Hrubá stavba - materiál a časový plán

Pokud sníte o rodinném domě, měla by vás zaměstnávat spousta otázek. Pomineme-li finance, které již máte vyřešené a už máte projekt vysněného domu, přichází na řadu hrubá stavba. Základem hrubé stavby je kvalitní materiál a kvalitně provedená realizace.

bydlení, stavba, hrubá stavba, stavební materiál

Nejběžnější forma výstavby - pevné, stabilní a trvanlivé konstrukce

Stavba rodinného domu se chápe jako investice na celý život, proto se vysoké nároky kladou na hrubou stavbu, zejména z hlediska solidních a pevných konstrukcí, které se chápou jako prvek stabilního domova. Na popularitě konkrétních konstrukcí a materiálů určených na hrubou stavbu se podepisují i ​​aktuální trendy v architektuře, technologická vyspělost a dostupnost v regionu.Výstavbu rodinných domů ovlivňují i ​​výzvy na ochranu životního prostředí, a proto se o své místo na slunci bijí jednak materiály a konstrukce, které stojí na základech tradičních stavebních postupů, jednak nové stavební materiály a konstrukce, které nabízejí jiný pohled na stavebnictví v souvislosti s ekologií a šetřením energií.

Jak a z čeho budete stavět?

Způsob realizace stavby rodinného domu ovlivňuje výběr stavebních materiálů. Vybrat si můžete zděnou, monolitickou nebo montovanou formu výstavby, případně jejich kombinaci. U monolitických staveb je typickým používaným materiálem vyztužený beton. Výstavba konstrukcí pomocí železobetonu je rychlá, efektivní a poměrně levná. Je to však studený materiál s malými akumulačními schopnostmi a často se kritizuje jeho vliv na vnitřní mikroklima. Při stavbě rodinných domů se proto aplikuje v nezbytné míře, zejména na nosné konstrukce, u nichž selhává použití jiných materiálů nebo je zbytečně složité (stropní konstrukce s velkým rozpětím nosných prvků, samonosné schodiště, subtilní zakřivené stěny organických tvarů, balkony a podobně). Nejpopulárnější formou výstavby rodinného domu je u nás zdění z maloformátových prvků, nejčastěji z cihly, pórobetonu či dřevoštěpků. Při rozhodování, jaký typ konstrukce a materiály použít při výstavbě domu, je důležité zaměřit se na tepelně technické vlastnosti materiálů, čili tepelný odpor, a součinitel prostupu tepla. Jsou to vlastně protipóly a platí, že čím je součinitel prostupu tepla nižší, tím hospodárnější se dům vytápí a tím větší bude i úspora energie.

Cihla

Přírodní materiál, který prošel v posledních desetiletích obrovským vývojem a podstatně změnil svůj vzhled. Klasická plná pálená cihla a zdění mokrou cestou s velkou spotřebou malty se dnes používá vzácněji, většinou při rekonstrukcích památkově chráněných objektů, při výstavbě pilířů z cihel, při výstavbě vnitřních nosných stěn a příček, pokud je požadavek na vyšší neprůzvučnost.Jinou skupinu tvoří lícové cihly, které dnes patří k módním a nadstandardním stavebním prvkem.

Cihly a bloky z pálené hlíny a moderní pohled na zdění

 • Díky větším a přesným rozměrům a systému pero a drážka nebo zbroušenými ložnými plochami umožňují rychlejší zdění - úspora času je až 30%.
 • Klasickou silnou vrstvu malty lze vyměnit za speciální maltu na tenké spáry, či dokonce lepidlo, zdění je tak jednodušší a přesnější.
 • Snižují riziko vzniku chyb při zdění.
 • Méně malty znamená méně vody při zdění, a tedy méně stavební vlhkosti ve zdivu, takže stavba rychleji vyschne.
 • Díky malé spotřebě malty se ušetří místo na staveništi.
 • Mají dobré tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti.
 • Děrované keramické tvárnice mají už při tloušťce 380 mm dostatečný tepelný odpor v případě, že se použije tepelně izolační malta s omítkou v příslušné tloušťce. Pokud nechcete investovat do tepelné izolace, zvolte si větší tloušťku zdiva - informujte se přímo u výrobců o tepelně technických parametrech jednotlivých výrobků.
 • Patří k ucelenému stavebnímu systému, který obsahuje prvky pro různé účely použití a jejich doplňky, překlady, stropní systém, malty a omítky.
 • Hůře se s nimi manipuluje a jsou křehké.

Dobré tepelné vlastnosti zdiva z keramických tvárnic závisí také na realizaci spár, na přesnosti zdění a vypracování detailů v nárožích a koncích.

Pórobeton

Vzniká tak, že jemná betonová směs se vylehčí vzduchovými bublinkami. Vzduch uzavřený v pórech má výborné tepelně a zvukově izolační schopnosti. Je to vlastně nejlepší a nejlevnější izolant. Pórobeton je ekologický neškodný, nehořlavý a mrazuvzdorný. Pórobetony se dělí podle použitého plniva (písek nebo popel) a podle obsahu pojiva (vápno nebo cement, nebo lidově na bílý pískový a šedý popílkový). Rozdíl se promítá do vlastností: z pískového vyrábějících výrobky z nižší objemovou hmotností, a tedy lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a má také nižší ustálenou vlhkost, a tím i menší objemové změny, jak má jeho šedý kamarád.

Pórobetonové tvárnice:

 • Vyrábějí se hladké, s perem a drážkou, s drážkou a úchytnou kapsou.
 • Umožňují snadnou, přesnou a rychlou výstavbu a snadno se s nimi manipuluje.
 • Stejně jako u přesných keramických tvárnic se při zdění, kromě první řady na základové desce, nepoužívá klasická malta, ale tenkovrstvá malta, která se používá pouze v horizontálních spárách a na její přípravu není nutná míchačka - stačí kbelík a vrtačka s nástavcem na míchání .
 • Jejich použitím vzniká zdivo s rovným povrchem stěn.
 • Jsou součástí kompletního stavebního systému, který je zaměřen na zmenšení počtu mokrých procesů, kde jsou k dispozici všechny doplňky jako nosné i nenosné překlady, věncové tvárnice na zateplení ztužujících věnců, U-profily, stropní nosníky, stropní vložky, bloky, příčkovky, bednicí prvky , stěnové, stropní a střešní panely, schodišťové dílce a podobně.
 • Charakterizuje je jednoduchá a rychlá výstavba.
 • Snadno se upravují do požadovaného tvaru a velikosti, a to řezáním, broušením a frézováním.
 • Mají výborné tepelně izolační vlastnosti.
 • Díky nízké hmotnosti jsou vhodné na nástavby starších objektů.
 • Dobře snáší působení tlakových sil, takže se z nich mohou stavět i tří až čtyřpatrové budovy.
 • Mají nižší akumulaci tepla.
 • Důležité je dodržovat správnou technologii výstavby, aby zbytečně nevznikaly tepelné mosty.
 • Důležité je zdivo chránit před vlhkostí, protože dlouho vysychá.

Je třeba vědět, že při použití pórobetonových tvárnic na stavbě se na vnitřní nosné stěny uplatňují tvárnice s vyšší pevností a objemovou hmotností a na obvodové stěny tvárnice s co nejnižší objemovou hmotností, a tím i lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

Dřevo a beton pohromadě

Dřevní štěpka, cement, voda a další mineralizační komponenty - takové je složení štěpkocementových tvárnic. Cement zajišťuje vysokou pevnost, přísady odolnost proti vodě, ohni a solím a dřevo přináší zdravé bydlení s přírodním materiálem.Spojují se tak výhody betonu a dřeva do jednoho stavebního materiálu.

Tvárnice z dřevní štěpky:

 • Nazývají i prvky ztraceného bednění, protože se sestavují do výšky a zalévají betonem.
 • Mají výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti.
 • Mají vysokou odolnost proti povětrnostním podmínkám.
 • Zajišťují dobré mikroklima vnitřních prostorů díky dobré difuzi vodních par, což zabezpečuje cirkulaci vlhkosti, a tím i vyvážený poměr mezi teplotou a vlhkostí.
 • Jsou nenasákavé, takže se tepelný odpor nemění ani v zimních měsících, a také dobře akumulují teplo, což šetří energií na vytápění.
 • Jsou stoprocentně recyklovatelné.
 • Jejich součástí jsou tvarovky určené na všechny detaily stavby, takže vytvářejí samostatný stavební systém.
 • Ani u více podlažních stavbách není nezbytný skelet, což zlevňuje výstavbu.

U hrubé stavby radíme

Již při projektu domu se rozhodněte pro konkrétní stavební materiál. Třeba si uvědomit, že interiérové ​​vybavení lze kdykoliv vyměnit, ale stěny a stropy měnit nebudete, takže používat levné a nekvalitní stavební materiály se nevyplatí, protože zdicí materiály tvoří pouze 7 až 10% z celkových nákladů na stavbu. Dbejte na dodržování technologických postupů. Studujte vlastnosti materiálů, ptejte se na hodnoty tepelné, zvukové a požární odolnosti. V rámci jednoho podlaží by se měl použít pouze jeden druh zdicích prvků. Ani ten nejkvalitnější materiál vám nezaručí kvalitu stavby, pokud nebude kvalitně zhotovena.

Časový plán výstavby

Harmonogram, čili prostě průvodce celou stavbou, sice stavební úřad při výstavbě rodinného domu nevyžaduje, výrazně však usnadňuje realizaci stavby z hlediska nároků na lidské zdroje, mechanismy, materiály a energie. Jak se říká: Čím déle trvá výstavba, tím je dražší. Proto je časový harmonogram důležitý i z finančního hlediska. Tento dokument vyjadřuje váš záměr jako stavebníka a poskytne vám přehled o předpokládaných aktivitách během stavby. Pokud jste si objednali výstavbu domu na klíč, zhotovitel by vám měl předložit harmonogram, pokud máte v plánu stavět svépomocí, zůstává vypracování na vás. Podkladem by měla být projektová dokumentace a výkaz výměr, což je seznam všech potřebných materiálů, konstrukcí a s tím souvisejících objemů prací. Údaje o normové pracnosti, čili o potřebném čase na jednotlivé práce, se dají získat u specializovaných odborníků, který se zabývají vypracováváním časových harmonogramů, zejména pro velké stavby. Například na zdění je normový čas 2,64 Nh / m 3, čili pokud potřebujete vyzdít 54 m 3zdiva, počítejte se 142,56 hodinami. Pokud to rozdělíte na devíti hodinovou pracovní dobu a čtyři pracovníky, tak by tato zeď měla stát do čtyř dnů. Při vypracování časového harmonogramu se musí počítat i s technologickými přestávkami, které jsou důležité z hlediska kvality i estetiky stavby. Třeba brát v úvahu i fakt, že každá stavba má svá specifika, která závisí na složitosti stavebních prací, technologické náročnosti, lokality, dopravní dostupnosti, ročního období a způsobu výstavby. Při plánování si rozdělte průběh hrubé stavby na čtyři části - spodní stavbu, vrchní stavbu, střechu a fasádu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…