Střecha s vikýřem - estetika a odvod vody

Z hlediska zhotovení se jeví nejjednodušší konstrukcí vikýř s pultovou střechou. Spád střechy tohoto vikýře je kolmý na okap hlavní střechy.

stavba domu, střecha, vikýře

Obecně je však takový tvar esteticky rušivým architektonickým prvkem

Projektanti se snaží tento nedostatek kompenzovat ozvláštněním vikýře protisměrným spádováním jeho střechy k spádu hlavní střechy. Z technického hlediska se takové řešení vikýře ukazuje jako nevhodné. Vzniká problém s provětráním. Ve styku hlavní střechy a střechy vikýře se vytvoří úžlabí, které je problematickým místem s vysokým rizikem proniknutí vody. Částečně řeší takové napojení použití povlakové krytiny na střechu vikýře a její "vytažení" pod krytinu hlavní střechy.
Tímto způsobem sice předejdeme problémům v místě úžlabí, ale zároveň jsou ve střeše na malém prostoru použity tři materiály (skládaná krytina, fólie na střeše vikýře, plech nebo omítka na bocích vikýře) a ani napojení ukončovacích lišt fóliové střechy a boků vikýře nepůsobí zrovna esteticky. Z technického, i když ne estetického hlediska, je vhodnějším řešením vikýř s pultovou střechou s nízkým sklonem ve směru sklonu hlavní střechy. Střecha tohoto vikýře se poměrně snadno odvětrává, od čela vikýře vzduch proudí k napojení střech a pak pokračuje do hřebene hlavní střechy. V místě napojení střechy vikýře a hlavní střechy budovy vzniká jen střešní zlom, který lze spolehlivě utěsnit proti průniku dešťové vody.

Vikýře lze osadit do všech typů šikmých střech

Z hlediska odvodnění střechy je přijatelnější zabudovat vikýř do hmoty střechy, a tak zbytečně nepřerušovat střešní okap, jak je to v tomto případě. Vikýře s obloukovou střechou ozvláštnili tvar hlavní střechy. Architekt promítl oblouk i do stěn bazénu. Svislé okna, které jsou pro vikýře charakteristické, se udržují jednodušeji než klasická střešní okna. Otevírání oken ve vikýřích a na lodžiích se v ničem neliší od otevírání normálních oken na fasádě.

Je však třeba odvést vodu, která stéká z plochy hlavní střechy nad vikýřem

a ze střechy vikýře směrem k jeho čelu. Řešením jsou přiznán žlab s přiznaným svodům, které z estetického hlediska nejsou zrovna oblíbenými prvky, i když jsou spolehlivé a funkční. Investoři se obávají konstrukčně správného řešení s předsazeným čelem vikýře, do kterého se zapustí  žlab s odvodněním. V případě, že se dodrží technologický postup, není důvod, aby došlo k pronikání vody do konstrukce.

Vikýř

• výrazně mění vzhled střechy
• v případě rekonstrukce s přidáním vikýře už nejde o vestavbu do původního podkroví, ale o změnu, kterou lze zrealizovat jen se stavebním povolením
• osazení vikýře vyžaduje důsledné řešení tvaru, konstrukce a detailů - klempíři a pokrývači vědí o tom své
• je náročnější splnit kvalitativní požadavky na vodotěsnost a zateplení vikýře jako střešního okna
• tvar a umístění vikýře souvisí s architektonickým záměrem, světlou výškou interiéru, výškou parapetu a potřebnou plochou zasklení
• vikýř je dobrý způsob rozšíření obytné plochy podkroví. Díky tvaru vikýře se získá dostatečná podchozí výška při jakémkoliv sklonu střešních rovin a při jakékoliv výšce nadezdívky
• ponechá možnost vytvoření parapetu
• prostřednictvím vikýře lze do půdorysu střechy zakomponovat zastřešený balkon
• dává možnost vytvořit i v podkroví francouzské okno, a tak se zasklením hned od podlahy zvýší intenzita prosvětlení interiéru
• pod střechu vpustí méně světla než střešní okna, což však u moderních zasklených konstrukcích nemusí být pravda
• úroveň prosvětlení interiéru podstatně sníží, pokud je vikýř orientovaný na sever
• bydlící získají psychologicky důležitý kontakt s přírodou nebo prostředím ulice alespoň prostřednictvím jednoho svislého zasklení
• svislé okna vikýřů se myjí jednodušší než klasické střešní okna a na rozdíl od nich lze vikýřová okno otevřít i za nepříznivého počasí
• otevírání oken ve vikýřích a na lodžiích se v ničem neliší od otevírání normálních oken na fasádě

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…