Kotel kondenzační - maximálně využitá energie zemního plynu

Spousta lidí si koupí kondenzační kotel, neboť je v akci nebo ho třeba má soused. Může se však stát, že kotel nevyhovuje rodinnému domu, což se nakonec projeví i na nešetrném provozu. Vyšší investice si žádá více informací. Jak si vybrat ten správný?

bydlení, topení, energie, zemní plyn, kondenzační kotel, ekologie

Kondenzační? A proč?

Konstrukční řešení umožňuje kondenzačním kotlem maximálně využít energii zemního plynu. Spaliny odcházející z kotle, které vzniknou při spalování zemního plynu, se ochlazují až pod teplotu tzv.. rosného bodu (přibližně 57 ° C). Tak nastává kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách a získává se takzvané kondenzační teplo. Využití paliva je efektivnější a kotel pracuje s maximální účinností. Naopak, klasický kotel je konstrukčně řešen tak, aby se spaliny nemohly ochlazovat pod teplotu rosného bodu (aby nedocházelo ke korozi teplosměnných ploch a komínu), a tedy odcházejí z kotle při vysokých teplotách přibližně 120 až 180 ° C, a to bez možnosti dosáhnout kondenzační efekt. Je tedy jednoznačné, že klasický kotel má výrazně nižší účinnost než kondenzační.

Lidé se učí na vlastních chybách

Mnozí majitelé kotlů doporučují: Před nákupem kotle se určitě zeptejte na dostupnost servisu ve vašem okolí.

Co nejvyšší účinnost

Kondenzační kotle dosahují zpravidla účinnost 97% (pokud se při výpočtu vychází z hodnoty takzvaného spalného tepla zemního plynu; pokud se však při výpočtu použije hodnota výhřevnosti, mohou dosáhnout účinnosti až 108%). Podmínkou jsou zejména:
• optimálně nastavený hořák kotle (poměr paliva a vzduchu),
• optimální teplotní spád vody v otopné soustavě (teplota topné vody ve vratném potrubí (zpátečce) do přibližně 55 ° C).

Ekvitermní regulaci lze považovat za vyšší stupeň regulace

Jaké jsou její výhody při použití kondenzačního kotle? Spolupráce kondenzačního kotle s ekvitermní regulací by měla být dnes již samozřejmostí. Jde o regulaci, která sama zhodnotí vnější a vnitřní teplotu a na základě zjištěného stavu zvýší nebo sníží teplotu topné vody. Čidlo teploty venkovního vzduchu sleduje teplotu v exteriéru a přizpůsobuje teplotu topné vody. Kotel je tak schopen pracovat v kondenzačním režimu i během zimního období.

Něco navíc

I když se při koupi kotle většinou nedostane toto kritérium do užšího výběru, přece jen: Jaký je vztah mezi kondenzačním kotlem a životním prostředím? Kondenzační kotle jsou schopny pracovat s velkým výkonovým rozsahem. To jim umožňuje přizpůsobit se každému topnému systému a spotřebě tepla, přičemž si zachovávají složení směsi vzduchu s plynem. Optimální složení spalovací směsi zajišťuje minimální škodliviny ve spalinách, díky čemuž jsou kondenzační kotle mnohem ekologičtější v porovnání s kotli s klasickou konstrukcí.

Výběr kotle podléhá vlivu několika faktorů.

• Tepelně technické vlastnosti objektu. O přesný výpočet tepelných ztrát a přibližné roční potřeby tepla můžete požádat projektanta, který sčítá tepelné ztráty na základě materiálů použitých při stavbě domu. Součástí technické zprávy je i návrh vhodného typu kotle - vzhledem k tepelně technické vlastnosti objektu i na použitý topný systém. S výběrem kotle může pomoci i servisní technik. Při pravidelné roční kontrole umí posoudit, zda je nutné uvažovat o výměně spotřebiče, a měl by také vědět, za jaký jej třeba vyměnit.
• Dostupné palivo
• Způsob rozvádění tepla po domě
•Jak bude řešena příprava teplé vody. Při výběru kotle si můžete vybrat mezi kotlem s integrovaným nebo externím zásobníkovým ohřívačem. Zásadní rozdíl však mezi nimi není, liší se pouze nároky na prostor. Kotel s integrovaným zásobníkovým ohřívačem se jednodušeji umisťuje i montuje - není potřeba realizovat dodatečné propojení mezi kotlem a externím zásobníkem.

Údržba kotle

Pod pravidelnou údržbou kotle je třeba rozumět servisní prohlídku odborným servisním technikem plynových kotlů (dané značky), kterou doporučuje provést každý výrobce plynových kotlů alespoň jednou za rok. V rámci tohoto výkonu se (kromě jiných úkonů) na kotli přeměří a optimálně nastaví spalování paliva a také je třeba zkontrolovat a vyčistit plochy výměníku, což má vliv i na úsporu nákladů.

Výkon kotle

Nesprávně nastavený výkon kotle je vždy mrháním - financemi nebo palivem, někdy oběma. Pokud je kotel nastaven:
• na menší výkon, než jsou tepelné ztráty objektu
V zimě, zejména v extrémně chladných dnech může dojít k nevytopení objektu. Kotel bude pracovat nepřetržitě, ale teplota v objektu bude nižší, než se požaduje, respektive bude nedostatečná teplota teplé vody.
• na vyšší výkon, čili je předimenzovaný
Kotel bude častěji zapínat a vypínat hořák, což způsobuje jeho nadměrné opotřebení. Cyklování kotle bude v přechodném období ještě výraznější, neboť teplota venku je vyšší a kotel s vyšším maximálním výkonem má úměrně vyšší i minimální výkon.

A co starší topná soustava?

Většina lidí si kondenzační kotel spojuje s nízkoteplotními topnými systémy, převážně s podlahovým vytápěním. Kondenzační kotle však lze využít i ve starších otopných soustavách. Když si však člověk spočítá jedna a jedna, logicky se ptá, proč kupovat dražší kondenzační kotel, kdy postačí klasický. Je koupě kondenzačního kotle v takovém případě opodstatněná? V případě starší otopné soustavy je koupě kondenzačního kotle opodstatněná za určitých podmínek. Jde zejména o to, zda se dům vytápí během celého topného období v plném rozsahu (tj. všechny místnosti v domě se vytápějí, a ne jen některé, přičemž většina z nich se pouze temperuje) a zda má objekt vysokou spotřebu zemního plynu na vytápění z důvodu nízké účinnosti stávajícího kotle. Dále je třeba zvážit i to, zda otopné soustavě postačuje nižší teplotní spád otopné vody - aby byl během celého topného období zabezpečený režim kondenzačního provozu kotle. Instalace kondenzačního kotle tak může přinést (pokud uvedené podmínky vystihují daný případ) úsporu zemního plynu i více než 15%. Z hlediska teplotních poměrů starší topná soustava kondenzačnímu kotli vůbec nepřekáží. V praxi se velmi často setkáváme s předimenzovanými topnými soustavami. Na vytopení domu v takovém případě postačuje teplota topné vody kolem 60 ° C. Takový systém je pro kondenzační kotel naprosto ideální.

Kam s ním?

Kdysi měl kotel výsostné postavení v kotelně ve sklepě. Technické řešení moderních kondenzačních kotlů situaci změnily. Zejména závěsné kotle lze instalovat téměř na libovolném místě v domě - v koupelně, na WC, v chodbě, v kuchyni může být součástí kuchyňské linky či v podkroví. Samozřejmě, musí se dodržet technické předpisy a normy, aby nebylo ohroženo vaše zdraví. Pro instalaci však není vhodná místnost s vlhkým prostředím nebo kde v důsledku intenzivnějšího větrání může vzniknout podtlak.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topení a teplá voda v nízkoenergetickém domě

Stavíte nízkoenergetický dům? I před stavbou nízkoenergetického domu musíte v první řadě vyřešit otázku jak ho...
více…

Umíte regulovat vytápění tak, abyste ušetřili?

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje,...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Krbové vložky je možné zkombinovat s teplovzdušnými rozvody

Tyto topné systémy jsou výhodným zdrojem tepla z ekologického i ekonomického hlediska. Teplovzdušné systémy mohou...
více…

Výměna starého kotle za nový - úspora energie

Před výběrem kotle byste měli zvážit dostupnost topného média, objem vytápěného prostoru, velikost a způsob...
více…

Topení bez starostí

Jak si splnit sen o útulném a dobře vytopeném rodinném domě a přitom se nelekat obálek s vyučtováním cen za...
více…

Zdroj tepla, který šetří peníze

V létě si teplo nevybíráme, v našich končinách se o něj postará příroda (a občas tedy umí pořádně...
více…

Krbová kamna, která nepotřebují komín

Teplo rodinného krbu už dávno není pouze záležitostí velkých rodinných domů. Pokud máte dostatek prostoru,...
více…