Jak instalovat okenní klimatizaci

Když nainstalujete klimatizaci o správné velikosti, bude Vám ve vybraných místnostech zvlhčovat vzduch a udržovat zvolenou teplotu.

Všeobecně platí, že klimatizace o 1 tuně = 12000 BTU zchladí místnost o rozloze asi 17 m2.  Přestože jsou okenní jednotky méně výkonné než centrální systém vytápění a klimatizace, mívají obvykle nižší náklady na chod. Okenní klimatizace má „hodnocení podílu efektivity“ označovanou EER, a čím vyšší je hodnota EER, tím energeticky efektivnější jednotka je. Okenní klimatizace vyrobené od roku 1990 musí mít EER 8,0 nebo vyšší.

Co budete potřebovat:

 • měřicí pásmo
 • tužku
 • soupravu držáků
 • vrtačku
 • vrták na vrtačku o vhodné velikosti
 • soupravu šroubů a hmoždinek
 • kladivo
 • šrouby se zakulacenou hlavičkou
 • plochý šroubovák
 • vodováhu
 • klíny
 • zámky na okna

Návod:

 1. Otevřete okno. Měřicím pásmem změřte okenní otvor a rozměry klimatizace. Míry srovnejte, abyste zjistili, jestli klimatizace bude do okna pasovat.
 2. Prohlédněte okenní otvor. Rám musí být pevný. Odstraňte event. shnilé dřevo a upevněte uvolněné části. Ověřte si, že nic venku nebude bránit proudění vzduchu ze zadní části klimatizace.
 3. Pomocí měřicího pásma najděte střed okenního parapetu a označte ho tužkou.
 4. Rozvrhněte umístění držáků, přičemž se řiďte vyznačeným středem. Moderní okenní klimatizace mívají šablonu na držáky. Označte si střed šablony středovou čárou a vyznačte na parapetu díry na šrouby, řiďte se přitom šablonou. U starších okenních jednotek instalujte držáky asi 3 cm od vnějších okrajů. Pomocí středové čáry určete body, kam budou dosahovat okraje jednotky klimatizace, a pak označte díry na šrouby vzdálené 3 cm od těchto bodů směrem ke středu.
 5. Vrtačkou vyvrtejte v okenním parapetu pilotní díry. Pokud je parapet ze dřeva, použijte k tomu vrták o vhodné velikosti. U betonových parapetů použijte soupravu šroubů a hmoždinek. V této soupravě najdete zednický vrták o správné velikosti. Po vyvrtání děr zednickým vrtákem do nich zatlačte hmoždinky. Potom je jemně zaklepejte kladivem, abyste je dostali na místo.
 6. Instalujte držáky. Pokud je ke klimatizaci přiložena souprava držáků, použijte přiložené šrouby. Pokud připevňujete držáky k dřevěnému parapetu, použijte šrouby se zakulacenou hlavičkou. Pokud připevňujete držáky k betonovému parapetu, použijte šrouby ze soupravy šroubů a hmoždinek.
 7. Vyrovnejte postavení držáků pomocí vodováhy. Některé držáky mají ve svém středu vyrovnávací šroub a jiné budou vyžadovat klíny, které podle potřeby umístíte mezi držák a parapet.
 8. Zevnitř místnosti zasuňte klimatizaci na místo. Zavřete okno.
 9. Připevněte držáky ke klimatizaci. Některé držáky, ale ne všechny, mají připojené svěrky nebo šrouby, které připojíte ke spodní části klimatizace. Nikdy však nevyvrtávejte nové díry do spodní části klimatizace.
 10. Ucpěte otvory mezi klimatizací a oknem přepážkami. Přepážky vysunete z boků klimatizace a vyplníte jimi prostor mezi klimatizací a rámem okna. Přiloženými šrouby připevněte přepážky k rámu.
 11. Na okenní rám nainstalujte zámky na okna. Umístěte je tak, aby nebylo možné okno omylem otevřít.
 12. Zvenku těsněním utěsněte škvíry mezi přepážkami klimatizace a oknem.
 13. Zapojte kabel klimatizace do zásuvky.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…