Tepené čerpadlo - hlučnost a efektivita

Při provozu domu patří účty za vytápění a ohřev vody mezi nejvyšší položky. Snížit je lze různými způsoby. Jedním z nich je využití tepelného čerpadla.

bydlení, tepelné čerpadlo, topení

Proč tepelné čerpadlo?

I když nejste majitelem nízkoenergetického, ale "obyčejného" domu z energetického průměru, instalací tepelného čerpadla můžete snížit spotřebu energie na vytápění a ohřev vody přibližně o 40 až 60%. Kromě vytápění a ohřevu vody se tepelné čerpadlo využívá i pro ohřev vody v bazénu či na chlazení (např. tepelné čerpadlo s pasivním chlazením). Provoz nevyžaduje mimořádnou obsluhu a údržbu a snížíte svou závislost na dodavatelích energií.

Vytápění

Výstupní teplota topné vody z tepelného čerpadla dosahuje 55 ° C - ideální pro nízkoteplotní topné systémy (podlahové a stěnové vytápění), které pracují s teplotou do 35 ° C, ale lze jej využít i pro klasické vytápění radiátory, kde se počítá s maximální teplotou do 55 ° C. Vyšší teploty snižují hospodárný provoz tepelného čerpadla.

Hlučnost tepeného čerpadla z pohledu odborníka

Těžko říct, co znamená pro jednotlivce hlučné. Moderní TČ jsou tichá, jejich hlučnost dosahuje maximálně 50 dB (A), což je srovnatelné například s myčkou nádobí. Oproti tomu běžná chladnička má jen o něco nižší hlučnost, asi 40 až 45 dB (A). Za hlučnější lidé stále považují tepelné čerpadlo vzduch - voda, přesněji jeho venkovní jednotku (hlučnost způsobuje velký ventilátor). I zde se ale novými technologiemi podařilo snížit hodnotu hluku venkovní jednotky přibližně na 50 dB (A).

Může být tepelné čerpadlo jediným zdrojem tepla?

Tepelné čerpadlo se obvykle navrhuje na monoenergetický provoz, při kterém je zdrojem energie pouze elektrický proud. Ten pohání kompresor tepelného čerpadla, při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla v chladných dnech se automaticky připojuje zabudovaný elektrický ohřev. Monovalentní systém je investičně mnohem náročnější, protože tepelné čerpadlo musí být navrženo na pokrytí celé tepelné ztráty budovy, proto jsou nutné i dost velké akumulační zásobníky vody, protože tepelné čerpadlo pracuje po značnou část roku s přebytkem výkonu. Pokud je k dispozici nebo chceme použít i kotel na dřevo nebo plyn, systém je vhodný pro bivalentní provoz (tedy s doplňkovým zdrojem tepla). Tepelné čerpadlo se zapne pouze při vhodných podmínkách, kdy pracuje nejefektivněji. V ostatních případech ho podporuje pomocný zdroj tepla (například kondenzační kotel). Při bivalentním provozu, ať už alternativním nebo paralelním, je důležitý bod bivalence (° C), tedy teplota venkovního vzduchu, při které se zapíná doplňkový zdroj. Čím je bod přepnutí vyšší, tím budova využívá tepelné čerpadlo efektivněji; na druhé straně při nižší teplotě bivalence musí být tepelné čerpadlo dimenzováno na vyšší výkon s větším zdrojem nízkopotenciálního tepla (například větším zemním kolektorem nebo větším počtem zemních vrtů).

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Teplo ze zdrojů přímo za dveřmi

Neodmyslitelnou součástí nízkoenergetických domů jsou alternativní zdroje vytápění. Pracovní skupina pro...
více…

Úsporné vytápění elektřinou

Tepelné čerpadlo je populární zdroj vytápění zejména pro svůj úsporný provoz a pohodlné ovládání. Ale je...
více…

Vybíráme zdroj tepla

Nabídka zdrojů tepla je velmi rozmanitá. Vhodný zdroj tepla je třeba navrhnout podle tepelného výkonu a účelu,...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Zemní kolektory na vytápění budov

Kontrolované větrání moderních budov s vysokými hodnotami tepelných odporů se stává nezbytností. Využívání...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Jak ušetřit za energie? Investujte do moderních technologií!

Náklady energie každoročně rostou a jednou z mála jistot v našich životech je, že tento trend bude pokračovat....
více…