Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky (HCFC).

Jsou to látky ničící ozon, které, pokud nejsou správně zlikvidovány, poškozují citlivou ozonovou vrstvu Země. Předtím, než je možné recyklovat kovové součásti klimatizace, musí být chladicí médium správně zlikvidováno, abyste chránili životní prostředí na Zemi.

Co budete potřebovat:

  • hadr

Návod:

  1. Odpojte jednotku a opatrně ji odstraňte z okna. Postavte ji na hadr, aby se event. vytékající tekutina nevylila na podlahu.
  2. Kontaktujte místní sběrný dvůr a zjistěte, jestli existuje možnost jednotku nechat repasovat a znovu prodat. Zde se také dozvíte více o možnostech likvidace jednotky, zda existuje možnost jejího odvozu nebo jestli ji budete muset na sběrné místo odvézt sami.
  3. Můžete také kontaktovat obchodní dům, kde jste jednotku koupili. Někde je možné jednotku odevzdat a nechat zlikvidovat, za malý poplatek nebo i zdarma.

Tipy a upozornění:

  • Nepokoušejte se chladicí médium odstranit sami. Látky HCFC se mohou rozlít a/nebo Vám způsobit vážné zranění.
  • Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…

Typy jednotek klimatizace

Ať už se jedná o novostavbu nebo o zabydlený dům, majitelé se uchylují ke klimatizacím, aby bojovali s letními...
více…