Střecha s vikýřem - estetika a odvod vody

Z hlediska zhotovení se jeví nejjednodušší konstrukcí vikýř s pultovou střechou. Spád střechy tohoto vikýře je kolmý na okap hlavní střechy.

stavba domu, střecha, vikýře

Obecně je však takový tvar esteticky rušivým architektonickým prvkem

Projektanti se snaží tento nedostatek kompenzovat ozvláštněním vikýře protisměrným spádováním jeho střechy k spádu hlavní střechy. Z technického hlediska se takové řešení vikýře ukazuje jako nevhodné. Vzniká problém s provětráním. Ve styku hlavní střechy a střechy vikýře se vytvoří úžlabí, které je problematickým místem s vysokým rizikem proniknutí vody. Částečně řeší takové napojení použití povlakové krytiny na střechu vikýře a její "vytažení" pod krytinu hlavní střechy.
Tímto způsobem sice předejdeme problémům v místě úžlabí, ale zároveň jsou ve střeše na malém prostoru použity tři materiály (skládaná krytina, fólie na střeše vikýře, plech nebo omítka na bocích vikýře) a ani napojení ukončovacích lišt fóliové střechy a boků vikýře nepůsobí zrovna esteticky. Z technického, i když ne estetického hlediska, je vhodnějším řešením vikýř s pultovou střechou s nízkým sklonem ve směru sklonu hlavní střechy. Střecha tohoto vikýře se poměrně snadno odvětrává, od čela vikýře vzduch proudí k napojení střech a pak pokračuje do hřebene hlavní střechy. V místě napojení střechy vikýře a hlavní střechy budovy vzniká jen střešní zlom, který lze spolehlivě utěsnit proti průniku dešťové vody.

Vikýře lze osadit do všech typů šikmých střech

Z hlediska odvodnění střechy je přijatelnější zabudovat vikýř do hmoty střechy, a tak zbytečně nepřerušovat střešní okap, jak je to v tomto případě. Vikýře s obloukovou střechou ozvláštnili tvar hlavní střechy. Architekt promítl oblouk i do stěn bazénu. Svislé okna, které jsou pro vikýře charakteristické, se udržují jednodušeji než klasická střešní okna. Otevírání oken ve vikýřích a na lodžiích se v ničem neliší od otevírání normálních oken na fasádě.

Je však třeba odvést vodu, která stéká z plochy hlavní střechy nad vikýřem

a ze střechy vikýře směrem k jeho čelu. Řešením jsou přiznán žlab s přiznaným svodům, které z estetického hlediska nejsou zrovna oblíbenými prvky, i když jsou spolehlivé a funkční. Investoři se obávají konstrukčně správného řešení s předsazeným čelem vikýře, do kterého se zapustí  žlab s odvodněním. V případě, že se dodrží technologický postup, není důvod, aby došlo k pronikání vody do konstrukce.

Vikýř

• výrazně mění vzhled střechy
• v případě rekonstrukce s přidáním vikýře už nejde o vestavbu do původního podkroví, ale o změnu, kterou lze zrealizovat jen se stavebním povolením
• osazení vikýře vyžaduje důsledné řešení tvaru, konstrukce a detailů - klempíři a pokrývači vědí o tom své
• je náročnější splnit kvalitativní požadavky na vodotěsnost a zateplení vikýře jako střešního okna
• tvar a umístění vikýře souvisí s architektonickým záměrem, světlou výškou interiéru, výškou parapetu a potřebnou plochou zasklení
• vikýř je dobrý způsob rozšíření obytné plochy podkroví. Díky tvaru vikýře se získá dostatečná podchozí výška při jakémkoliv sklonu střešních rovin a při jakékoliv výšce nadezdívky
• ponechá možnost vytvoření parapetu
• prostřednictvím vikýře lze do půdorysu střechy zakomponovat zastřešený balkon
• dává možnost vytvořit i v podkroví francouzské okno, a tak se zasklením hned od podlahy zvýší intenzita prosvětlení interiéru
• pod střechu vpustí méně světla než střešní okna, což však u moderních zasklených konstrukcích nemusí být pravda
• úroveň prosvětlení interiéru podstatně sníží, pokud je vikýř orientovaný na sever
• bydlící získají psychologicky důležitý kontakt s přírodou nebo prostředím ulice alespoň prostřednictvím jednoho svislého zasklení
• svislé okna vikýřů se myjí jednodušší než klasické střešní okna a na rozdíl od nich lze vikýřová okno otevřít i za nepříznivého počasí
• otevírání oken ve vikýřích a na lodžiích se v ničem neliší od otevírání normálních oken na fasádě

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Úskalí šikmých střech

Největším problémem kvality střech v Česku je vliv lidského faktoru. Realizace střechy jen podle projektu pro stavební...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…