Řešení poruch u okenní klimatizace

Pokojové klimatizaci se někdy také říká kapesní centrální klimatizace. Jsou tu totiž stejné komponenty jen o hodně menší, protože objem klimatizovaného vzduchu je přece jen o dost nižší, než při klimatizaci celého domu. Najdete tu také “vnitřní” a “venkovní” součásti jako je tomu u velké klimatizace.

V „domovní“ části klimatizéru najdete zařízení podobná těm, které najdete i u velkých klimatizací. Například výparník (to je to co mění teplý vzduch na studený), ventilátor, který rozfukuje studený vzduch po místnosti, termostat, některé druhy filtrů (obvykle pěnové) a samozřejmě plastový čelní panel.
Krom něho je tu další panel, jenž odděluje vnitřní zařízení vyjmenované výše od komponent umístěných na venkovní straně domu nebo okna. Zde lze nalézt kompresor, kondenzátor a kondenzační trubky (vypadají trochu jako radiátor). Dále kondenzační ventilátor, který ofukuje a tak ochlazuje horké kondenzační trubky. Zde vzniklá kondenzát, který je odveden z kovového zásobníku ven mimo budovu do odpadního potrubí.
Všechny uvedené komponenty jsou umístěny v jedné úhledné kovové skříni, která je umístěna napůl na venkovní straně okna a napůl na straně směrem do místnosti.

Nyní se podívejme na některé možné problémy, které se mohou vyskytnout během chodu zařízení a také na to, jak je řešit.

PROBLÉM: Odkapávání vody z čelního panelu.

Možné příčiny:

Pokud vidíte vodu vytékající z klimatizace, znamená to jedno. Nádrž na kondenzát nemá odtok směrován mimo dům, ale směrem k domu.  Voda zkondenzovaná na výparníku místo aby vytékala odpadní trubkou ven, teče do přední části klimatizace.

Možné řešení:

Upravte sklon zařízení tak, aby vytékající voda tekla směrem ven do zadní části přístroje. Sklon by měl být jen mírný, aby voda mohla pomalu odkapávat odpadem mimo dům.

PROBLĚM: Spínání a vypínání běhu klimatizace se opakuje příliš často.

Pravděpodobné příčiny:

Chyba termostatu nebo teplotního senzoru.

Možné řešení:

  •  Zkontrolujte, zda se čidlo termostatu nedotýká výparníku. Pokud ano, opatrně upravte drát čidla tak, aby se nacházel v jeho blízkosti, ale ne na něm.
  •  Ujistěte se, že termostat umístěný na předním panelu není zakryt například závěsem.
  •  Zkontrolujte, zda nedochází k malým únikům chladiva. Pokud se tento stav časem zhoršuje, dejte přístroj opravit.
  •  Prověřte, jestli kondenzátor není ucpaný listím, nebo jestli žebroví není vážně poškozeno. Pokud ano, opravte je příslušným servisním nástrojem.

PROBLÉM: Jednotka se nezapíná.

Pravděpodobná příčina:

Jistič je mimo provoz, nebo je spálená pojistka.

Možná řešení:

  •  Zkontrolujte, zda elektrické přívody jsou správně připojeny.
  •  Zapněte a vypněte jistič.
  •  Pokud je spálená pojistka, vyměňte ji za funkční.
  • Upozornění: Jestliže po těchto krocích dojde k opětovnému vyhození jističe, nebo spálení pojistky, volejte servis. Jedná se pravděpodobně o vážnější poruchu, která vyžaduje odborný servisní zásah.

PROBLÉM: Vyhazování jističe, nebo spálená pojistka.

Pravděpodobná příčina:

Přetížení elektrického okruhu, na který je klimatizace připojena. Většina okenních klimatizací je napojena na nízkonapěťový okruh s jištěním 15 ampér. Nicméně některé větší klimatizéry vyžadují, aby byly napojeny na samostatný elektrický obvod. Pokud tento okruh bude při chodu klimatizace zatěžován dalšími elektrickými zařízeními, bude zde docházet k výpadkům elektrického napájení z důvodů přetížení elektrického obvodu.

Možné řešení:

  • Připojte klimatizaci na obvod s jističem 20 ampér.
  • Pokud to není možné, nezapínejte další spotřebiče, které jsou připojeny na stejný okruh jako klimatizace, jestliže tato je právě v chodu.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč kompresor klimatizace vydává hluk?

Klimatizace se liší množstvím z hluku, který produkují. Když zjistíte, že Vaše jednotka klimatizace vydává...
více…

Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…