Ve zdravém domě zdravý vzduch

Jsou různé způsoby, jak lze přispět k hygienicky vhodnému mikroklimatu v domě. Z tohoto pohledu je významná samotná konstrukce stavby, ale i správné tvarování domu. Hlavními činiteli v této oblasti však jsou přirozené větrání, nucené větrání a klimatizace.

klimatizace, bydlení, větrání, zdraví

Přirozené větrání

Efektivní a ekonomické větrání okny je nárazové a krátké. Intenzivní nárazové větrání je pro lidský organismus z hlediska potřebné výměny vzduchu v místnosti dostatečné. Plně zajišťuje základní hygienické požadavky na kvalitu vzduchu v interiéru. Nechávat dlouhodobě pootevřené okno v zimě je pouze nesmyslný zlozvyk. Je to plýtvání financemi formou vytápění ulice. Jak tedy větrat? Optimální čas větrání je přímo závislý na venkovní teplotě vzduchu. V zimních měsících se doporučuje větrat kolem pěti minut, 2 - až 3-krát denně. Už mírný vítr od 5 km / h zdvojnásobí výměnu vzduchu v interiéru. V období, kdy se venkovní teplota pohybuje kolem 0 ° C, je jediný správný způsob větrání krátké, nárazové, intenzivní větrání. Zajistí nejen přiměřené parametry kvality vzduchu v domě, ale i hospodárné využití tepelné energie v domácnosti. 

Nucené větrání

Aby nedocházelo k neřízené infiltraci domu, je třeba při výstavbě dodržovat správnou těsnost obvodových konstrukcí ve všech spárách. Od oken přes podlahy a stěny až po střešní konstrukce. Úspěšnost zatěsnění zjistíte provedením tzv. Blower-Door testu. Po zamezení nekontrolovatelného větrání v domě je třeba zajistit kvalitní hygienickou výměnu vzduchu správným nuceným větráním. Větrací systémy mají obvykle své rozvody umístěny v podlaze, pod stropním podhledem nebo stropem. Důležité je, aby byly instalovány tak, aby umožňovaly snadnou údržbu. Větrací jednotky se doporučuje instalovat s větším odstupem od ložnic a místností, kde je pro vás důležité ticho. Jejich provoz je totiž spojen s mírným hlukem a chvěním. Výhodné umístění je například pod stropem WC nebo na půdě. Podle hygienické normy třeba zabezpečit výměnu vzduchu v obytných místnostech 0,5 - až 1-krát za hodinu - přibližně jednou za 2 hodiny se má vyměnit vzduch v domě.

Klimatizace

Princip fungování klimatizace s více technickými komponentami je následující: Vnitřní jednotka klimatizace odebírá teplo ze vzduchu v klimatizovaném prostoru a ochlazuje jej. Venkovní jednotka klimatizace odvádí přebytečné teplo do exteriéru na základě komprese a kondenzace pracovní látky. Pracovní látka je médium, které odebírá teplo z vnitřní jednotky a předává ho venkovní jednotce. Kompresor zajišťuje transport pracovní látky a její kondenzaci. Regulace umožňuje řízení klimatizačního zařízení v závislosti na nastavených hodnotách. Na trhu jsou k dispozici mobilní klimatizace, jakož i vnitřní i venkovní klimatizační jednotky, které lze nainstalovat do domu bez větších stavebních zásahů. Vnitřní se obvykle montují pod strop (horizontální jednotky) nebo pod okno (vertikální jednotky). Vnější lze umístit na balkon, terasu nebo přímo na fasádu domu.Kanálové klimatizační jednotky fungují i ​​jako větrací zařízení interiéru, protože využívají potrubní systém vzduchotechniky; jsou však stavebně náročnější. Potrubí jsou vedena v podhledech nebo v mezipodlažích. Z estetického hlediska jsou však ideální, protože v místnosti jsou ostatně ve stěně nebo stropě vidět pouze nasávací a výfukové mřížky. Pokud váš dům disponuje inteligentním systémem elektroinstalace, tak i klimatizaci může řídit počítač, který automaticky nastaví a reguluje její výkon dle vašeho přání. Při výběru klimatizace vycházejte z reálných parametrů interiéru, jakými jsou objem místností, velikost oken a jejich orientace na světové strany. Typ a výkon konzultujte s odborníky ve specializovaných prodejnách. Principiálně se však orientujte na spolehlivé, účinné a úsporné modely. Nepodceňte ani samotnou montáž zařízení a realizaci zadejte profesionální firmě, která vám zajistí i záruční a pozáruční servis.

Mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace je kompaktní zařízení a její všechny technické prvky jsou součástí jednoho celku. Instalace spočívá v jednoduchém zapojení do elektrické sítě a vyvedení potrubí o průměru asi 15 cm mimo interiér, na příklad přes okno. Při jejím fungování v místnosti vznikají dva cirkulační okruhy. Výměník nasává vzduch a po ochlazení ho vytlačuje zpět a kondenzátor odčerpané teplo odvádí přes potrubí do exteriéru. Na ochlazování kondenzátoru je však použitý vzduch z klimatizované místnosti, čímž je přirozeně snížen efekt a účinnost samotného procesu. Mobilní kompaktní klimatizační jednotky jsou známé svou vyšší hladinou hlučnosti a častým zapínáním a vypínáním kompresoru. Obvykle se využívají pouze v takových prostorech, kde není vhodné nebo možné realizovat stavební úpravy, případně jsou určeny pouze pro příležitostné použití. 

Dělené splitové klimatizační jednotky

Dělené splitové klimatizační jednotky se skládají z vnitřní a vnější části. Úkolem vnitřní jednotky je odčerpávat teplý vzduch z místnosti a ochlazený přivádět zpět. Venkovní jednotka zajišťuje odvádění přebytečného tepla do exteriéru. Při činnosti vnitřní jednotky vzniká kondenzát, který je třeba odvádět.Nejčastěji využívaným místem pro tento účel je odtok v kuchyni nebo koupelně. Při instalaci se trubky pro odvádění kondenzátu obvykle zasekají do omítky nebo vedou lištami.Kondenzát z venkovní jednotky se většinou odvádí do dešťového okapu, případně se nechá volně odkapávat do exteriéru. Jelikož kompresor je součástí vnější jednotky, hlučnost dělených splitových klimatizačních zařízení je ve srovnání s mobilními nepoměrně nižší. Z hlediska dalších parametrů jsou i účinnější a praktičtější. Oblíbené a preferované jsou takzvané multisplitové klimatizační jednotky, které zajišťují možnost napojení více vnitřních jednotek na jednu venkovní. Jde o atraktivní klimatizování mnoha místností z jednoho místa, které vám zajistí úsporu a komfort. Běžným standardem moderní klimatizace je obsluha pomocí dálkového ovládání. 

Kanálové klimatizační jednotky

Kanálové klimatizační jednotky kromě ochlazování interiéru zajišťují i ​​výměnu vzduchu, tedy plní i funkci větracího zařízení. S potřebným potrubním systémem vzduchotechniky na kanálovou klimatizaci je dobré počítat předem - již při projektování a výstavbě domu. Realizace až po ukončení stavby znamená vyšší finanční náročnost. Moderní systémy chlazení a klimatizace domů používají nejnovější technologické prvky vzduchotechniky, elektromotorů, jakož i systémů měření a regulace. Jejich energetická účinnost se posuzuje koeficientem COP. Název z anglického slovního spojení Coeficient of Performance, označuje vloženou a získanou energii. Energetická účinnost se tedy vypočítá, pokud se výkon Q vydělí příkonem P. V současnosti se kanálové klimatizační jednotky budují zejména v novostavbách, a to například v energeticky pasivních domech, kde není možné větrání přes zaizolovaná okna. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak renovovat dřevené krovy na starých chalupách?

Krovy chalup bývají poškozeny především v důsledku dlouhodobého zatékání přes krytinu, které způsobuje rozvoj...
více…

Okna - ztráta tepla a větrání

Tvrzení, že okno je nejslabším článkem obvodového pláště budovy, se pomalu stává minulostí. Na okna se dnes kladou...
více…

Tubusy, které přinášejí denní světlo

Pohled z okna má z psychologického hlediska velký význam a přispívá k dobré psychické pohodě. Ne vždy však lze...
více…

Schody v bytě - bezpečnost, zábradlí a přístup

Při výběru bytu, ať už hotového nebo jen na papíře, si všímejte jeho dispozice, variability jednotlivých...
více…

Příjemné a na došlap měkké korkové dlaždice vytvoří v interiéru pohodovou atmosféru

Stále větší oblibu mezi podlahovými krytinami získává korek. Kdo dává přednost ekologickým přírodním...
více…

Jak zabránit usazování prachu v bytě?

Prach v bytě, to není jen estetický problém, ale pro mnohé lidi to znamená též zdravotní komplikace. Lidé, kteří...
více…

Pokojové rostliny v bytě a výhled z okna na zeleň? Ideální kombinace pro zdraví!

Pokojové rostliny v bytě, to není jen krásná dekorace. Pokud by tomu tak bylo, zcela by stačily umělé náhrady, které...
více…

Jak drobnými úpravami zútulnit ložnici?

Ložnice by měla být útulná a občas by také měla zažít nějaké změny. Sice převážnou část pobytu v ní...
více…

Domácí sauna - zdraví a relaxace v pohodlí domova

Název sauna pochází z finštiny a znamená malou místnost, kde se dá ohřát. A také sauna ve Finsku patří mezi...
více…

Javor polní na živý plot i chutný jarní salát

Javor polní patří mezi vysoké listnaté stromy nebo také keře. Má nádherně vykrojené listy, které jsou působivou...
více…