Letní údržba komínu - prevence proti požáru

Požáry jsou každodenní součástí života. Statistiky požárů na území Česka hovoří jasnou řečí a čísla jsou alarmující. Vyhoření domů, oběti na životech, značné škody na majetku či otravy spalinami - to vše jsou následky, které může způsobit oheň.

bydlení, komín, údržba komínu, požární bezpečnost

Rizikovým místem v domě,

který se významnou měrou podílí na vzniku požáru, je komín. Předejít katastrofám možná jeho důkladnou péčí. V důsledku začátku topné sezóny je třeba značnou pozornost věnovat revizi komínového tělesa. Nejčastější příčinou v případě požárů v rodinných domech je na prvním místě vyhoření sazí, čili nevhodný technický stav komínových těles, tj. nedostatečná péče, zanedbání povinnosti. Provozní kontrolou komínů lze snížit pravděpodobnost dlouhodobého extrémního namáhání komínového tělesa. Díky tomu lze požárům zabránit.

Mnohé komíny neodpovídají požadavkům požární bezpečnosti

Mezi neduhy starších a méně kvalitních komínů patří horší tah, nedostačující tepelně izolační vlastnosti a citlivost na vlhkost.Staré komíny jsou náchylné na tvorbu trhlin, v důsledku vysokých teplotních rozdílů, které v komíně vznikají. Jelikož jejich odolnost proti takovým teplotám je nedostatečná, při vyhoření sazí se stávají nebezpečným prvkem stavby. Moderní technologie spalování si dnes vyžadují dokonalou funkčnost otopné soustavy, a tedy komín, který zapadne do celého tohoto systému. Mnohé tradiční komíny s hliníkovou vložkou již nesplňují základní požadavky současné legislativy. Předpokladem plného využití účinnosti připojeného spotřebiče, dostatečné odolnosti proti vysokým teplotám, vlhkosti a korozi jsou moderní komínové systémy. Jejich odolnost spočívá v kvalitní komínové vložce z keramiky - šamotu, která odvádí spaliny bezpečně, ale i hygienicky od topného spotřebiče.

Čištění komína zlepšuje jeho bezpečnostní parametry

Komínové těleso by kromě zajištění dlouhodobé provozní bezpečnosti, mělo být odolné proti vlhkosti a vyhoření sazí a také být kyselinovzdorné.Vyhnout se nebezpečí vzniku trhlin a následně požáru lze vhodným návrhem a kvalitní realizací komína. Důraz je třeba klást na navrhovanou střešní konstrukci a postupovat podle vypracované projektové dokumentace. Tu musí schválit revizní technik, který odsouhlasuje i kouřovod a způsob napojení topného spotřebiče. Dobře navržený komín má účinnou výšku, průřez a vyústění. Nezanedbatelnou vlastností kvalitního komína je jeho dobrý tah, a tedy bezpečný odvod spalin přes střechu. Jen v případě, že jsou spaliny bezpečně a hygienicky odvedeny přes střechu, nemohou se dostat zpět do obytných prostor. V případě komína na tuhá paliva se na jeho stěnách usazují saze. Při jejich nepravidelném vymetávaní vzniká několik centimetrový nános, který může začít hořet. V komínovém průduchu vzniká teplota až 1 200 stupňů.Vytápění plynným palivem je ještě nebezpečnější, protože plyn není cítit.Když se zemní plyn spálí a neodejde komínem do volného ovzduší, tak se dům naplňuje spalinami jako vana s vodou. A koho tento smrtící plyn najde, tak toho pomaličku zadusí.

Pravidelnou kontrolu komína stanovuje zákon

Při spalování tuhého paliva unikají do komína kromě spalin i saze - spálené zbytky paliva. V spolupůsobení s párou, která vzniká odpařením vody z paliva, se saze usazují na stěnách komínového tělesa, přičemž na jeho vnitřní straně vzniká souvislý povlak. Ten může začít kdykoliv hořet, proto je třeba čištění komína věnovat pozornost a nános sazí v průduchu pravidelně odstraňovat. Čištění komína by se mělo provádět nejen kvůli vlastní bezpečnosti, ale i proto, že to přikazuje zákon. Vyhláška nařizuje pro komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW prohlídku každé čtyři měsíce, pro komíny na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou každých 12 měsíců. Za nedodržování lhůt nebo za neprovádění kontroly komína může orgán vykonávající státní požární dozor uložit pokutu.

Důležitost potvrzení o provedení čištění a kontroly komína

Lidé jsou k čištění komínů benevolentní. Odpovědných je maximálně 20% lidí. Kdyby přistupovali ke kontrole svých komínů zodpovědněji, mohl by se počet požárů snížit až o 90%. Už po realizaci komína a před připojením topného spotřebiče musí kominík komínové těleso přezkoušet a vystavit potvrzení o provedení čištění a kontroly komína.Potvrzením se povoluje provoz komína. Jen vhodný návrh a správná realizace však nezaručí dlouhodobou funkčnost komínového tělesa. Aby se předešlo poškození komína třeba uživatele upozornit na jeho pravidelnou údržbu. Za čištění komína totiž odpovídá vlastník. Výsledkem pravidelné kontroly je vystavení potvrzení o provedení čištění a kontroly komína v zákonem stanovených lhůtách a jeho záruka o bezchybném fungování komína. V případě požáru a stanovení nevhodného technického stavu komínového tělesa jako hlavní příčiny jeho vzniku, může hasičský záchranný sbor udělit fyzické osobě sankci. Avšak mnohem větší "pokutou" je v tomto případě poškozen, ohněm znehodnocen příbytek.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Umístění krbu, krbových kamen a sporáku na tuhá paliva

Umístění kamen do prostoru se řídí nejen typem spotřebiče, ale také účelem, za jakým je spotřebič pořízen. s...
více…

Umíte regulovat vytápění tak, abyste ušetřili?

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje,...
více…

Úsporné vytápění elektřinou

Tepelné čerpadlo je populární zdroj vytápění zejména pro svůj úsporný provoz a pohodlné ovládání. Ale je...
více…

Vytápění nízkoenergetického domu

Topení v nízkoenergetických domech? Ano, nízkoenergetické nebo pasivní domy se také vytápějí, ale potřebují...
více…

Klasická kachlová kamna - příjemné a zdravé teplo

V kamnářské praxi se používá pojem zdravé teplo. Oficiální termín pro tento pojem není stanoven. Popisem vlastností...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Krbové vložky je možné zkombinovat s teplovzdušnými rozvody

Tyto topné systémy jsou výhodným zdrojem tepla z ekologického i ekonomického hlediska. Teplovzdušné systémy mohou...
více…

Podlahové topení a jeho přednosti

Podlahové topení je synonymem současného moderního bydlení. Ale jeho historie je velmi stará. Teplá podlaha má...
více…

Topení bez starostí

Jak si splnit sen o útulném a dobře vytopeném rodinném domě a přitom se nelekat obálek s vyučtováním cen za...
více…