Jak určit velikost centrální klimatizace do domu

Centrální klimatizace je určena na klimatizování více místností zároveň, ne pouze jedné jako okenní klimatizace.

Aby Váš nový systém centrální klimatizace fungoval co nejefektivněji, musíte určit jeho velikost podle rozlohy a energetických požadavků Vašeho domu. Při určování velikosti centrální klimatizace pamatujte na to, že největší systém nemusí být nutně nejlepší, což záleží především na konstrukci Vašeho domu.

Návod:

  1. Změřte délku a šířku všech místností, vestavěných skříní a chodeb ve Vašem domě.
  2. Vynásobte tyto míry u každé z nich a určete jejich rozlohu.
  3. Všechny rozlohy sečtěte, čímž získáte celkovou rozlohu Vašeho domu, kterou bude potřeba klimatizovat.
  4. Podívejte se do tabulky BTU (nebo kW). BTU je jednotka tepla. Pomocí čísla určujícího celkovou rozlohu Vašeho domu si v tabulce najděte průměrný doporučený počet BTU pro Váš dům.
  5. Na každou místnost, která není řádně izolovaná, a na kuchyni připočtěte 4000 BTU. Při nedostatečné izolaci se dovnitř dostává více tepla, obvykle střechou. Při vaření také vzniká teplo.
  6. Vypočítejte, do kolika oken se pravidelně svítí slunce, a na každé připočítejte 1500 BTU. Na každou místnost kromě kuchyně, která se přes den používá, připočtěte také 1500 BTU. Klimatizace bude muset více pracovat, aby si poradila se slunečním teplem a teplem z vaření.
  7. Spočítejte, kolik lidí se pohybuje ve Vašem domě. Na každou osobu nad dvě připočtěte 600 BTU. Každý člověk vydává určité teplo jako výsledek fyziologických procesů (dýchání apod.), takže čím více lidí je v domě, tím více bude muset centrální klimatizace pracovat, aby místnosti domu ochladila.
  8. Podívejte se, kolik je ve Vašem domu stínu. Odečtěte 1000 BTU na každou místnost, která je na stinné straně domu.
  9. Výpočty dvakrát zkontrolujte a podívejte se na celkový počet BTU. Je to počet BTU, který by Váš nový systém centrální klimatizace měl zvládat. Pokud možno si nekupujte systém klimatizace, který zvládá výrazně méně nebo více BTU než je celkové číslo, které jste vypočítali.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…