Bezpečnost při práci se sekačkou III

Každý rok přijde mnoho dětí k vážnému úrazu zaviněnému sekačkou. Sekačky jsou nebezpečné, většině úrazů však můžete předejít, když se budete řídit následujícími pravidly.

Sekačku na trávu obvykle smějí používat pouze osoby starší 16, popř. 18 let. Musí přitom mít potřebný rozum, sílu a koordinaci a nejprve se s ní musí naučit zacházet. Než necháte Vaše dítě sekat trávník samotné, naučte ho/ji, jak bezpečně se sekačkou pracovat. Dohlížejte na něj/ni, dokud si nebudete jistí, že tuto práci zvládne sám/a.

Příprava na sekání trávníku

 • Ujistěte se, že jsou děti uvnitř nebo v bezpečné vzdálenosti od místa, kde budete sekat.
 • Přečtěte si manuál k sekačce a veškeré instrukce.
 • Nesekejte a) při špatném počasí, např. v bouři, b) mokrou trávu, c) pokud není dostatek světla.
 • Z plochy odstraňte předměty, jako jsou větvičky, kameny nebo hračky, které by mohly nože sekačky odmrštit.
 • Sekačka musí být v dobrém stavu a k ní právně připevněné chrániče, ochranný štít, koš na trávu aj. bezpečnostní vybavení.
 • Pokud máte elektrickou sekačku, musí být správně uzemněná, abyste předešli zásahu elektrickým proudem
 • Na samojízdnou sekačku nebo na zahradní traktůrek s sebou nikdy neberte děti jako spolujezdce.

Sekání trávníku

 • Na nohou mějte pevné uzavřené boty s neklouzavou podrážkou, přiléhavé oblečení, sluchadla a ochranné brýle. 
 • Podívejte se po předmětech, které by sekačka mohla odmrštit, a po možných nebezpečích. Ve vysoké trávě se mohou skrývat předměty, díry nebo hrby. Pozor dávejte především v rozích, kolem stromů a tam, kde Vám něco brání ve výhledu.
 • Pokud sekačka narazí na předmět, zastavte, vypněte ji a prohlédněte. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji, dokud nebude opravená.
 • Netahejte sekačku opačným směrem ani nesekejte opačně, pokud to nebude naprosto nezbytné; dávejte přitom pozor za sebe.
 • Obzvlášť opatrní buďte při sekání na svazích. Když používáte tlačenou sekačku, sekejte napříč, abyste předešli uklouznutí pod sekačku a její nože. Pokud používáte samojízdnou sekačku, sekejte směrem nahoru a dolů, aby se sekačka nepřevrátila.
 • Pamatujte na to, že strunová sekačka (vyžínač) také může odmrštit předměty velkou rychlostí.
 • Sledujte, kde děti právě jsou, a nedovolte jim přístup na sečenou plochu. Sekačka při práci bývá pro děti lákadlem.
 • Před doplňováním paliva motor vypněte a nechejte vychládnout.

V následujících případech sekačku vypněte a počkejte, dokud se nože zcela nezastaví

 • když se chystáte překročit štěrkový chodník, cestu apod.
 • když budete sundávat koš nebo pytel na trávu
 • když budete uvolňovat vyhazovací rouru 
 • když odejdete od sekačky.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnost při práci se sekačkou

Kinetická energie (síla) vytvořená sekačkou je srovnatelná s energií vzniklou při pádu 10 kg závaží z výšky 3...
více…

Bezpečnost při práci se samojízdnou sekačkou

Samojízdné sekačky nabízejí jednotlivcům i organizacím jednoduchý a pohodlný způsob, jak posekat trávu na svém...
více…

Typy sekaček s pohonem

Sekačky se používají na sečení trávy a udržování trávníků. Existují v celé řadě provedení, od...
více…

Bezpečnost při práci s tlačenou sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou často používané stroje při péči o trávník, musíte s nimi však zacházet s ohledem na...
více…

Jak navléct strunu do strunové sekačky (vyžínače)

Strunová sekačka (vyžínač) patří k zahradní technice a může ji pohánět benzín nebo elektřina. Je...
více…

Jak kupovat samojízdnou sekačku

Pokud potřebujete posekat půl akru trávníku nebo více, budete pravděpodobně uvažovat o koupi samojízdné sekačky...
více…

Jak provést servis sekačky

Sekačky na trávu mají řadu prvků a součástek, které se mohou dočasně porouchat a způsobit tak snížení výkonu...
více…

Jak sekat trávu tlačenou sekačkou

Tlačení sekačky většině lidí připadne jako jednoduchá věc. Avšak pouze v roce 2006 se v USA zranilo 100 tisíc...
více…

Nástroje na údržbu trávníku

Nástroje na údržbu trávníku zahrnují potřeby na jeho sekání, zastřihování okrajů nebo rozptylování herbicidů...
více…

Jak fungují sekačky na trávu

V první polovině 20. století existovaly především vřetenové ruční sekačky s nožovým válcem, které poháněla...
více…