SodaStream - návod pro uživatele I.

Upozornění:

Před výměnou prázdné bombičky za plnou si ověřte typ bombičky Soda-Club/SodaStream, který je vhodný do Vašeho výrobku. Nevkládejte jiné typy bombiček, než které jsou vhodné pro Váš model, viz. údaje na obalu výrobníku.

Bezpečnostní upozornění:

 1. Používejte tento přístroj pouze na účely, pro které je určen. Nepoužívejte na tento přístroj leptavé chemikálie.
 2. Nepoužívejte přístroj, jestliže je poškozen. V případě, že nefunguje správně, musí být provedena oprava autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
 3. Výstraha: Použití přístroje dětmi bez dozoru je povoleno pouze, když jsou dány dostatečné pokyny, aby dítě bylo schopno používat přístroj bezpečným způsobem a rozumělo nebezpečím při nesprávném použití.
 4. Varování: Pro každého jiného, než kvalifikovanou osobu, je nebezpečné provádět jakýkoliv servis či opravy, které zahrnují odstranění jakéhokoli krytu.

Začínáme:

 1. Stiskněte páku naklonění a vyjměte láhev z výrobníku.
 2. Demontujte zadní kryt.
 3. Z ventilu bombičky odstraňte plombu a víčko. Zasuňte bombičku do výrobníku a našroubuje ji do držáku bombičky (nepoužívejte nástroje). Vraťte na místo zadní kryt.
 4. Naplňte láhev vodou a nechte vychladit. Pozn.: Před prvním použitím vypláchněte důkladně (minimálně 5x) lahve i zátky vlažnou vodou.
 5. Stiskněte páku naklonění a našroubujte láhev do výrobníku.
 6. Krátce stiskněte tlačítko vypuštění plynu, až uslyšíte zabzučení (mezi stisky tlačítko uvolněte). 3 stisky (zabzučení) produkují standardní sodovou vodu, více stisků tlačítka (zabzučení) znamená silnější sodovou vodu.
 7. Stiskněte páku naklonění a vyšroubujte láhev z výrobníku.
 8. Důležité: Při výrobě sodové vody musí výrobník stát rovně. Vyrábějte jen čistou sodovou vodu, bez přísad. Nevpouštějte plyn do prázdné láhve.

Můžete si vybrat z řady příchutí:

 • Společnost Soda-Club/SodaStream nabízí mnoho příchutí, v láhvích nebo jednorázových baleních. Před mícháním nápojů si přečtěte pokyny na obalu koncentrátu.
 • Příchutě uchovávejte v chladu a temnu.

Výměna bombičky

 1. Demontujte z výrobníku láhev.
 2. Demontujte zadní kryt.
 3. Vyšroubujte prázdnou bombičku a vyjměte ji z výrobníku.
 4. Opakujte krok 3 výše uvedeného postupu „Začínáme“.

Dříve než vyhledáte servis

1.    Pokud výrobník nevyrábí sodovou vodu:

 • Pokud je bombička plynu prázdná, vyměňte ji. Hmotnost plné a prázdné bombičky je natištěna na štítku na lahvi nebo u ventilu.
 • Zkontrolujte, zda láhev byla naplněna vodou po rysku.
 • Výrobník musí stát svisle.

2.    Pokud výrobník vypouští plyn i po uvolnění tlačítka:

 • Nevyjímejte bombičku ani láhev. Ponechte výrobník ve svislé poloze a nedotýkejte se jej, dokud nepřestane být slyšet unikající plyn.
 • Poté, co plyn přestane unikat, nakloňte a vyjměte láhev. Odšroubujte bombičku s plynem a vraťte ji dodavateli. Vyměňte bombičku na plnou. Pozor: bombička může být velmi studená.
 • Láhev, která byla usazena ve výrobníku, vyjměte a použijte novou.
 • V případě poškození přestaňte výrobník používat a obraťte se na tým péče o zákazníky.

3.    Pokud je při vpouštění plynu do vody slyšet slabé syčení:

Slabé syčení je u výrobníku pod tlakem normální. Syčení ustane, když nakloníte láhev a vypustíte tím tlak.

4.    Pokud při namontování nové bombičky do výrobníku uniká plyn:

Mohlo dojít k úniku mezi držákem bombičky a ventilem bombičky. Našroubujte bombičku do držáku větší silou. Pokud to nepomůže, okamžitě bombičku odmontujte a zkontrolujte, zda je v pořádku pryžové těsnění (malý černý kroužek). Pokud chybí nebo není na svém místě, zajistěte nápravu. Náhradní díly dodává tým péče o zákazníky.

5.    Pokud  při výrobě sodové vody láhev přeteče:

Nenaplnili jste láhev příliš? Zkontrolujte, zda je voda naplněna po rysku, a dle potřeby přebytečnou vodu vylijte. Nemačkáte tlačítko vpouštění plynu příliš dlouze? Tlačítko vždy mačkejte silně, ale krátce.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak filtrovat železitou vodu

Železo obsažené ve vodě sice nepředstavuje zdravotní riziko, voda však vypadá a chutná nevábně a navíc...
více…

Nevýhody vodních filtrů

Používání vodních filtrů s sebou nese i některé nevýhody. Když budete vědět, jaké nevýhody mají jednotlivé...
více…

Jak vypláchnout nový uhlíkový vodní filtr

Uhlíkové vodní filtry jsou vyměnitelné filtry, které se používají v řadě domácích filtračních zařízení....
více…

Jak vyčistit vodní filtr

Mnoho lidí doma používá filtrační systém na vodu. Údržba filtru čistého však často bývá nákladná a...
více…

Typy vodních filtrů II.

Filtrování vody je snadný a efektivní způsob, jak ji zbavit nečistot a z pochybné vody udělat vodu bezpečnou na...
více…

Výhody vodních filtrů

Při usilování o zdravější životní styl se mnoho lidí obrací k filtrům na vodu. Některé filtry se pouze...
více…

Výhody filtrované vody

Filtry na vodu představují běžný a efektivní způsob čištění vody z kohoutku. Vyrábějí se často z plastu a...
více…

Různé typy filtrů na vodu

Existuje mnoho druhů filtrů na vodu pro domácí použití. Nemusíte proto platit za balenou vodu nebo za vodu z...
více…

Co vše z vody odstraní uhlíkový filtr?

Uhlíkové filtry na vodu jsou levným a efektivním prostředkem na odstraňování chemikálií a znečištění, které...
více…

Různé druhy filtrů na vodu

Voda je jedním z nejrozšířenějších prvků na Zemi, a přestože je čistá voda nutností pro život, je také...
více…