Okenní klimatizace

Okenní klimatizace odstraňuje ze vzduchu horko a dodává mu vlhkost.

Je méně výkonná než centrální klimatizace, její koupě však stojí méně a menší jsou i náklady na její chod. Okenní klimatizace je nejvhodnější na chlazení menších prostor nebo několika málo místností.

Určení velikosti

Vyberte správnou velikost klimatizace, abyste předešli jejímu častému zapínání a vypínání. Příliš velká klimatizace vzduch nechá nezvlhčený, což je výsledek rychlého zchlazení. U okenní klimatizace bývá průměrný počet BTU (britských termálních jednotek) 5500-14000 BTU na hodinu. Podle tabulek vypočítáte správný počet BTU na rozlohu obytných ploch ve Vašem domě. U slunečných místností připočtěte a u stinných odečtěte 10% BTU. U okenní klimatizace umístěné v kuchyni připočtěte k výsledku dalších 4000 BTU.

Energetická efektivita/úspornost

Poměr energetické úspornosti EER u okenní klimatizace je založen na počtu BTU na hodinu vzhledem k výkonu (počtu wattů) na hodinu. Čím vyšší je hodnota EER, tím efektivnější jednotka klimatizace je. Doporučuje se kupovat klimatizaci s EER 10,0 a vyšším.

Instalace

Okenní klimatizaci instalujte s pomocníkem. Zvedněte spodní okenní tabuli (u stahovacího okna) a zasuňte klimatizaci na místo. Klimatizaci podložte tak, aby nebyla nakloněná směrem do místnosti. Některé jednotky klimatizace se mírně naklání směrem dozadu, aby zkondenzovaná voda mohla vytékat ven. Vložte na místo přepážky a utěsněte jednotku proužky těsnění do oken. U atypických oken se doporučuje vytvořit přepážky z překližky.
Okenní klimatizace obvykle funguje na běžné napětí v zásuvkách o 220 V.

Úvahy

Umístěte okenní jednotku na stinném místě na severní nebo východní straně domu. Přímé sluneční světlo snižuje efektivitu jednotky asi o 10%. Umístěte lampy nebo jiné spotřebiče produkující teplo v dostatečné vzdálenosti do termostatu klimatizace, abyste předešli jeho zbytečnému zapínání a vypínání. V suchých dnech zvyšte rychlost ventilátoru klimatizace, abyste zrychlili pohyb vzduchu a tím místnost více zvlhčili. Můžete také použít stropní ventilátory, které budou zrychlovat cirkulaci chladného vzduchu v místnosti.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…