Proč má klimatizace nepracuje správně?

V horkých letních dnech je dnes klimatizace téměř nezbytností. Je nutná nejen pro odpočinek, ale i pro kvalitní pracovní výkon. Její správný chod je důležitý nejen kvůli tělesné, ale i psychické hygieně.

Pokud klimatizační jednotka nebo centrální klimatizace přestane chladit, je pravděpodobně poškozená a je nutno ji opravit. Ale je nutno vědět co opravit a jakým způsobem. Ale co dělat v případě, když chlazení běží na plný výkon, i když by mělo z důvodu poklesu venkovní teploty ubrat na chladící síle?
Existuje několik důvodů, proč chladící jednotka nepracuje tak jak má. Dobrou zprávou ale je, že mnoho těchto příčin se dá jednoduše a přesně určit a podle toho zajistit i nápravu.

Příčiny poruchy klimatizací a řešení jejich oprav:

Nefunkční filtry.

Jednou z hlavních příčin nefunkčnosti klimatizací jsou zanesené filtry. Pokud jsou zanesené, tak omezují průtok vzduchu a brání správnému fungování chladícího zařízení. Jakmile dojde k závadě v chodu klimatizace, je nejlepší zastavit chod celého zařízení. Vypněte přístroj a nechte odtát led, kterým jsou zanesené chladící cívky kondenzátoru. Využijte tuto odstávku v provozu a zkontrolujte také, v jakém stavu jsou filtry. Ty by měly být kontrolovány a případně čištěny aspoň jednou měsíčně.
Po odstranění přebytečného ledu a vyčistění všeho co je nutné spusťte klimatizační zařízení a pozvolna nechte přístroj naběhnout na plný provoz. Kompresor, centrální jednotka i vnitřní ventilace by nyní měly nyní již pracovat správně.

Nefunkční ventilátory.

Někdy se ventilátor uvnitř klimatizace nerozběhne ani po odstranění přebytečného ledu na závitech kondenzátoru.  Chladný vzduch nemůže cirkulovat a může tak způsobit zamrznutí chladící jednotky. Vypněte zařízení, odpojte ho od sítě a zkontrolujte schopnost volného pohybu ventilátorů.  Pokud jejich pohyb zadrhává, bude pravděpodobně nutné promazat hřídel, na které se ventilator otáčí.  Pokud ani toto nepomůže, volejte servisní firmu. Je pravděpodobné, že ventilační mechanismus je poškozený - například jsou vadná axiální ložiska, je vadné relé spínající chod ventilace, nebo se zde vyskytuje jiný vážný problém, který vyžaduje odborný zásah.

Vadný termostat.

Termostaty pro klimatizační zařízení jsou konstruovány tak, aby vydržely drsné podmínky, kterým jsou během své práce vystaveny. Nicméně vše má své limity.  Pokud je například přívod vzduchu příliš studený, může způsobit poruchu v chodu termostatu. Z toho důvodu je nutno zvážit, zda nechat běžet klimatizaci i v noci. Pokud tedy neslyšíte, že spínají kontakty termostatu, znamená to, že závada v chodu klimatizace je způsobena nefunkčním termostatem. Ten je potřeba vyměnit za nový. Do odstranění této závady se sami nepouštějte, opět volejte servisní firmu.

Únik chladící kapaliny.

Další poměrně častou příčinou poruchy chodu chlazení je únik chladicí kapaliny. Jedná se o tekutinu, jež zajišťuje udržení nízké teploty nutné pro ochlazování okolního prostředí.  Pokud je této tekutiny málo, například kvůli špatné údržbě, začnou pracovat ventilátory chlazení na vyšší výkon, aby snížily nárůst teploty. To nutně vede k jejich přetížení a poruše. Většina zařízení neumožňuje uživatelům klimatizací z bezpečnostních důvodů možnost doplnění chladiva. Chladící kapalinu doplňuje servisní technik během pravidelné servisní kontroly. Pokud tedy zjistíte, že došlo k úniku chladiva, volejte servisní centrum. Opravář doplní chybějící kapalinu, popřípadě zjistí, proč došlo k jejímu úniku a zajistí případnou opravu vadné části klimatizace.

Tip pro vás: Hledejte kvalitního technika.

Některé poruchy můžete velmi dobře diagnostikovat a opravit podle výše uvedených kroků. Na klimatizačním zařízení se ale mohou objevit i vážnější poruchy než jsou zablokované ventilátory nebo znečistěné filtry. Takové závady již dokáže rozpoznat a opravit pouze zkušený technik zběhlý a školený v opravách klimatizačních zařízení.  Pokud tohoto specialistu teprve budete hledat, dbejte, aby měl certifikační oprávnění pro tato zařízení a pokud možno i pro vaši značku domácí nebo firemní klimatizace.

Prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…

Možnosti domácí klimatizace

Výběr domácí klimatizace, která bude nejlépe splňovat Vaše potřeby, hodně závisí na tom, kde...
více…