Nejlevnější topení - biomasa

Biomasou lze vytápět téměř každý objekt. Třeba jen zvážit výběr nejvhodnějšího paliva a konzultovat s odborníkem návrh celého zařízení. Při návrhu zařízení se vychází z roční potřeby tepla, která se vypočítá na základě tepelných ztrát budovy a potřeby tepla na přípravu teplé vody. Na základě těchto údajů, dispozice objektu a požadavků zákazníka na obsluhu zařízení se navrhne celý systém (včetně skladování a dopravy paliva do kotle) ​​individuálně "na míru". Na budoucím uživateli zařízení závisí, zda si vybere automatické zařízení na spalování biomasy - pelety nebo dřevní štěpky - nebo si zvolí kotel na kusové dřevo s manuálním přikládáním.

bydlení, topení, ekonomické a ekologické vytápění, biomasa

Co je biomasa?

Jedna z definic říká, že je to zakonzervovaná sluneční energie. Pod biomasou rozumíme dřevo v různých podobách - ve formě kusového dřeva (polen), dřevního odpadu (např. dřevní štěpky, pilin, hoblin) nebo z tohoto odpadu vyrobené tzv.. ušlechtilé palivo, jakým jsou dřevěné brikety nebo pelety. Pod pojem biomasa spadají i tzv.. rychle rostoucí energetické rostliny a například i sláma, které však lze spalovat pouze za určitých podmínek v k tomu určených speciálních zařízeních a zpravidla s vyššími jmenovitými výkony.

Stavební připravenost

Pokud uvažujeme o montáži kotle na pelety nebo dřevní štěpku, potřebujeme vhodný prostor pro umístění kotle a uskladnění paliva. Například pro kotel s flexi dopravníkem je potřebná plocha kotelny jen 1,8 × 2,5 m. Na uskladnění 6 tun pelet postačí necelých 10 m 3 (sklad s velikostí 1,5 × 3 m). Dále je třeba uvažovat o komíně na odvod spalin. Odvod spalin je třeba řešit do samostatného komína odolného proti kondenzátu (nerezový, vyvložkovaný), protože spaliny jsou nízkoteplotní - i pod 100 ° C.

Provozní náklady

V současnosti, kdy jsme svědky neustálého nárůstu cen fosilních paliv, si paliva na bázi biomasy udržují dlouhodobě konstantní ceny. V porovnání s náklady na vytápění elektřinou představují roční náklady na vytápění peletami jen 1/3 až 1/2, podobně je to i ve srovnání s propanem.Vytápění peletami se jeví výhodné i ve srovnání se zemním plynem.

Výhody biomasy

• vysoká účinnost - pelety až 95%
• přijatelná cena - nejlevnější kusové dřevo
• plánovaná dotace na kotle
• nízký obsah popelovin a emisí
• zvyšuje nezávislost na dovozu primárních zdrojů energie
• přispívá k ochraně životního prostředí a zemědělské půdy

Proč topit biomasou

Až 65% z celkové spotřeby energie tvoří vytápění a ohřev užitkové vody. Vývoj cen energie nás nutí řešit alternativní možnosti vytápění.Dostupnost biomasy je jeden z důvodů, proč se stále více hovoří o možnosti vytápět obnovitelnými zdroji, především biomasou. Počáteční investice je sice trochu vyšší (podle druhu paliva), ale návratnost se pohybuje od 2 do 6 let v závislosti na spotřebě tepla, TUV a druhu paliva. I z ekologického hlediska je spalování biomasy šetrné - při růstu spotřebuje rostlina tolik CO 2, kolik při spalování vypustí do ovzduší, navíc dřevný popel se dá využít jako ekologické hnojivo. V současnosti se nejvíce využívá decentralizovaně v lokálních otopných zařízeních a malých kotlech rodinných domů. V menší míře nachází své uplatnění i v blokových kotelnách apod.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Jak ušetřit za energie? Investujte do moderních technologií!

Náklady energie každoročně rostou a jednou z mála jistot v našich životech je, že tento trend bude pokračovat....
více…

Tepelná pohoda ve vytápěných prostorách

V moderní společnosti tráví člověk větší část svého života, často i 23 hodin denně, v interiéru budovy - doma,...
více…

Tepené čerpadlo - hlučnost a efektivita

Při provozu domu patří účty za vytápění a ohřev vody mezi nejvyšší položky. Snížit je lze různými způsoby....
více…

Topení plynem se vyplatí

Topných systémů pro vytápění domů a bytů je několik. Každý nabízí různé možnosti a výhody, ale přináší i...
více…

Teplo ze zdrojů přímo za dveřmi

Neodmyslitelnou součástí nízkoenergetických domů jsou alternativní zdroje vytápění. Pracovní skupina pro...
více…

Teplovzdušné krby, krbové vložky a kachlová kamna

Účinnost spalování v krbu, a tedy i jeho topný výkon, lze zvýšit pomocí krbové vložky. V takovém případě obvykle...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Umístění krbu, krbových kamen a sporáku na tuhá paliva

Umístění kamen do prostoru se řídí nejen typem spotřebiče, ale také účelem, za jakým je spotřebič pořízen. s...
více…

Umíte regulovat vytápění tak, abyste ušetřili?

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje,...
více…