Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace.

U některých z nich je pravděpodobnější, že je budou způsobovat, což může znamenat vážnější problém, který je potřeba důkladně prozkoumat. Pokud je problém dostatečně vážný, bude nutná oprava.

Uvolněné součásti

Třesení a hluk z klimatizace většinou způsobují uvolněné součásti. Nejčastěji to bývá kompresor, pístní tyče, ventilátor nebo samotná jednotka s ventilátorem. Způsobují rachocení, které doprovází vibrace. Jedinou metodou opravy je kompletní výměna kompresoru, kterou může provést pouze kvalifikovaný technik specializovaný na klimatizace. Kompresor je komplexní součást, takže není možné opravit jeho jednotlivé části.

Lopatky ventilátoru

Lopatky ventilátoru způsobují hluk, třesení a vibrace, i když jsou správně připojené. Pokud se kvůli ohnuté lopatce nebo rozbité či špatně nasazené mřížce dotýkají krytu klimatizace, způsobují vibrace a stále se opakující zvuk, který zní jako klepání nebo bouchání uvnitř klimatizace. Vibrace jsou v tomto případě slabé, ale jsou tu.

Montážní konzoly

Když se klimatizace třese, je pravděpodobně problém v montážních konzolách. Konzoly drží a upevňují kompresor klimatizace, když je v chodu, bez nich by klimatizace vibrovala a třásla se. Uvolněná konzola způsobuje, že se klimatizace při chodu pohybuje tam a zpátky a přitom rachotí. Když kompresor startuje, pohyb a rachocení začne a přejde do velmi hlučného rachotu a rychlých vibrací. Totéž se stává, když klimatizace vypíná.

Jiné zvuky a vibrace

Klimatizace může někdy pištět, syčet, bzučet nebo skřípět. Všechny tyto zvuky mohou být doprovázeny vibracemi. Bzučení spolu s vibracemi může znamenat vadný kapacitor, což je elektrická součástka zodpovědná za startování přístroje. Syčení může znamenat problém s tlakem vzduchu, zatímco pištění a skřípění bývají běžné u okenní klimatizace a centrální klimatizace. Tyto zvuky také způsobuje motor kompresoru. Obvykle začnou, když jednotka zapne, a pokračují během normálního chodu. Vibrace se u klimatizací objevují vždy kvůli pohyblivým součástem a chodu motoru kompresoru.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…

Typy jednotek klimatizace

Ať už se jedná o novostavbu nebo o zabydlený dům, majitelé se uchylují ke klimatizacím, aby bojovali s letními...
více…