Umíte regulovat vytápění tak, abyste ušetřili?

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje, vyměňují se okna a zdroje tepla. Na co však při tom nesmí zapomínat, je správně navržená regulace vytápění, která se výrazně podílí na efektivnosti všech úsporných opatření.

topení, úspora energie, peníze

Dobře navržená topná soustava

Způsob regulace vytápění by měl být samozřejmou součástí projektu vytápění, na kterém se nevyplatí šetřit. Dobře navržená topná soustava zohledňuje všechny faktory ovlivňující spotřebu a potřebu energie na vytápění v domácnosti. Správné fungování je však ještě podmíněno i kvalitní a odbornou realizací. Možnosti na vytápění domu jsou dnes opravdu rozmanité, systémy se od sebe liší tak typem paliva a zdrojem tepla, jakož i teplonosným médiem, způsoby rozvádění tepla do místností či způsobem jeho šíření a samozřejmě i způsobem regulace. Je proto lepší svěřit návrh otopné soustavy do rukou odborníků, kteří umí zohlednit konkrétní podmínky dané stavby ze všech hledisek.

Správná investice

Do každé místnosti by se mělo dodávat tolik tepla, kolik je potřeba, a jen tehdy, když je třeba. Udržování stejné teploty ve všech místnostech nemá smysl a podle normy by v obývacím pokoji mělo být 20 až 22 ° C, v dětském pokoji kolem 20 ° C, v ložnici by mělo stačit 16 až 18 ° C a v koupelně 24 ° C, chodbu stačí vytopit na 15 ° C. To jsou vytápěcí teploty doporučené odborníky, které by měly podléhat ještě i časovému rozvrhu. To znamená, že by měly dosahovat požadovanou hodnotu právě v době, kdy se daná místnost nejvíce využívá. Vytápění během dovolené nebo v době, kdy jste v práci a ve škole, a přetápění v nočních hodinách je zbytečné a také nezdravé. Pamatujte, že 1 ° C navíc v domě znamená o 6 až 7% topné energie navíc, proto je investice do měřící a regulační techniky dobrou volbou s nejrychlejší návratností ze všech úsporných opatření.

Praktické rady

  • Radiátorový termostat musí být schopen snímat pokojovou teplotu, proto jej nezakrývejte. Pokud ho zakrývá například silná záclona nebo nábytek, používejte radiátorový termostat s externím čidlem teploty. 
  • Pokud odcházíte z domu na delší čas, můžete radiátorový termostat nastavit na symbol protimrazové ochrany. Od momentu tohoto nastavení bude radiátorový termostat udržovat pokojovou teplotu okolo 7 až 8 ° C.

Rermoregulační ventily a hlavice

K regulaci teploty v jednotlivých místnostech se nejčastěji používají termoregulační ventily a termoregulační hlavice. Pomocí snímače termoregulační ventil automaticky ztlumí průtok otopné vody například v době, kdy slunce svítí přímo do oken. Na každé topné těleso se instaluje jeden termoregulační ventil a termoregulační hlavice, čímž se zajistí individuální regulace každého topného tělesa a místnosti. Termoregulační ventil a hlavice udržují teplotu v místnosti nezávisle na vnějších podmínkách, ale s ohledem na změnu tepelných podmínek v interiéru.

Ekvitermní systém regulace

Tam, kde se používá jeden zdroj tepla pro všechny místnosti, například kotel na zemní plyn, je nutné regulovat i výkon kotle. Moderní topné systémy využívají takzvaný ekvitermní systém regulace, což v praxi znamená, že optimalizují výkon topného systému podle aktuální teploty venkovního vzduchu. Měří teplotu topného zdroje, teplotu venkovního i vnitřního vzduchu a na základě těchto údajů automaticky udržují požadovanou teplotu v místnosti při efektivním využití kotle. Například pomocí elektricky ovládaného směšovacího ventilu, který snižuje teplotu topné vody vystupující z kotle tím, že k ní přimíchává ochlazenou vodu vracející se z topných těles do kotle. Systém sám zhodnotí potřebu zatopit a také podle průměrných teplot za poslední dny začne nebo přestane topit.

Inteligentní systém

V rodinných domech se obvykle využívá jeden regulátor na celý dům, což je trochu nevýhodné vzhledem k rozdílným teplotním požadavkům v místnostech, proto se často kombinuje s termoregulačními ventily. Specifickým přístupem k regulaci tepla je koncept tzv. inteligentního domu, ve kterém se maximálně efektivně využívá topný systém. Počítačová řídící jednotka umožňuje automatickou regulaci podle předem nastavených programů. Inteligentní systém se ovládá z jedné řídící jednotky nebo i přes internet a řídí činnost kotle nebo tepelného čerpadla, případně centrálně řídí jednotlivé topná tělesa v místnostech. V současnosti existuje možnost regulovat teplotu v domě i na dálku přes síť mobilních telefonů GSM, kde pomocí SMS můžete komunikovat s termostatem.

Shrnutí

  • Kvalitní inteligentní regulace pomáhá udržovat tepelnou pohodu a současně snižovat náklady na vytápění. 
  • Regulační systémy jsou nezbytnou součástí moderních topných systémů - kvalitní regulace má rychle a bez problémů reagovat i na větší teplotní výkyvy a udržovat nastavenou teplotu téměř na konstantní hodnotě. 
  • Ovládání regulace by mělo být snadné. 
  • Předností každé moderní regulace je časové řízení vytápění, časové řízení přípravy teplé vody a cirkulačního čerpadla. 
  • Nejvhodnějším způsobem regulace je v současnosti ekvitermní regulace, při které se reguluje teplota topné vody v závislosti na venkovní teplotě. 
  • Maximální efektivnost přinášejí moderní regulátory s komunikačním rozhraním eBus, které využívají způsob obousměrné komunikace s kotlem - dochází k nepřetržité výměně a srovnání dat mezi regulátorem a kotlem. Kotel tak získává informace o změnách teploty v místnosti prostřednictvím pokojového regulátoru a venkovní teploty z venkovního čidla. Na základě těchto změn upravuje (moduluje) podle zvolené ekvitermní křivky svůj výkon v topném systému.

Moderní elektronické termoregulační hlavice

Pokud jste vyměnili okna, zateplili jste a máte nový kotel, stále můžete ušetřit na energii. Správnou regulací otopné soustavy můžete šetřit od 23 do 46% nákladů na vytápění. Mechanické a elektronické termoregulační hlavice jsou řešením pro bezstarostnou regulaci vytápění v bytě, rodinném domě či komerčním provozu. Hlavice na topná tělesa, jakými jsou radiátory, lze jednoduše instalovat kdekoliv bez ohledu na to, zda jde o novostavbu nebo o starou budovu. Moderní termoregulační hlavice mají absolutní kontrolu nad teplotou v místnostech a jejich cena se přitom výrazně neliší od cen běžných termoregulačních radiátorových hlavic.  Moderní elektronické termoregulační hlavice disponují předinstalovanými programy na inteligentní a přesné řízení vytápění. Uživatel si sám jednorázově nastaví vyhovující program vytápění. Po zbytek topné sezóny má absolutní kontrolu nad topením v bytě nebo domě během celého dne a noci. Inteligentní systémy mají dokonce i funkci otevřené okno. V případě, že teplota v místnosti prudce klesne, přívod tepla se automaticky vypne, což přispívá k úspornosti regulace vytápění.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plyn, médium minulého století?

Přestože topení plynem nepatří zrovna mezi nejlevnější, stále plyn zůstává na mnoha místech dominantním zdrojem...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Krbové vložky je možné zkombinovat s teplovzdušnými rozvody

Tyto topné systémy jsou výhodným zdrojem tepla z ekologického i ekonomického hlediska. Teplovzdušné systémy mohou...
více…

Topení bez starostí

Jak si splnit sen o útulném a dobře vytopeném rodinném domě a přitom se nelekat obálek s vyučtováním cen za...
více…

Krbová kamna, která nepotřebují komín

Teplo rodinného krbu už dávno není pouze záležitostí velkých rodinných domů. Pokud máte dostatek prostoru,...
více…

Topení - topná soustava, výběr kotle a povinná údržba

Topná soustava se sestává ze zdroje tepla, z potrubního rozvodu s armaturami, z řídicího systému s prvky měření i...
více…

Kotel kondenzační - maximálně využitá energie zemního plynu

Spousta lidí si koupí kondenzační kotel, neboť je v akci nebo ho třeba má soused. Může se však stát, že kotel...
více…

Co byste měli vědět o prohlídce, údržbě a výměně kotle

Udělejte si čas na prohlídku kotle před zimou, aby vás nezaskočilo dlouhé čekání na volný termín u servisního...
více…