Kontrola celkového stavu chaty a chalupy

Kontrolu celkového technického stavu chaty nebo chalupy je v případě koupě potřeba provést ještě před uzavřením smlouvy, abychom věděli, co skutečně kupujeme. Pokud nejsme dostatečně technicky vzdělaní (nejlépe ve stavebním oboru), dohodneme si průzkum s odborníkem, který má se staršími budovami zkušenosti.

chaty a chalupy, kontrola stavu chalupy

Mnohé poruchy, poruchové stavy či různé zabudované chyby

nebývají na první pohled viditelné a jejich negativní účinky se mohou projevit až po čase. Někdy však naopak konstrukce, které jsou na první pohled ve špatném stavu, ve skutečnosti nejsou až tak špatné.

Odborník uvidí více

I v případě zdědění či získání chalupy, kterou roky důvěrně známe (ale jsme ji zase nevěnovali až takovou podrobnou pozornost), do zprávy, je třeba hloubkovou kontrolu technického stavu udělat co nejdříve. A nakonec - i při dlouhodobě užívané chalupy je třeba pravidelně provádět podrobné technické prohlídky alespoň jednou ročně. Pravidelné podrobné prohlídky technického stavu budovy nám pomohou včas odhalit začínající poškození, které je nejlépe co nejdříve opravit a předejít tak mnohem většímu problému. Prohlídky stavu budovy je dobré dělat zejména po zimě, ale kontrola nezaškodí i před začátkem zimy a po každé větší destruktivní události (např. vichřice, povodeň, krupobití, vydatné sněžení).

Plán průzkumu

Směr prohlídky není podstatný, ale důležité je nevynechat ani jednu místnost, konstrukční celek, citlivé detaily a materiály, a při identifikaci poškození určit i jeho příčinu. Je to velmi důležité proto, abychom při nápravě stavu věděli svou sanační aktivitu přesně zacílit na prvotní zdroj problému, bez vyřešení kterého budeme jen plýtvat časem a penězi na kosmetické úpravy, které i tak dlouho nevydrží. Pro kontrolu stavu budovy je proto třeba se předem připravit - načrtnout si plán průzkumu. Plán průzkumu může obsahovat například následující body tak, aby se na nic nezapomnělo:

  • soupis všech místností (dobré je, pokud jsou k dispozici i výkresy nebo alespoň skici půdorysů budovy),

  • stanovení postupu průzkumu budovou (např. od střechy do sklepa),

  • výpis všech důležitých konstrukcí a konstrukčních detailů, které je třeba překontrolovat.

  • k průzkumu je třeba vzít si i pomůcky - zápisník, pero, tvrdou podložku na psaní, ostrý předmět na zkoušení dřevěných konstrukcí, kladívko na poklepy materiálů, dalekohled na vizuální kontrolu vzdálených detailů, často je zapotřebí i přiměřený žebřík a podobně.

Při realizaci podrobného průzkumu budovy se může postupovat například v následujících postupných krocích:

Zběžná prohlídka budovy

Při zběžné prohlídce z vnější i vnitřní strany je třeba vytvořit si celkový dojem ze stavby a zběžně si ohlédnout její technický stav - identifikovat místa hlavních poškození, podívat se, kudy vedou instalace vody a kanalizace, případně vodního vytápění, kde jsou toalety, kuchyň, koupelna , místa s výskytem plísní, změněnou barvou dřeva, tzv.. mapy na konstrukcích, také je dobré zjistit si něco o historii budovy - kdy byla postavena, opravována, jak byla využívána, zda neexistují nějaké destrukční události a pod.

Podrobná prohlídka podezřelých míst

Místa, u kterých je podezření z poškození konstrukcí, kde je vidět stopy po zatečení, trhliny, deformace a podobně, prozkoumáme podrobně. V případě uzavřených dřevěných stropů je to nejlépe provést destruktivní, tedy otevřením konstrukcí tak, aby bylo možné posoudit stav nosných trámů (což však není vždy možné).

Určení druhu poškození

Druh poškození lze většinou podle jednoznačných znaků určit přímo na místě, někdy je lze jen fotograficky zdokumentovat a odnést k posouzení odborníkovi. V některých případech je třeba odebrat několik vzorků a dát je na rozbor specializovanému odbornému pracovišti - např.. na posouzení druhu organického poškození. Při odběru vzorků je třeba přesně zaznamenat místa a čas jejich odběru.

Vymezení rozsahu poškození

Podle vizuálních znaků určíme rozšíření poškození. Důležité je určit zejména hranice viditelného výskytu houbovitého poškození dřeva. Může být rozšířeno i do jiných konstrukcí - zdí, omítky, podlahy, případně sousedních místností - a nemusí být na první pohled patrné. Ideální je proto udělat sondy, například odstranit omítku.

Prozkoumat historii stavby

Zjišťujeme všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na stav konstrukcí. Pro přesné určení příčiny poruchy je někdy dobré vědět i to, jak byla původní stavba postavena - například jaký druh krytiny byl použit, nebo jaké byly původní omítky, jako byla stavba využívána, jaká provoz byl v konkrétní místnosti, jaký byl režim užívání objektu, jako se větralo, topilo, zda se udělaly i nějaké dodatečné izolace a podobně.

Příčiny a aktivita poškození

Na kvalitní návrh sanace je třeba jednoznačně znát prvotní příčiny, které vedly k poškození konstrukcí budovy a často je důležité - zejména u nosných konstrukcích - zjistit i to, zda prvotní příčina poruchy již pominula, nebo stále na budovu působí.

Návrh sanace

Návrh sanace poruch a poruchových stavů by se neměl omezovat pouze na řešení samotné poškozené části, ale měl by především řešit odstranění prvotních příčin, které způsobily poškození. Důležité je upozornit na to, že ne všechna poškození a drobné poruchy je třeba za každou cenu odstranit. Pokud nebrání užívání, nebo nesnižují bezpečnost, zda nejsou zdravotně škodlivé, může jejich výskyt chalupě či chatě dodat na starobylosti jejího vzhledu, což dnes patří k velmi ceněným hodnotám. Chalupy a chaty slouží především k relaxaci a rekreaci i našich duševních sil, k čemuž může cíleně zachované starobylé prostředí napomoci. Konečně cílem rekreace není dřít až do úmoru při sanačních pracích ...
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Luxusní vůně do interiérů? Vybírejte ty, které se uvolňují pomocí praktických senzorů!

O svěží vzduch v interiéru se nemusíte starat, pokud zvolíte bezúdržbový přístroj a k němu vhodnou esenci. Své o...
více…

Užitečné tipy na kancelářské židle

Základem úspěchu pro práci v kanceláři je kvalitní a pohodlná kancelářská židle. Pokud trávíte v práci...
více…

Rekonstrukce podkroví - podlahy a klimatizace

Rekonstrukce prostor pod věkovitými střechami je úžasný počin. Abyste se však při rekonstrukci starého podkroví na...
více…

Rekonstrukce starého domu je romantika, kterou je ale potřeba pečlivě zvážit

Uvažujete nad koupí starého domu? Váháte, zda si raději nepořídit pozemek a stavět si po svém a od základů? První...
více…

Rekonstrukce podkroví - výhody a zásady přestavby

V centrech měst přibývají opravené střechy, na kterých střešní okna signalizují obydlené prostory, a v okrajových...
více…

Rekonstrukce koupelny v bytě - stavební povolení a ohlašovací povinnost

Nespoléhejte se na loajalitu sousedů. Všude číhá alespoň jeden nepřející, který neunese váhu své závisti nad...
více…

Jak renovovat dřevené krovy na starých chalupách?

Krovy chalup bývají poškozeny především v důsledku dlouhodobého zatékání přes krytinu, které způsobuje rozvoj...
více…

Tubusy, které přinášejí denní světlo

Pohled z okna má z psychologického hlediska velký význam a přispívá k dobré psychické pohodě. Ne vždy však lze...
více…

Schody v bytě - bezpečnost, zábradlí a přístup

Při výběru bytu, ať už hotového nebo jen na papíře, si všímejte jeho dispozice, variability jednotlivých...
více…

Ve zdravém domě zdravý vzduch

Jsou různé způsoby, jak lze přispět k hygienicky vhodnému mikroklimatu v domě. Z tohoto pohledu je významná samotná...
více…