Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je velmi brzy mizerný, protože se dům zahřeje.

Jedním z projevů poruchy, kterého si u klimatizace můžete všimnout, je syčivý zvuk. Neznamená sice vždycky, že je někde problém, ale může znamenat. Je dobré znát možné příčiny syčení, když k němu dojde.

Tlak v kompresoru

Nejvážnější problém, který může způsobovat syčivý zvuk vycházející z klimatizace, je příliš vysoký vnitřní tlak v kompresoru. Může sahat od slabého syčení až po hlasitý sykot nebo zvuk, který mnozí popisují jako „jekot“. Tento typ zvuku z kompresoru může znamenat nebezpečnou situaci. Pokud ho Váš kompresor vydává, vypněte klimatizaci a zavolejte kvalifikovaného technika, aby problém spravil.

Únik z vnitřního ventilu

Podobný, ale tišší syčivý zvuk může vycházet z kompresoru klimatizace, když uniká vzduch z vnitřního ventilu. Když se stav zhorší, může se někdy podobat zvuku trumpety nebo trombonu. Zvuk způsobovaný unikajícím ventilem nejlépe postřehnete, když se systém vypíná. Na výměnu nebo opravu unikajících částí je potřeba technik ze servisu.

Expanzní ventil

Někdy není hlavním problémem syčivý zvuk vycházející z klimatizace. Během normálního chodu chladicí médium (např. freon) cirkuluje systémem trubic, čímž ochlazuje systém. Plyn se stlačuje a pak rychle rozpíná v místě nazvaném expanzní ventil. Rozpínání plynu v některých systémech klimatizace vytváří pravidelný slyšitelný syčivý zvuk, který je součástí procesu zchlazování. Toto syčení trvá jen několik sekund a dochází k němu v pravidelných intervalech. Není potřeba se ho obávat.

Větrací mřížky

Pokud syčivý zvuk z klimatizace vychází z větracích mřížek či otvorů ve Vašem domě, není zřejmě žádný větší problém ve fungování systému. Průchod vzduchu poháněného ventilátorem může způsobovat syčivý zvuk, protože potrubí skvěle vede zvuky. Navíc pokud jsou některé mřížky částečně zavřené, musí vzduch procházet úzkým otvorem, což zvyšuje jeho zvuk. V takovém případě mřížku více otevřete, aby se zvuk změnil ze sykotu na tiché syčení.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…

Typy jednotek klimatizace

Ať už se jedná o novostavbu nebo o zabydlený dům, majitelé se uchylují ke klimatizacím, aby bojovali s letními...
více…