Ztracené bednění - rychlá montáž hrubé stavby

Civilizace nás rozmazluje. Chceme šetřit čas, peníze a zejména získat co nejvíce výhod. Namáhat se? Přiměřeně. Možná to byl ten nejpodstatnější důvod, který nastartoval boom ztraceného bednění. Komu se už dnes chce stavět "šalung" a po zatvrdnutí betonu se namáhat s rozebíráním, přepravou, čištěním a skladováním?

stavba domu, ztracené bednění

Trochu zvolněte,

představte si, že nejsme první civilizací, která přišla s nápadem ponechat materiál, který drží čerstvou betonovou směs, navždy svému osudu. Barbarská část staré Evropy v 5. století používala ztracené bednění z cihelného zdiva nebo tenkých kamenných desek. Po patnácti stoletích znovuobjevený princip trvale zabudovaného bednění přece jen o něco pokročil.V našich končinách mnozí budovatelé nakonec neodolali - přesvědčila je jednodušší manipulace, nové technologie i materiály. Tvárnice nebo desky, které první fázi stavby tvoří formu pro betonovou směs, se po vytvrdnutí betonu navždy stanou součástí vodorovných a svislých konstrukcí objektu. Zatímco betonové jádro zpevňuje konstrukce, ztracené bednění stavbu tepelně a zvukově izoluje.

Postrach tepelných mostů

Odkdy začala nejen odborná veřejnost věnovat pozornost únikům tepla, tedy schopnosti vnějších konstrukcí klást tepelný odpor, poté se i běžný smrtelník stále více zabývá myšlenkou na energeticky úsporné bydlení. Jak postavit svůj příbytek tak, aby v budoucnu nevytáhl z našich peněženek zbytečné finance za topení? Izolujte a zbavte se již během stavby tepelných mostů! Se ztraceným bedněním jste na dobré cestě. Bednění se ztratí v konstrukci, a protože je současně tepelnou izolací, spolu s ním se ztratí i fyzikální pole, kterými uniká teplo. Vhodná skladba zdí se ztraceným bedněním navíc zabrání nepříjemné kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu stěn. Důkazem odolnosti konstrukcí se zabudovaným bedněním proti únikům tepla je i jejich oblíbenost při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů (EPD). I u nás známé technologie ztraceného bednění se postarají, aby stěny dosáhly minimální tepelný odpor. Je to záležitost dvou podstatných parametrů - druhu materiálu a tloušťky jednotlivých vrstev. Tepelná izolace domů snižuje tepelné ztráty, přičemž se v zimě zvýší povrchové teploty stěn v interiéru a v létě zase naopak - příjemné klima v místnosti je důsledkem téměř vyrovnané teploty vzduchu a stěn.

Jaký materiál, taková stěna

Betonové jádro, kromě své zásadní úlohy - přenášet zatížení stavebních konstrukcí, snese hodně při požáru, je dostatečně tuhé, slušně izoluje proti zvuku, chrání ocelovou výztuž, která si poradí s pevností v tahu. Na co mu však síly nestačí, je schopnost tepelně izolovat. Bednicí materiál, který má vylepšit charakter konstrukce, zásadně ovlivní vlastnosti, které zaručí především tepelnou pohodu a schopnost odhlučňovat interiér. Existuje přitom několik alternativ, jak se dopracovat k cíli: bednění z kombinace dřeva a cementu v podobě štěpkocementových desek s přidáním mineralizačních látek nebo tvarovek na bázi dřevní štěpky.

Jiným řešením jsou polystyrenové tvárnice,

které sice mají výborné tepelně izolační vlastnosti, ale s "dýcháním", tedy propouštěním vodních par, je to u nich horší. Nižší difuze vodních par ve zdivu potřebuje vhodnou kompenzaci moderními způsoby větrání prostor objektu. Polystyrenové tvárnice určené do více zatížených částí konstrukce dostali na pomoc speciální plechovou příčku. Mrazuvzdornost a dobrá únosnost vibrolisovaných betonových tvárnic, které se zalijí monolitickým betonem, je předurčuje k použití i při více namáhaných konstrukcích. Oddělení vnitřních příček od obvodových panelů vrstvou tepelné izolace brání vzniku tepelných mostů. Takový způsob zdění potřebuje v druhé fázi prací doplnit vlastnosti stěn vnitřní izolací, po postavení zdi se proto na vnitřní stranu stěny nalepí izolační sendvičový panel. V roli ztraceného bednění nejsou novinkou ani sklobetonové tvárnice. Nezávisle na použitém druhu materiálu stále platí, že ztracené bednění tvořící vícevrstvý zeď musí být dostatečně pevné a bez deformace musí přežít zatížení vlhkým betonovou směsí!

Podrobně

Od vydařené konstrukce ztraceného bednění se v současnosti očekává kromě přiměřeného tepelného odporu i snadná manipulace, schopnost akumulovat teplo, pevnost, dobré akustické vlastnosti a variabilita. Těmto požadavkům vyhovuje i systém ze štěpkocementových desek. Propracovanost systému se projevuje na eliminaci tepelných mostů, dobré statice, nekomplikovaném postupu, rychlosti a přesnosti montáže hrubé stavby. Dřevitá hmota tvoří až 90% podíl z objemu štěpkocementových desek. Štěpky ze smrkové nebo jedlové kulatiny slisované s cementem se díky mineralizaci úspěšně brání povětrnostním vlivům, hnilobným procesům, solím a objemovým změnám způsobeným vlhkostí. Roztok vodního skla chrání desky před různými škůdci, zabraňuje tvorbě plísní. O to, aby celá hmota držela pohromadě a dostatečně vytvořila tuhou desku, se stará cement. Takové pojivo dodá bednění nezbytnou tuhost a pevnost. Spojení cementu s minerály zvyšuje odolnost proti ohni. Ztracené bednění může být doplněno vrstvou polystyrenu. Takto izolované desky jsou dobře připraveny na společný život s obvodovými zdmi.Stabilizovaný polystyren slouží nejen jako doplňková tepelná izolace, ale v přiměřené tloušťce se ocitá v oblasti teploty rosného bodu (+11,5 ° C). Chrání betonové jádro před invazí vlhkosti, která by jinak mohla zvýšit tepelnou vodivost a způsobit velké ztráty tepla. Beton ať jen akumuluje teplo, jak mu je souzeno, a ať se neplete do tepelné vodivosti - na to má v tomto případě policisty z polystyrenu.

Škoda nezmínit v této souvislosti i další výhodu velkého objemu dřeva

ve hmotě bednění umožňuje cirkulaci vodních par. Je to výborná vlastnost, pokud myslíme na nepříjemné srážení par ve zdivu nebo na stěnách. Technologie štěpkocementového ztraceného bednění slibuje 40procentní úsporu financí za vytápění v porovnání s objekty postavenými klasickou technologií. Výsledkem použití několika vrstev, které dosahují zmíněné vlastnosti, je možnost budovat subtilnější konstrukce obvodových zdí. Takto si obyvatelé domu mohou například užít větší obytný prostor. Izolace proti vnikání zvuku patří k další přednosti ztraceného bednění. Zvukové vlny se těžko prodírají kombinací pórovitého dřeva a betonu. Dřevo zvuk pohlcuje a beton tlumí. Ze štěpkocementových desek se budou těšit i strůjci atypických konstrukcí: kromě toho, že se dají řezat, vrtat, frézovat nebo spojovat, mohou se přizpůsobit i kruhovému tvaru budoucí stěny. Poréznost povrchu desky je zárukou propojení s vrstvou betonu nebo omítky. Pokud nezapomenete do betonové směsi přidat změkčovadla, pak si ani při teplotách do -5 ° C nemusíte odepřít radost ze stavění. Zejména pokud je před vámi vyhlídka rychlé montáže hrubé stavby: 1. den - uložení a zalití bednění první řady nosných vnějších i vnitřních obvodových stěn na hotovou základovou desku, 1. týden - kompletní montáž nosných stěn a stropů prvního podlaží včetně armování a betonování, 3 . až 4. týden - dokončení hrubé stavby včetně zakrytí střechy krytinou a od 5. týdne - dokončovací stavební práce.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Chladící stropy - regulace teploty domu již v projektu

Vysoké teploty ovzduší se nepříjemně promítají do teploty naše obydlí. Jak příjemně teplotu bytu zchladit a...
více…

Jak správně založit stavbu

Současná oblast stavebnictví nezná termín “nelze”. Postavit dům můžete na jakémkoliv pozemku ( samozřejmě...
více…

Stavba zděných domů

Na základě průzkumů bylo zjištěno, že téměř tři čtvrtiny soukromých stavitelů se rozhodnou pro zděnou stavbu....
více…

Stavba rodinného domu - katalogový projekt

Touha splnit si sen o vlastním rodinném domě dřímá v mnoha z nás. Od první klidné noci strávené pod vlastní...
více…

Okna - kritéria pro správný výběr

Nároky na vlastnosti okna se zvyšují s nároky na bydlení. Už nestačí, aby propouštělo světlo a chránilo před...
více…

Příčky a jejich nejen praktické vlastnosti

Stavební inženýři od nich chtějí aby byly pevné, v některých pří​padech neprůzvučné, občas i tepelně...
více…

Hrubá stavba a výběr materiálu

Rozhodnutí postavit dům vás přinutí hledat odpovědi na řadu otázek, které mohou mít i množství správných...
více…

Návrh stavební jámy a výkopové práce

Před jakýmkoliv zásahem do země je třeba dostatečně znát přírodní prostředí, ve kterém se bude rodinný dům...
více…

Rodinný dům na míru

Požadavky na funkční a prostorové řešení rodinných domů jsou velmi rozmanité a individuální. Závisí na...
více…