Jak funguje systém vytápění a klimatizace

Systém vytápění.

Systém vytápění produkuje a rozvádí teplý vzduch po budově za účelem regulace teploty uvnitř. Funguje obvykle na plyn a ohřívá vzduch i vodu. Centrální součástí tohoto systému je plynový kotel, který obsahuje vnitřní mechanismus spalování. Oddělená součást kotle obsahuje vodu a je připojená k vodovodnímu potrubí v budově. Kotel vodu ohřívá, ta je pak horká shromažďována v izolované nádrží, odkud je rozváděna. Horký vzduch rozvádí domem potrubí a vychází ven do místností radiátory nebo větracími otvory u podlahy. Některé systémy vytápění používají k vytápění domu páru. Když je místnost vytopená, přebytečná pára se sráží zpátky na vodu a vrací jiným potrubím do kotle.  

Systém klimatizace.

Systém klimatizace produkuje a rozvádí studený vzduch po budově za účelem regulace teploty uvnitř. Funguje na elektrický motor připojený ke kompresoru, což je zařízení, které pomáhá převádět chladicí kapalinu (např. freon) na studený plyn. K motoru je vedle kompresoru připojen i ventilátor. Ventilátor nasává teplý vzduch zvenku, který je pak potrubím poblíž vstupu veden do kompresoru. Kompresor má oddělený prostor, ve kterém je umístěna chladicí látka. Když se kompresor naplní teplým vzduchem, chladicí látka se odpařuje a mění na studený plyn, který teplý vzduch zpětně zchlazuje. Jednotka klimatizace má dále kondenzátor, který je blízko ventilátoru. Jeden konec výstupní hadice musí být připojen ke kompresoru a druhý konec k zadní části ventilátoru. Výstupní hadice vede zchlazený vzduch od kompresoru k ventilátoru, který ho fouká do kondenzátoru. Kondenzátor studený plyn stlačuje, a ten je pak veden potrubím do domu. Studený plyn se dostane do odpařovací jednotky, která plyn odpařuje a mění na chladný vzduch. Ten je pak vypouštěn do domu fukarem, který zároveň nasává vzduch, aby zlepšil cirkulaci. Vzduch prochází filtrem, který z něj odstraní nečistoty, a pak ventilátorem fouká z klimatizace ven.

Integrované systémy vytápění a klimatizace (HVAC).

Ve většině budov je systém vytápění a systém klimatizace součástí „integrovaného systému vytápění, ventilace a klimatizace“ (HVAC), který používá systém potrubí. Systémy HVAC bývají často napojené na centrální termostat, který automaticky zapne buď vytápění nebo klimatizaci, když se změní teplota v budově.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…