Rady na téma střešní zahrady

Předtím, než vegetační střechu skutečně zrealizujete, musíte si stanovit cíl, který má zeleň splňovat. Tloušťka vegetačního souvrství zelené střechy, ale i skladba jednotlivých vrstev totiž závisí na typu vegetace.

bydlení, střešní zahrady, vegetační zahrady

Návrh a realizace

• Při návrhu vegetační ploché střechy je velmi důležitý návrh vhodného hydroizolačního systému. Hydroizolační systém musí při vegetačních plochých střechách splnit důležitou podmínku, a to odolnost proti prorůstání kořenů rostlin.
• Hydroizolační vrstva musí být vyvedena minimálně 150 mm nad povrch substrátu a musí být chráněna proti mechanickému poškození UV záření a musí být mechanicky kotvená.
• Okraje hydroizolace musí být vyvedeny pod oplechování atik. Navíc musí být důkladně zaizolovat všechny prostupy (větráky, komíny a podobně).
• Materiál vhodný pro hydroizolační systém vegetačních střech - modifikované asfaltové pásy a polyolefinové a polymerní fólie.
• Fóliové hydroizolace jsou vzhledem k menší tloušťce náchylnější na poškození, proto je třeba při realizacích střech s fóliemi postupovat opatrněji. Výhodou tohoto systému je příznivá cena, je však třeba dbát na výběr kvalitních materiálů.
• Při dvouvrstvém systému je riziko poškození nižší, ale ani v tomto případě není třeba aplikaci hydroizolace podceňovat. Předností dvouvrstvého systému hydroizolace je, že aplikací první vrstvy se zajistí hydroizolace střechy. Je nutné zabránit tomu, aby se po takto částečně udělané střeše pohybovali jiné profese. Následně se střecha uzavře druhou vrstvou povlakové krytiny z vrchního pásu odolného proti prorůstání kořenů.

Realizovat hydroizolaci bez spádování je nepřípustné

• Hydroizolaci je třeba proti mechanickému poškození chránit vhodnou ochrannou vrstvou.
• Drenážní vrstvu třeba správně dimenzovat, aby během dešťů dokázala zadržet co největší množství srážek, které následně v období sucha předá substrátu. Většinou ji tvoří prefabrikované desky z PE nebo jiných materiálů. Její výška závisí na výši vegetačního souvrství, která se nachází na povrchu.
• Hydroakumulační funkci mohou plnit akumulačních-drenážní tvarovky nebo jiné savé materiály, které by měly být trvanlivé a kompaktní.
• Netřeba zapomínat ani na důsledné zpracování detailů střechy, napojení na stěny, napojení na příruby vpustí a dostatečné vyspádování střechy.
• Vtoky nelze umisťovat do blízkosti jiných nadstřešních konstrukcí. Vzdálenost střešních vpustí od atik, jiných nadstřešních konstrukcí nebo dilatačních spár by neměla být menší než 500 mm.Materiály střešních vtoků musí být odolné proti dešťové vodě a musí mít protikorozní ochranu.

Pozornost je třeba věnovat přichycení klempířských prvků,

které jsou vystaveny působení větru, sněhu a jiným povětrnostním změnám. Náklady na vegetační ploché střechy jsou vyšší než na klasické nepochůzné střechy, a to zejména z hlediska většího zatížení, a tím i zvýšení únosnosti nosných konstrukcí podle typu vegetační střechy, zhotovením drenážní a hydroakumulační vrstvy a samotného vegetačního souvrství. Na druhé straně však výhody, které vegetační střechy přinášejí, nám zvýšené náklady vykompenzují.

Jakými rostlinami se intenzivní střešní zahrada osazuje?

Logicky je nutné volit druhy, které snesou přímé a celodenní slunce. Uplatní se zde trvalky, trávy, keře, a dokonce i stromy, zajímavá je také bylinková výsadba, která pěkně vypadá a nádherně provoní okolní vzduch. Při tvorbě intenzivních střešních zahrad je důležité použít kvalitní specializované střešní substráty, které dlouhodobě zajistí optimální výživovou hodnotu a dostatečnou propustnost nadbytečné vody. Vhodné jsou i střešní substráty na bázi lávy, drcené cihly a přídavných komponentů.V architektonicky náročnějších střešních zahradách třeba počítat i s instalací závlahového systému.

Jak dostat substrát na terasu bytového domu?

Díky možnosti použít specializované střešní substráty na bázi lávy, drcené cihly a doplňkových komponent lze zajistit přepravu substrátu prostřednictvím pneumatického vyfouknutí až do výšky asi 100 m. V praxi to znamená, že začít s tvorbou střešní zahrady se dá i tehdy, když není k dispozici věžový jeřáb, případně možnost ukotvení kolového jeřábu. Pneumatické vyfukování substrátu umožňuje v průběhu přibližně čtyř hodin dopravit až asi 25 m 3 substrátu hadicí až do výše 25. patra. Technologií pneumatického vyfouknutí speciálních střešních substrátů ze sila při tvorbě extenzivní střešní zahrady lze v průběhu čtyř hodin aplikovat střešní substrát na plochu asi 400 m 2. Podmínkou uplatnění této technologie je vyloučení substrátů na bázi hlíny, případně ornice, které jsou krajně nevhodné pro extenzivní střešní zahrady.

Výhody použití minerálních substrátů pro vytvoření střešní zahrady

• zajistí nízké zatížení na čtvereční metr při plném nasycení vodou
• zaplevelují se méně než zemina
• odstraňují tepelné mosty (výhoda pro nízkoenergetické a energeticky pasivní domy)
• šetří náklady na izolaci střechy (kalkulace již při výstavbě domu)

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Pokojové květiny, nenáročné na pěstování v domácnosti

Jsou nedílnou součástí našich domovů. Zpestřují nám interiér bytu či domu. Vynikají svou krásou, potěší oko...
více…

Pestrý květinový karneval na balkoně

Bohatě kvetoucí letničky dodávají oknům každoročně novou, přívětivější tvář. Velkolepá přehlídka barev a...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…

Charakteristika jednotlivých vrstev střešní zahrady

Předtím než vegetační střechu skutečně zrealizujete, musíte si stanovit cíl, který má zeleň splňovat....
více…

Desatero zelené architektury

Zásady architektury, která nenarušuje prostředí, není třeba brát jako Boží přikázání, normalizaci architektury...
více…

Balkon plný květin nemusí být jen sen

Kdo z vás by nechtěl svůj nudný balkón, podobající se skladu všeho možného, ​​vyměnit za opravdový...
více…

Orchideje - elegance v našich bytech

Podle novozélandské legendy orchideje pocházejí z nebes, kde je bohové pěstovali ve svých hvězdných zahradách,...
více…

Rostliny, které zútulní kuchyně i koupelny

Můžete mít byt s deseti velkými slunečními místnostmi, vybavenými perfektním nábytkem a skvělými doplňky, ale...
více…

Rostliny s puncem exotiky

Už odedávna se šlechtitelé snaží vypěstovat rostliny s většími a barevnějšími květinami - a i barevnost listů...
více…

Rostliny na baloně, který je orientován na sever

Ani na balkoně orientovaném na sever, pro který je typický nedostatek slunce, se netřeba vzdávat naděje na...
více…