Nejlevnější topení - biomasa

Biomasou lze vytápět téměř každý objekt. Třeba jen zvážit výběr nejvhodnějšího paliva a konzultovat s odborníkem návrh celého zařízení. Při návrhu zařízení se vychází z roční potřeby tepla, která se vypočítá na základě tepelných ztrát budovy a potřeby tepla na přípravu teplé vody. Na základě těchto údajů, dispozice objektu a požadavků zákazníka na obsluhu zařízení se navrhne celý systém (včetně skladování a dopravy paliva do kotle) ​​individuálně "na míru". Na budoucím uživateli zařízení závisí, zda si vybere automatické zařízení na spalování biomasy - pelety nebo dřevní štěpky - nebo si zvolí kotel na kusové dřevo s manuálním přikládáním.

bydlení, topení, ekonomické a ekologické vytápění, biomasa

Co je biomasa?

Jedna z definic říká, že je to zakonzervovaná sluneční energie. Pod biomasou rozumíme dřevo v různých podobách - ve formě kusového dřeva (polen), dřevního odpadu (např. dřevní štěpky, pilin, hoblin) nebo z tohoto odpadu vyrobené tzv.. ušlechtilé palivo, jakým jsou dřevěné brikety nebo pelety. Pod pojem biomasa spadají i tzv.. rychle rostoucí energetické rostliny a například i sláma, které však lze spalovat pouze za určitých podmínek v k tomu určených speciálních zařízeních a zpravidla s vyššími jmenovitými výkony.

Stavební připravenost

Pokud uvažujeme o montáži kotle na pelety nebo dřevní štěpku, potřebujeme vhodný prostor pro umístění kotle a uskladnění paliva. Například pro kotel s flexi dopravníkem je potřebná plocha kotelny jen 1,8 × 2,5 m. Na uskladnění 6 tun pelet postačí necelých 10 m 3 (sklad s velikostí 1,5 × 3 m). Dále je třeba uvažovat o komíně na odvod spalin. Odvod spalin je třeba řešit do samostatného komína odolného proti kondenzátu (nerezový, vyvložkovaný), protože spaliny jsou nízkoteplotní - i pod 100 ° C.

Provozní náklady

V současnosti, kdy jsme svědky neustálého nárůstu cen fosilních paliv, si paliva na bázi biomasy udržují dlouhodobě konstantní ceny. V porovnání s náklady na vytápění elektřinou představují roční náklady na vytápění peletami jen 1/3 až 1/2, podobně je to i ve srovnání s propanem.Vytápění peletami se jeví výhodné i ve srovnání se zemním plynem.

Výhody biomasy

• vysoká účinnost - pelety až 95%
• přijatelná cena - nejlevnější kusové dřevo
• plánovaná dotace na kotle
• nízký obsah popelovin a emisí
• zvyšuje nezávislost na dovozu primárních zdrojů energie
• přispívá k ochraně životního prostředí a zemědělské půdy

Proč topit biomasou

Až 65% z celkové spotřeby energie tvoří vytápění a ohřev užitkové vody. Vývoj cen energie nás nutí řešit alternativní možnosti vytápění.Dostupnost biomasy je jeden z důvodů, proč se stále více hovoří o možnosti vytápět obnovitelnými zdroji, především biomasou. Počáteční investice je sice trochu vyšší (podle druhu paliva), ale návratnost se pohybuje od 2 do 6 let v závislosti na spotřebě tepla, TUV a druhu paliva. I z ekologického hlediska je spalování biomasy šetrné - při růstu spotřebuje rostlina tolik CO 2, kolik při spalování vypustí do ovzduší, navíc dřevný popel se dá využít jako ekologické hnojivo. V současnosti se nejvíce využívá decentralizovaně v lokálních otopných zařízeních a malých kotlech rodinných domů. V menší míře nachází své uplatnění i v blokových kotelnách apod.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topení a vzduchotechnika

Systém vytápění se skládá ze zdroje tepla (například kotel nebo centrální zdroj), rozvodů topného média...
více…

Kachlová kamna a krbové vložky - stavba, údržba

O stavbě klasické kachlových kamen se napsalo toho už hodně. Ve zkratce lze říci, že vývoj stavby pecí a obestavby...
více…

Letní údržba komínu - prevence proti požáru

Požáry jsou každodenní součástí života. Statistiky požárů na území Česka hovoří jasnou řečí a čísla...
více…

Levné topení - prevence tepelných ztrát

Ve fyzice se teplo popisuje jako energetický stav hmoty související s pohybem její částic - molekul. Teplota je...
více…

Inteligentní elektronická regulace topení - úspora nákladů za topení

Hlavním kritériem při posuzování energetické účinnosti stavby je množství energie, kterou budova spotřebuje na...
více…

Levné topení - úspora energií

Dnes se hodně mluví o úsporách energie na vytápění rodinných domů - nejčastěji ve spojitosti se zateplenými...
více…

Pece, jejich vady a možnost reklamace

Masový nárůst stavby pecí u nás od roku 1990 přináší neustále se opakující chyby výrobců i stavitelů...
více…

Zdroj tepla, který šetří peníze

V létě si teplo nevybíráme, v našich končinách se o něj postará příroda (a občas tedy umí pořádně...
více…

Otevřené krby a nová paliva

Účinnost klasického otevřeného krbu je minimální, asi 20%. V současnosti je tedy vytápění krbem nehospodárné....
více…

Otevřené krby - ekonomické vytápění

Vedle dokonalé techniky plynových kotlů nebo podlahového vytápění mohou krby někomu připadat jako anachronismus z...
více…