Jak srovnávat systémy vytápění a klimatizace

Pro každého majitele domu je velmi důležité mít dobře fungující systém vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) za rozumnou cenu.

Když si budete vybírat jednotku vytápění a klimatizace, musíte zvážit celou řadu kritérií. Při výběru ideální jednotky do Vašeho domova budete nejspíš muset srovnat mnoho různých jednotek. Pokud máte zájem o nový systém vytápění a klimatizace, pamatujte na kritéria, která Vám pomohou vybrat si co možná nejlépe.

Návod:

  1. Zjistěte si dvě důležité informace: rozlohu Vašeho domu, a (pokud jednotku vyměňujete) tonáž jednotky, kterou vyměňujete. Tyto dvě informace budou při srovnávání důležité.
  2. Vyberte si pět jednotek vytápění a klimatizace od pěti různých výrobců. Můžete si je vybrat namátkou z reklam v novinách, z katalogů nebo z internetu. Tyto jednotky budete srovnávat.
  3. Na papíře se udělejte tabulku s pěti sloupci a sedmi řádky. Nahoru nad sloupce napište výrobce a značku každé z pěti jednotek. Po straně tabulky vedle řádků si napište následující kritéria: tonáž, SEER, AFUE, vybavení/prvky, cena, sleva/bonus a roční údržba.
  4. Srovnejte tonáž jednotek. Tyto systémy se měří v tunách, což představuje výkon jednotky a jak velký prostor jednotka vytopí nebo ochladí. Tady Vám přijdou vhod informace z bodu 1. Systém s nízkou tonáží bude dostávat při topení či chlazení příliš zabrat, zatímco příliš vysoká tonáž může z domu udělat ledničku či troubu. Zapište si hmotnost každé jednotky v tunách a srovnejte tato čísla s tonáží Vaší staré jednotky a s rozlohou Vašeho domu.
  5. Srovnejte hodnocení SEER a AFUE, která obě měří efektivnost jednotky. SEER znamená „hodnocení sezónní energetické efektivnosti“ a měří, jak efektivní je jednotka při převádění elektřiny na chlad. Čím vyšší je číslo SEER, tím efektivnější je jednotka. AFUE znamená „efektivita ročního využití paliva“, která je vyjadřována procenty paliva převedeného na tepelnou energii. Pokud je AFUE např. 70%, znamená to, že 70% paliva je využito na vytápění domu a 30% unikne při spalování. Zapište si tato čísla do tabulky pod název každé jednotky.
  6. Srovnejte zvláštní vybavení a prvky, které jednotky mají. Ty jsou obvykle specifické pro každého výrobce a nejsou pro chod jednotky podstatné, přidávají se proto, aby zvýšily zájem zákazníků a tím prodej. Zapište si hlavní prvky každé jednotky a zvažte je s ohledem na celkovou cenu jednotky a na Vaše potřeby.
  7. Srovnejte slevy na energii a bonusy, které jsou s jednotkami spojené, např. na ekologický výrobek. Napište si všechny slevy spojené s Vašimi pěti jednotkami a zohledněte je při srovnávání. Některé jednotky vyžadují každoroční údržbu, která znamená náklady navíc. Tuto službu si v některých případech můžete u prodejce či výrobce objednat předem. 

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…