vedro?

Ano to se stane, pokud byla klimatizace vypnuta a následně po chvíli opětovně zapnuta. Když hrozí přetížení kompresoru, tepelná pojistka nedovolí okamžitý rozběh klimatizace.

Co dělat, když se z klimatizace kouří, nebo z ní odtéká voda?

Není třeba do chodu klimatizace zasahovat, pravděpodobně dochází k tání námrazy, která se mění v páru nebo ve vodu. Pokud odtékání ve větší míře dochází u vnitřní jednotky, tak si zkontrolujte filtry. Jsou-li zanesené, mohlo dojít k jejímu zamrazení a následně k  vytékání vody.

Občas z klimatizace slyším zvuk jako by v ní tekla voda?

Tento zvuk se objevuje, když je klimatizace v režimu topení, nebo je-li v režimu chlazení spuštěno odmrazování.

Zdá se mi, že tah klimatizace není takový jako dříve.

Vyčistěte si filtry, jejich pravidelná údržba je nezbytná. Většina klimatizací mají soustavu filtrů, které nemusíte měnit.  Většinou stačí jejich opláchnutí vodou jednou až dvakrát za rok. Pokud to nepomůže a výkon bude stále slabý, volejte servisní centrum.

Mám obavy, že spolu s kondenzátem může odtékat i chladivo.

Chladivo se pohybuje v hermeticky uzavřeném okruhu, takže rozhodně nemusíte mít obavy, že dojde k mísení vody a chladiva. Chladivo je navíc po většinu chladícího cyklu v plynném stádiu.

Z klimatizace slyším praskavé zvuky, není přetížená?

Jedná se o zvuky související s dilatací, tedy tepelným roztahováním, popřípadě smršťováním materiálu přístroje. U značkových klimatizací většinou tento zvuk nezaznamenáte, protože toto je průvodní zvuk poddimenzování součástek.

Někdy se stane, že se klimatizace zastaví během chodu přístroje, je to v pořádku?

Ano, pokud teplota dosáhne nastavené hodnoty, klimatizace se zastaví. Stejný jev zaznamenáte, když klimatizace spouští odmrazovací proces.

Pokud klimatizace běží a vypne se z nějakého důvodu proud, může se klimatizace poškodit?

Ne, není důvod, proč by přerušení napájení ze sítě mělo u klimatizace vyvolat poruchu.

Jak může v klimatizaci dojít k námraze, když je teplo?

Páry při průchodu kondenzátorem zkapalní a sníží se jejich teplota natolik, že mohou namrzat. Pokud příslušné čidlo tento jev zaznamená, dojde k ohřátí podchlazeného kondenzátoru a námraza zmizí.

Jak častý by měl být servis klimatizace?

Doporučuje se minimálně 1-2 krát ročně. U většiny značkových produktů je to podmínka zachování záruky.

Při úpravě bytu jsem ztratil návod ke klimatizaci. Mohu získat jeho kopii?

Ano. U značkových výrobků jsou návody běžně volně ke stažení na webových stránkách výrobce klimatizací.

Mám klimatizaci 8 let a zajímalo by mě, jaká je její životnost a zda si nemám vyměnit chladící medium.

Kvalitní klimatizace je schopná pracovat až 15 let. Co se týče chladiva, tak to se nevyměňuje. Zůstává stejné po celou dobu životnosti klimatizace. Pravidelnou péčí a servisem však výrazně prodloužíte životnost klimatizace.

Je v pořádku, že po vypnutí klimatizace slyším, jak dál vevnitř něco pracuje?

Může se jednat o čerpadlo odčerpávající přebytečnou zkondenzovanou vodu.  Čerpadlo konající tuto práci může pracovat ještě chvíli po vypnutí klimatizace, pokud hrozí přetečení zkondenzované vody ze zásobníku.

Co mám dělat, když má klimatizace přestala ochlazovat vzduch?

Postupujte podle návodu a manuálu. Pokud v něm uvedené kroky nepovedou k nápravě, volejte servisní centrum dané značky.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…