Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to měli dobře vyřešené: Seno bylo více než vzpomínkou na léto, protože spolehlivě zateplilo střechu a nebylo již třeba nic víc vymýšlet. Dnes se už ale bez izolací neobejdeme!

bydlení, izolace střechy, ekologie, zateplení, celulóza, dřevovláknitá deska

Izolace přírodní cestou

Bez dodržování technických norem se neobejdeme ani při snaze vytvořit správné zateplenou šikmou střechu. Přiměřeně navržená a postavená střešní konstrukce potřebuje i vhodně zabudovanou tepelnou izolaci, včetně její ochrany. Rozhodnutí o tloušťce a způsobu uložení tepelné izolace by mělo vycházet z výpočtu tepelných ztrát při prostupu střešním pláštěm s cílem vytvořit potřebné klima, odhlučnění a tepelnou pohodu v zobytnělém prostoru pod novou nebo zrekonstruovanou střechou. Navrhování tepelných izolací do šikmých střech se týká i tak prozaické záležitosti, jako jsou naše úspory za spotřebu energií při vytápění či ochlazování domu. Pokud bychom se postarali o dokonalou tepelnou izolaci všech konstrukcí stavby a zanedbali ve finále právě střechu, ublížili bychom tím celému domu. Ne nadarmo stavebníci vzdychají, že chtějí mít co nejdříve dům pod střechou. To, jak funkční bude, zásadně ovlivní výběr tepelné izolace. I při tomto rozhodování stále více lidí hledá způsob, jak sladit svůj životní styl se vztahem k přírodě a nakonec zjistí, že jim je blízká nabídka přírodních materiálů s minimálním podílem chemických látek. Ukazuje se, že navzdory širokému výběru kvalitních tepelných izolací, které si již získaly místo na trhu se stavebními látkami (desky z extrudovaného či expandovaného polystyrenu, rohože z minerální vlny, desky z polyuretanu nebo pěnového skla) se postupně dostávají do povědomí stavebních firem, investorů, ale zejména do konstrukcí střešního pláště moderních domů tepelné izolace s překvapivě prostým původem. 

Tloušťka izolace 

Tloušťka izolace podkroví závisí na klimatické náročnosti prostředí; je ovlivněna rozdílem a střídáním venkovní a vnitřní teploty, prouděním a vlhkostí vzduchu. Venkovní teplota závisí na klimatických podmínkách a nadmořské výšky. Tloušťku tepelné izolace určí přesný výpočet, který zohledňuje vlastnosti konstrukce, podnebí a ostatní faktory. Při zateplování mezi krokvemi je vhodná tloušťka alespoň 16 až 25 centimetrů (za dostačující lze označit tloušťku hlavní vrstvy 16 a druhé tenčí vrstvy 4 centimetry). Minimální účinná tloušťka izolantu, odpovídající aktuálním teplotám a technickým standardům, je u novostaveb 22 cm a u rekonstrukcí 12 cm. Pravdou je, že i u rekonstrukcí by se měly vytvořit podmínky pro dostatečné zateplení, například přídavnými konstrukcemi. Tloušťka izolace ale závisí především na hodnotách tepelného odporu, součinitele prostupu tepla a na tepelné vodivosti posuzované ve vzájemných souvislostech celé konstrukce střešního pláště. Čím větší je tloušťka izolace, tím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla U. 

Tři způsoby kladení tepelné izolace do skladby šikmé střechy

Nejčastěji se tepelně izolační desky ukládají mezi krokve střešní konstrukce. Izolaci lze umístit i na krokve z vnitřní nebo vnější strany. Pokud potřebujeme v klimaticky náročné oblasti zvětšit tloušťku tepelné izolace a výška krokví nám to neumožňuje, zateplení mezi nimi lze kombinovat se zateplením na krokve z vnitřní strany. Systém zateplování podkroví je dnes standardizovaný a využívá se u něj doplňkový materiál, usnadňující a zefektivňující tuto činnost. Výrobci a realizační firmy proto používají speciální příchytky a terčíky, hliníkové cd-profily apod.

Celulóza v šikmé střeše

Technologie výroby izolace z celulózy získané z novinového papíru je "novinkou" starou více než devadesát let. S celulózou si tehdy začali v USA a v severských zemích Evropy, u nás se ujala po roce 1990. Technologie výroby, která je v současnosti ve světě nejrozšířenější, spočívá v suchém mechanickém rozvláknění sběrového papíru a současné impregnaci vláken speciálními přísadami. Ty zlepšují odolnost proti ohni, plísním i drobným hlodavcům. Tepelná izolace se upravuje tak, že konečný výrobek je nehořlavý, s nulovým šířením plamene po povrchu a zároveň ošetřený boritými solemi, které zajišťují odolnost proti houbám, plísním, hmyzu a hlodavcům. Na stavbě se celulóza fouká aplikačními stroji a pneumaticky se dopraví přímo do izolované konstrukce. Takto již není potřebná ruční manipulace. Zateplení foukanou celulózou důsledně řeší vyplnění detailů, přičemž kopíruje nerovnosti izolovaného povrchu. Výsledkem vyplnění konstrukce při správné objemové hmotnosti foukané celulózy je kvalitní izolace bez tepelných mostů, které by se při méně dokonalých postupech mohly projevit právě v detailech. Při zateplování šikmých střech se objemová hmotnost mění podle sklonu konstrukce. 

Proč celulóza:

 • Má tepelně izolační parametry λ = 0,039 - 0,043 W / (m. K) (Climatizer plus),
 • výrazně zlepší akustiku stavby,
 • vysoká hodnota měrné tepelné kapacity materiálů zlepšuje akumulační vlastnosti stavby a snižuje letní přehřívání obývaných prostor,
 • nižší navlhavost než u surového dřeva,
 • nízký difúzní odpor, umožňující konstrukci s difuzně otevřenou skladbou,
 • dokonalé vyplnění všech detailů stavby,
 • odolnost vůči houbám a plísním,
 • libovolné aplikační tloušťky (4 - 40 cm) jedním aplikačním zařízením,
 • cena izolace, včetně dodávky a montáže je srovnatelná s klasickými deskovými izolacemi.

Dřevovlákniny v šikmině

Izolace z dřevných vláken (desky Hofatex) přišly na svět pomocí termomechanického rozvláknění dřevních štěpků v zařízení nazývaném defibrátor. Vlákna ve výrobně mísí s vodou, pak vodní suspenzi ohřejí, odvodní, vyformují z ní vláknitý koberec, který je již základem nové desky. Odvodněné desky se ještě dosuší na konečnou vlhkost. Během výroby se v dřevěném vlákně aktivují přírodní látky: lignin a hemicelulóza, které zabezpečí pevné spojování desek. Celý proces se odehrává bez použití lepidel, a proto tyto izolační desky svými vlastnostmi splňují kritéria ekologických stavebních materiálů. Izolační desky z dřevních vláken lze aplikovat s podobným záměrem jako běžně používané izolace na bázi minerální vlny nebo polystyrenu. Dřevovláknité desky pohlcováním tepla účinně zabraňují přehřívání obytných podkrovních prostor. V interiéru, kde zabezpečují stavební konstrukce s dřevovláknitými deskami, je příjemné klima. Vyrovnávání vlhkostních rozdílů je jim vlastní (podobně působí jako masivní dřevo). Na rozdíl od dřeva mají však několikanásobně lepší tepelně-izolační vlastnosti a lépe propouštějí vodní páru z konstrukcí. Tloušťka izolační vrstvy z dřevovláknitých panelů je podmíněna tepelně-fyzikálními požadavky kladenými na zateplení šikmé střechy. V tomto smyslu jsou rozhodujícími kritérii hodnota koeficientu prostupu tepla U a hodnota fázového posunu tepla v důsledku letních veder (ČSN 73 0540). Nejúčinnější zateplení šikmé střechy dřevovláknitými panely lze dosáhnout nad krokvemi s uložením minimálně dvou vrstev panelů různých tlouštěk. Při tomto způsobu se minimalizují tepelné mosty v oblasti krokví. Izolační panely se vyznačují homogenní strukturou a rozměrovou stabilitou. Dřevovláknité panely ve dvou vrstvách se kotví kontralatěmí přes izolační vrstvu až do krokví s použitím speciálních šroubů. Parozábrana má zabránit pronikání vodní páry do stavební konstrukce. Tenčí, vrchní vrstva dřevovláknitých panelů (spoj na pero a drážku) je difúzně otevřená a zároveň má zvýšenou odolnost vůči pronikání vody. Aplikuje se tedy jako pojistná hydroizolace bez potřeby použití difúzní fólie. Na rozdíl od fólie slouží i jako přídavná tepelná izolace a může omezit tepelné mosty na krokvích. V případě, že se vzhledem k architektuře střechy upřednostní zateplení mezi krokvemi, pak bude vhodnější, aplikovat například trojúhelníkový formát dřevovlákna. Jednotlivé kusy se vkliňují vedle sebe mezi krokve a odřezávají se pouze přečnívající části trojúhelníků, které později lze použít při izolaci různých spár zúžených částí střešní konstrukce. 

Proč dřevovláknité desky:

 • Mají tepelně izolační parametry lD = 0,038 W / (m. K), 
 • výborné tepelně-a zvukově izolační vlastnosti,
 • dobře propouštějí vodní páru,
 • vyrábějí se výhradně z přírodních surovin,
 • jednoduchá je jejich aplikace a snadné opracování,
 • jedná se o difuzně otevřený materiál,
 • vyrovnává vlhkostní rozdíly prostředí,
 • jsou zdravotně nezávadné a plně recyklovatelné.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Verde Eco Bagno 0,75l – detergent pro očistu koupelen

Ekologické produkty se stále častěji stávají cílem nákupů, a to nejen u rodin a firem, kteří přísně dodržují...
více…

Sítko do pisoáru Wave 3D Citrus

Vůně citrusů je velice příjemná, osvěžující a oblíbená. Proto ji má také v nabídce jednička na trhu s...
více…

Sítko do pisoáru Wave 3D Kiwi Grapefruit

Voňavá pánská toaleta nemusí vždy signalizovat luxusní sanitární keramiku a reprezentativní prostory, ale měla by to...
více…

Sítko do pisoáru Wave 3D Spiced Apple

Unikátní a navíc ekologická sítka do pisoáru, to je příjemná vůně a vítaná pomoc při úklidu. Inovovaná vonná...
více…

Argonit Parquet – jemný detergent pro dřevěné podlahy, kan/5kg

Podlahy z přírodních materiálů jsou krásné a dokáží dokonale zútulnit interiér. Mnozí z nás se jejich pořízení...
více…

Botník zajistí uspořádání bot a pořádek na vaší chodbě

Také se vám na chodbě hromadí boty a vy už se na to nemůžete dívat? Řešení je ale více než jednoduché. Botník do...
více…

Deset parametrů, které by měla splňovat kvalitní okna

Pokud chceme mít kvalitní okna, nestačí jen zvolit materiál, tvar a barvu. Pečlivě musíme vybírat nejen firmu, u...
více…

Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…