Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých důvodů, z nichž některé se dají snadno napravit. Prohlédněte následující místa v systému klimatizace, abyste zjistili příčinu. Pokud nejde problém jednoduše odstranit, zavolejte technika, který to udělá za Vás. 

Kryt ventilátoru

Pokud se zvuk objevuje pouze při chodu, může být na vině ventilátor. Nesprávně instalovaný ventilátor může při otáčení po straně narážet do svého krytu, čímž způsobuje otravný zvuk a zároveň snižuje svůj výkon.

Odstraňte z klimatizace panel, abyste se dostali k ventilátoru, předtím však musíte vypnout elektřinu v klimatizaci, abyste nedostali zásah elektrickým proudem. Pokud ventilátor roztočíte a zjistíte, že se volně neotáčí a/nebo naráží na kryt, ventilátor odinstalujte a znovu nainstalujte, čímž odstraníte překážky bránící jeho volnému otáčení.

Kuličková ložiska

Pištění se také může objevit, když kuličková ložiska ventilátoru nejsou promazaná olejem nebo jsou špinavá. Ventilátor musíte správně promazávat, abyste předešli jeho rezivění a nedostatečnému fungování. Když vypnete proud a sundáte z jednotky panel, roztočte ventilátor. Pokud se nebude volně otáčet, může být potřeba promazat kuličková ložiska. Do otvorů na promazávaní ložisek nakapejte olej na elektrické motory, čímž je promažete. Ventilátor pak několikrát roztočte, aby se olej dostal na potřebná místa. Teď by se měl ventilátor volně otáčet.

Potrubí

Nesprávně instalované potrubí může vibrovat a tím způsobovat pištivý zvuk, když se při chodu klimatizace tře o sebe nebo o zdivo. Dostaňte se k potrubí v místě, odkud se ozývá pištění, a buď vyměňte starý vadný kus potrubí za nový, anebo potrubí upevněte ke stěně drátem či izolační páskou. Vyzkoušejte opravené potrubí tak, že zapnete klimatizaci na režim chlazení a na nejvyšší rychlost ventilátoru.

Okenní instalace

Někdy jsou zvuky z okenní klimatizace zaviněny nesprávnou instalací, což můžete napravit tím, že jednotku odinstalujete a znovu nainstalujete. Utěsněte parapet i rám okna nalepovacím těsněním, aby nebyla jednotka v přímém kontaktu s okenním rámem. Těsnění na okna bývá v páscích nebo v roli. Nejprve z něj strhněte ochranný papír, abyste odkryli lepicí vrstvu. Přitiskněte pásky těsnění k parapetu, k okennímu rámu i k instalované jednotce, aby kovová skříň jednotky při chodu neškrábala o kovový parapet.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…

Typy jednotek klimatizace

Ať už se jedná o novostavbu nebo o zabydlený dům, majitelé se uchylují ke klimatizacím, aby bojovali s letními...
více…