Jak opravit hlučnou klimatizaci II.

Když je klimatizace hlučná, obvykle to znamená, že nefunguje maximálně efektivně. Oprava hlučné klimatizace nebývá obtížná, ale může být nebezpečná.

Vždy nejdříve, než začnete s jakoukoli opravou, vypněte elektrický jistič nebo pojistku, která řídí přívod elektřiny do klimatizace. Okenní klimatizaci stačí odpojit ze zásuvky.

Co budete potřebovat:

 • šroubovák
 • hasák
 • nekontaktní zkoušečku napětí

Návod:

U systému centrální klimatizace

 1. Prohlédněte lopatky ventilátoru ve venkovní části systému, kde se nachází kondenzátor. Zkontrolujte, jestli se mřížkou dovnitř nedostal cizí předmět, který teď překáží ventilátoru ve správném chodu.
 2. Vypněte elektřinu na hlavním elektrickém panelu klimatizace a vypínačem umístěným poblíž hlavní jednotky systému. Odšroubujte její boční stranu, která obsahuje elektrické spoje. Nekontaktní zkoušečku napětí si ověřte, že v drátech neproudí elektřina. Odšroubujte horní stranu venkovní jednotky. Způsob jejího odmontování se bude lišit podle modelu klimatizace. Šrouby po odstranění dobře uložte, abyste je neztratili.
 3. Odstraňte cizí předmět, do kterého lopatky ventilátoru naráží a tím způsobují hluk. Nepokoušejte se narovnat ohnutou lopatku. Pokud je některá ohnutá, měla by se vyměnit, protože i velmi mírné ohnutí nepříznivě ovlivňuje výkon.
 4. Když odstraníte cizí předmět, rukou lopatky roztočte. Pokud se ventilátor viklá nebo je uvolněný, utáhněte šrouby upevňující lopatky k motoru. Pokud budou lopatky vydávat hluk i po tom, co jste z nich odstranili cizí předmět a utáhli šrouby, vyměňte je.
 5. Znovu připojte boční a horní stranu jednotky s kondenzátorem. Všechny šrouby vraťte na místo. Zapněte elektřinu v jednotce vypínačem u hlavní jednotky a na hlavním panelu klimatizace. Klimatizaci zapněte a poslouchejte, jestli hluk ustal.

U okenní klimatizace

 1. Odpojte klimatizaci ze zásuvky. Prohlédněte přední stranu, jestli není uvolněný kryt klimatizace, který by vydával hluk. Přitáhněte uvolněné šrouby.
 2. Pokud problém nespočívá v uvolněném krytu, odstraňte horní nebo boční stranu klimatizace. Najděte a odstraňte pevný drát, který spojuje ovládací panel s větracím otvorem.
 3. Otáčejte ventilátorem, dokud nenaleznete přístupový otvor mezi jeho dvěma lopatkami. Hasákem utáhněte šrouby na ose ventilátoru.
 4. Na krytu motoru najděte otvory, kterými se do motoru dává olej. Šroubovákem z nich vypáčte uzávěry. Do všech tří otvorů dejte tři kapky motorového oleje určeného na klimatizace.
 5. Vraťte do otvorů zátky. Připevněte zpátky horní nebo boční stranu klimatizace. Klimatizaci znovu zapojte do zásuvky. Zapněte ji a zkontrolujte, jestli stále vydává hluk.

Tipy a upozornění:

 • Do otvorů v motoru okenní klimatizace nedávejte příliš mnoho oleje, protože tím nejenže hluk neodstraníte, ale můžete dokonce poškodit motor.
 • Prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…