Letní údržba komínu - prevence proti požáru

Požáry jsou každodenní součástí života. Statistiky požárů na území Česka hovoří jasnou řečí a čísla jsou alarmující. Vyhoření domů, oběti na životech, značné škody na majetku či otravy spalinami - to vše jsou následky, které může způsobit oheň.

bydlení, komín, údržba komínu, požární bezpečnost

Rizikovým místem v domě,

který se významnou měrou podílí na vzniku požáru, je komín. Předejít katastrofám možná jeho důkladnou péčí. V důsledku začátku topné sezóny je třeba značnou pozornost věnovat revizi komínového tělesa. Nejčastější příčinou v případě požárů v rodinných domech je na prvním místě vyhoření sazí, čili nevhodný technický stav komínových těles, tj. nedostatečná péče, zanedbání povinnosti. Provozní kontrolou komínů lze snížit pravděpodobnost dlouhodobého extrémního namáhání komínového tělesa. Díky tomu lze požárům zabránit.

Mnohé komíny neodpovídají požadavkům požární bezpečnosti

Mezi neduhy starších a méně kvalitních komínů patří horší tah, nedostačující tepelně izolační vlastnosti a citlivost na vlhkost.Staré komíny jsou náchylné na tvorbu trhlin, v důsledku vysokých teplotních rozdílů, které v komíně vznikají. Jelikož jejich odolnost proti takovým teplotám je nedostatečná, při vyhoření sazí se stávají nebezpečným prvkem stavby. Moderní technologie spalování si dnes vyžadují dokonalou funkčnost otopné soustavy, a tedy komín, který zapadne do celého tohoto systému. Mnohé tradiční komíny s hliníkovou vložkou již nesplňují základní požadavky současné legislativy. Předpokladem plného využití účinnosti připojeného spotřebiče, dostatečné odolnosti proti vysokým teplotám, vlhkosti a korozi jsou moderní komínové systémy. Jejich odolnost spočívá v kvalitní komínové vložce z keramiky - šamotu, která odvádí spaliny bezpečně, ale i hygienicky od topného spotřebiče.

Čištění komína zlepšuje jeho bezpečnostní parametry

Komínové těleso by kromě zajištění dlouhodobé provozní bezpečnosti, mělo být odolné proti vlhkosti a vyhoření sazí a také být kyselinovzdorné.Vyhnout se nebezpečí vzniku trhlin a následně požáru lze vhodným návrhem a kvalitní realizací komína. Důraz je třeba klást na navrhovanou střešní konstrukci a postupovat podle vypracované projektové dokumentace. Tu musí schválit revizní technik, který odsouhlasuje i kouřovod a způsob napojení topného spotřebiče. Dobře navržený komín má účinnou výšku, průřez a vyústění. Nezanedbatelnou vlastností kvalitního komína je jeho dobrý tah, a tedy bezpečný odvod spalin přes střechu. Jen v případě, že jsou spaliny bezpečně a hygienicky odvedeny přes střechu, nemohou se dostat zpět do obytných prostor. V případě komína na tuhá paliva se na jeho stěnách usazují saze. Při jejich nepravidelném vymetávaní vzniká několik centimetrový nános, který může začít hořet. V komínovém průduchu vzniká teplota až 1 200 stupňů.Vytápění plynným palivem je ještě nebezpečnější, protože plyn není cítit.Když se zemní plyn spálí a neodejde komínem do volného ovzduší, tak se dům naplňuje spalinami jako vana s vodou. A koho tento smrtící plyn najde, tak toho pomaličku zadusí.

Pravidelnou kontrolu komína stanovuje zákon

Při spalování tuhého paliva unikají do komína kromě spalin i saze - spálené zbytky paliva. V spolupůsobení s párou, která vzniká odpařením vody z paliva, se saze usazují na stěnách komínového tělesa, přičemž na jeho vnitřní straně vzniká souvislý povlak. Ten může začít kdykoliv hořet, proto je třeba čištění komína věnovat pozornost a nános sazí v průduchu pravidelně odstraňovat. Čištění komína by se mělo provádět nejen kvůli vlastní bezpečnosti, ale i proto, že to přikazuje zákon. Vyhláška nařizuje pro komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW prohlídku každé čtyři měsíce, pro komíny na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou každých 12 měsíců. Za nedodržování lhůt nebo za neprovádění kontroly komína může orgán vykonávající státní požární dozor uložit pokutu.

Důležitost potvrzení o provedení čištění a kontroly komína

Lidé jsou k čištění komínů benevolentní. Odpovědných je maximálně 20% lidí. Kdyby přistupovali ke kontrole svých komínů zodpovědněji, mohl by se počet požárů snížit až o 90%. Už po realizaci komína a před připojením topného spotřebiče musí kominík komínové těleso přezkoušet a vystavit potvrzení o provedení čištění a kontroly komína.Potvrzením se povoluje provoz komína. Jen vhodný návrh a správná realizace však nezaručí dlouhodobou funkčnost komínového tělesa. Aby se předešlo poškození komína třeba uživatele upozornit na jeho pravidelnou údržbu. Za čištění komína totiž odpovídá vlastník. Výsledkem pravidelné kontroly je vystavení potvrzení o provedení čištění a kontroly komína v zákonem stanovených lhůtách a jeho záruka o bezchybném fungování komína. V případě požáru a stanovení nevhodného technického stavu komínového tělesa jako hlavní příčiny jeho vzniku, může hasičský záchranný sbor udělit fyzické osobě sankci. Avšak mnohem větší "pokutou" je v tomto případě poškozen, ohněm znehodnocen příbytek.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Komín - vícevrstvé komíny a komínové vložky

Vývoj komínů a komínových systémů se nezastavil a podnětem k inovaci komínových těles jsou zejména topné...
více…

Topení a vzduchotechnika

Systém vytápění se skládá ze zdroje tepla (například kotel nebo centrální zdroj), rozvodů topného média...
více…

Kachlová kamna a krbové vložky - stavba, údržba

O stavbě klasické kachlových kamen se napsalo toho už hodně. Ve zkratce lze říci, že vývoj stavby pecí a obestavby...
více…

Levné topení - prevence tepelných ztrát

Ve fyzice se teplo popisuje jako energetický stav hmoty související s pohybem její částic - molekul. Teplota je...
více…

Nejlevnější topení - biomasa

Biomasou lze vytápět téměř každý objekt. Třeba jen zvážit výběr nejvhodnějšího paliva a konzultovat s...
více…

Inteligentní elektronická regulace topení - úspora nákladů za topení

Hlavním kritériem při posuzování energetické účinnosti stavby je množství energie, kterou budova spotřebuje na...
více…

Levné topení - úspora energií

Dnes se hodně mluví o úsporách energie na vytápění rodinných domů - nejčastěji ve spojitosti se zateplenými...
více…

Pece, jejich vady a možnost reklamace

Masový nárůst stavby pecí u nás od roku 1990 přináší neustále se opakující chyby výrobců i stavitelů...
více…

Revize a prohlídka okapů

Odborníci doporučují prohlídku okapů a žlabů provádět alespoň dvakrát ročně, před a po zimě. Do celkové...
více…

Zdroj tepla, který šetří peníze

V létě si teplo nevybíráme, v našich končinách se o něj postará příroda (a občas tedy umí pořádně...
více…