Beton - podhledový, barevný nebo vyztužený?

Beton je stavební materiál, bez kterého bychom si jen těžko dokázali představit stavebnictví. "Umělý kámen", jak se také nazývá beton, najdete v každé stavbě, i když ho většinou překryjí jiné povrchové materiály. Každá stavba totiž stojí na betonových základech. S rostoucími možnostmi technologií se i využití betonu značně rozšířilo - stavby bez nosných betonových konstrukcí si již dnes ani neumíme představit.

stavba domu, hrubá stavba, beton, betonování, druhy betonu

I když je beton zpravidla materiál, na kterém se každý stavitel snaží ušetřit co nejvíce,

mějte na paměti, že ne nadarmo se základem vašeho domu říká "základy". Od nich ve velké míře závisí stabilita a kvalita vašeho domu. A přestože jejich již během rané fáze stavby není vidět, zanedbat jejich kvalitu se z dlouhodobého hlediska nevyplácí. I když nemusíte být odborník-betonář, na pár základních věcí se vyplatí myslet už před výběrem způsobu betonáže.

 Základními složkami betonu jsou

kamenivo, voda a cement. Naschvál jmenujme složky v tomto pořadí - mnoho laiků, ale i odborníků si neuvědomuje, že největší část z objemu betonu tvoří právě kamenivo, které je zároveň i "matricí" celé betonové konstrukce, která ve velké míře ovlivňuje výslednou kvalitu betonu. Kamenivo se přidává do betonu v různých frakcích (tedy různé velikosti) v závislosti na druhu stavby a mísí se v optimálním poměru. Cement a voda jsou pojivem právě kamenový základu.

Na co tedy musíte dbát ještě před betonováním základů vašeho domu?

Kvalita versus cena? Vyberte si betonáře, který má dobré jméno a je v dostatečné blízkosti od vaší stavby. V ideálním případě by měl být čerstvý beton namíchaný v betonárně uložit na místě stavby do 45 minut, i když přísadami lze tuto lhůtu prodloužit. Přesnou lhůtu najdete uvedenou na dodacím listě pod označením "maximální doba zpracovatelnosti". Počítá se od přidání vody k cementu v míchacím jádru betonárny. Nedejte se zlákat nejlevnější nabídkou a přesvědčováním, že betonárna používá stejný cement jako všichni na okolí, jen umí beton vyrobit efektivněji. Kamenivo, od kterého tak velmi závisí kvalita výsledného betonu, je často právě ta složka, na níž se mnoho výrobců snaží ušetřit s cílem snížit cenu vyráběného betonu. Nezřídka jsou důkazem nekvalitního kameniva v čerstvém betonu nečistoty (kousky dřeva, domácího odpadu a podobně). Ne vždy však máte to štěstí být přítomni během celé betonáže, proto si zvažte serióznost dodavatele. I přísady přidávané do betonu na lepší zpracovatelnost jsou také různé kvality, a tím i ceny.

Naplánujte betonáž na vhodné období

Pokud naši hydrometeorologické stanice předpovídají velké výkyvy teplot, silné srážky, horka či vítr, odložte betonáž raději na pozdější dobu. Nejvhodnější teplota pro betonování je mezi 10 až 25 ° C, za nepříliš ostrého slunce a ne silného větru. Pokud však musíte betonovat i v extrémnějších podmínkách, dbejte abyste:
• při nízkých teplotách chránili povrch betonu bezprostředně po uložení proti ztrátám tepla, nejvhodnější zakrýváním tepelněizolačními rohožemi;
• před účinky větru a deště beton chránili přikrytím fóliemi nebo rohožemi. Vyhněte se betonování při minusových teplotách - jestliže čerstvý beton opakovaně zamrzne, naruší se proces tuhnutí a hrozí jeho rozdrobení;
• při vysokých teplotách vzduchu nebo suchém či slunečném počasí také chránili beton proti ztrátě vlhkosti, aby nedošlo ke vzniku smršťovacích trhlin. Povrch čerstvého betonu chraňte nástřikem vhodného ošetřovacího prostředku nebo jej kropte vodou.

Kontrola na místě

Před zahájením betonáže zkontrolujte rozměry, polohu a těsnost spojů bednění, případně přesnost polohy a rozložení výztuže (pokud používáte klasickou výztuž kari rohožemi) a rovněž uložení izolací, které se betonáží překryjí. Při vyztužení zkontrolujte rozložení rohoží (dbejte na minimální krytí výztuže) a ověřte, zda rohože nebudou během betonáže "plavat". To je například častá chyba nedostatečného vyztužení rohů a kritických bodů konstrukce. Druh, množství, rozměry a poloha výztuže je dána výkresem na základě statického výpočtu. Při správném obalení výztuže betonem ocel nekoroduje. Promyslete si i rozmístění potřebných otvorů, abyste nemuseli po zatvrdnutí betonu dodatečně otvory vysekávat.

Objednávané množství čerstvého betonu a interval dodávek přizpůsobte možnostem ukládání betonu

Vyhněte se časovým prostojům a riziku, že beton začne tuhnout dříve, než ho stavbaři dokážou uložit a zhutnit v bednění. Tuhnoucí beton se již nesmí použít. Beton z betonárny má optimalizovaný poměr všech součástí. V žádném případě "nevylepšujte" tuhnoucí beton dodatečným přidáním vody! Přebytečná voda snižuje výslednou pevnost, odolnost a trvanlivost betonu a zvyšuje se i jeho nasákavost. Lisováním čerstvého betonu se z něj odstraňuje přebytečný vzduch, aby bylo dosaženo požadované konečné kvality. Beton se zhutňuje vibrováním nebo propichováním. Bednění musí být po vibrování vyplněno směsí rovnoměrně, a to i v rozích a v mezerách mezi výztuží. Odbednění konstrukce je možné až po dosažení požadované pevnosti. Většina betonů získává větší část výsledné pevnosti už po 2 dnech od betonáže (v závislosti od vnějšího prostředí), beton však dozrává až 28 dní.

Speciální betony

Moderní výstavba dala zelenou nejen hypermoderním tvarům a konstrukcím, ale stále častěji kombinuje dobré vlastnosti betonu s barevností, či naopak, s krásou "surového" pohledového betonu. S použitím jakých speciálních betonů tedy můžete při výstavbě vašeho domu uvažovat?

Pohledový beton

Pohledový beton se neomezuje výhradně na stavbu efektních stěn, ale stále více se prosazuje i v doplňkové architektuře. Betonové obklady, schody, nábytek z pohledového betonu, konstrukce krbů a krbové desky, betonová dlažba či podlahy si nacházejí stále více příznivců. Pohledový beton je takový beton, který se po odbednění dále nepřekrývá, ale zůstává přiznán - viditelný ve své původní podobě. Beton, který se míchá na pohledové konstrukce, obsahuje více jemných částic na zajištění celistvého povrchu. U pohledového betonu je mimořádně důležité kvalitní bednění, vhodný odformovací přípravek a důkladné utlačení. Konzistence a barevnost betonu musí být identická v celé konstrukci. Důležité je i následné ošetřování čerstvého betonu. Textura pohledového betonu závisí výlučně na textury použité formy bednění (tj. jaká forma, takový výsledný vzhled povrchu). Po odbednění již téměř není možné chyby dodatečně opravit. Při současných technologiích a vysoké kvalitě bednění je snadné vyhnout se estetickým nedostatkům či jiným chybám výsledného betonu.Pokud zvažujete pohledový beton, zvolte si raději firmu, která s ním má zkušenosti, a konzultujte váš záměr i s betonářem. Čím preciznější bude betonáž, tím větší potěšení budete mít z každého pohledu na výsledný vzhled.

Vlákny vyztužený beton

Slabiny klasického betonu vyztuženého ocelovými kari sítěmi (především nepřesnost vyztužení, náročnou manipulaci se sítěmi a následnou korozi výztuže) se podařilo výrobcům odstranit pomocí betonu, do kterého se výztuž přidá v přesném poměru přímo v betonárně, tedy před dovozem na stavbu. Výztuží v betonu se stávají vlákna, které mohou být ocelové nebo syntetické, různé délky a různých tvarů. Pevnost syntetických vláken je téměř srovnatelná s pevností oceli, ale modul pružnosti syntetických vláken je ve srovnání s ocelí menší. Jednoznačnou výhodou použití vlákny vyztuženého betonu je jeho přesné a rovnoměrné vyztužení v celém objemu konstrukce, a to i v kritických rozích, vysoká pevnost v tahu za ohybu a odolnost proti trhlinám. Každý spolehlivý výrobce vláknobetonu garantuje kompletní technické řešení, a tím minimalizuje vliv lidského faktoru.

Vláknobeton se uplatňuje při betonáži základových desek,

základových pásů, sklepních stěn, betonových potěrů a podlah rodinných domů, ale i škol či kancelářských budov. Vláknobeton, oblíbený ve velké míře například ve Švýcarsku, si získal příznivce i díky úspoře času na stavbě a v nemalé míře i díky sníženému riziku úrazů při betonování. Před použitím vláknobetonu do nosných konstrukcí třeba možnost použití konzultovat s výrobcem betonu, případně se statikem.

Barevný beton

Barevný beton se dostal do povědomí veřejnosti především díky prefabrikátům - betonovým střešním krytinám, tvarovkám, dlažbám a betonovým panelům. Architekti a projektanti však rádi barevně zvýrazňují i ​​velkoplošné prvky staveb s cílem zvýraznit krásu linií stavby při dodržení ekonomičnosti údržby.
Technologie výroby barevného betonu je totožná s technologií výroby standardních betonů, při namíchání se do betonu podle požadovaného odstínu a stupně barevnosti přidávají barevné pigmenty (tekuté nebo práškové). Výhodami přidání barvy přímo do betonu jsou
• stálobarevnost a barevná homogennost betonové plochy, odolná vůči UV záření,
• možnost kombinace materiálů a tvarovatelnosti povrchu,
• nízká technická náročnost na údržbu, a to i silně namáhaných povrchů,
• možnost namíchání různých odstínů v rámci jedné barevnosti,
• otěruvzdornost povrchu.

Praxí se potvrdilo, že péče o čerstvou barevnou betonovou plochu má dopad na kvalitu a barevnou stálost betonu po jeho zatvrdnutí. Hlavně při externích betonáži se bezprostředně po odstranění bednění vyžaduje impregnace hotového betonového povrchu ošetřujícími nástřiky, které zabraňují vzniku vodních skvrn a šmouh. Zároveň zamezují vsakování dešťové vody, voda zůstává v drobných kapičkách na povrchu a nenarušuje barevnost betonu.

Betonové potěry

Betonové potěry jsou vlastně velmi tekuté betony, které jsou významné svou samonivelační schopností. Jejich tekutost zaručuje výrazně lepší rovinnost potěru - mají schopnost vyrovnávat vzniklé nerovnosti v podlaze. Díky své masivnosti poskytují nejen zvýšený akustický útlum, odolnost proti vodě a vlhkosti, ale i téměř neomezenou životnost.

Plánujete v domě podlahové topení?

U podlahovém vytápění je důležité, aby materiál použitý na zalití trubek splňoval tepelné kritérium. Důležitým faktorem je odstranění vzduchových bublin, které by mohly působit jako izolátor a zabraňovaly by dokonalému přestupu tepla z topných trubic do podlahy. U betonových potěrů je zajištěn plynulý přestup tepla a dokonalé obalení trubek podlahového vytápění. Nižší zatížení stropní konstrukce je zároveň velkou výhodou zejména u rekonstrukce podlah ve starších domech. Pochůznost betonových potěrů již po 24 hodinách od realizace a možnost jejich použití i ve vlhkém prostředí jim zaručuje nezanedbatelnou výhodu oproti anhydridným potěrům. Optimální teplotní podmínky při uložení betonových potěrů jsou přibližně 20 ° C, minimální teplota je jako při klasickém betonu - 5 º C. Pokud nemáte praxi v betonování, betonáž potěru raději přenechte zkušené podlahářské firmě.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…