Bezpečnost při práci se sekačkou a strunovou sekačkou

Důležité je zvyknout si pracovat bezpečně. Abyste předešli úrazu, přečtěte si návod a instrukce v manuálu. Věnujte pozornost bezpečnostním pravidlům a štítkům na stroji.

V zájmu bezpečnosti dodržujte následující zásady:

 1. Naučte se co nejvíce o ovládání stroje
 2. Soustřeďte se na práci. Někdy budete v pokušení udělat riskantní zjednodušující kroky, pamatujte však na to, že úraz Vás může trvale zranit nebo i připravit o život. Zbytečně neriskujte.
 3. Nepracujte se sekačkou, pokud jste unavení, užili jste léky nebo pili alkohol. Musíte být schopní se sekačkou bezpečně pracovat.

Ochranné vybavení

Potřebné je ochranné vybavení, které Vás bude chránit před odmrštěnými předměty a před zachycením pohyblivými částmi sekačky. Při práci se sekačkou byste měli mít na sobě následující ochranné prostředky:

 • Přiléhavé oblečení a žádné šperky. Volné rukávy, nohavice nebo šperky se mohou zachytit v pohyblivých částech a způsobit Vám úraz. Proto byste měli mít přiléhavé oblečení a sepnuté dlouhé vlasy.
 • Dlouhé kalhoty a pevné neklouzavé boty, které budou chránit Vaše nohy před odmrštěnými předměty. Nenoste sandály nebo tenisky (ani botasky), které mohou být snadno useknuty, když se dostanou pod podvozek sekačky nebo do cesty strunové sekačce.
 • Ochranné brýle a obličejový štít. Ochranné brýle byste měli mít při sekání vždy. Obličejový štít navíc je vhodný, když pracujete se strunovou sekačkou nebo motorovými nůžkami na keře, kdy Vás mohou zasáhnout do obličeje odlétající kousky.
 • Ochrana sluchu. Kdybyste byli opakovaně vystaveni velkému hluku a nechránili se, časem byste přišli o sluch. Používají se buď  sluchátkové chrániče neb zátky do uší.

Kontrola sekačky

 • Před nastartováním motoru musíte sekačku nejprve důkladně zkontrolovat.
 • Řemeny – zkontrolujte, jestli nejsou uvolněné nebo poškozené. Uvolněný řemen může sklouznout, způsobit tření až vznícení. Uvolněný řemen přitáhněte a vyměňte ho, pokud je na něm patrné třepení nebo praskliny.
 • Nože musí být bezpečně připevněné, vyvážené a chráněné krytem, abyste předešli úrazu. Při kontrole nožů používejte pevné pracovní rukavice.
 • Únik kapalin znamená nebezpečí vznícení nebo může způsobit poruchu.
 • Nahromaděná tráva nebo mastnota: zkontrolujte podvozek a vyhazovací rouru, jestli na nich není nahromaděná usazená tráva, listí, mastnota nebo jiný nepořádek. Usazeniny na pohyblivých částech představují nebezpečí vznícení nebo mohou způsobit poruchu.
 • Chybějící nebo poškozené chrániče: chrániče a štíty Vás chrání před pohyblivými součástmi. Podívejte se do manuálu, kam a jak je správně umístit.
 • Při práci se samojízdnou sekačkou: ujistěte se, že je připevněná vyhazovací roura, která vypouští posečenou trávu a chrání nože. Také zkontrolujte, jestli správně funguje bezpečnostní spínač. Spínač sekačku automaticky vypne, když se obsluha zvedne ze sedadla.
 • Při práci s tlačenou sekačkou: zkontrolujte, jestli správně funguje bezpečnostní spínač. Motor by měl automaticky vypnout, když pustíte držadlo. Na zadní straně sekačky musí být připojený štít, který chrání Vaše nohy, a na boku vyhazovací roura, která vypouští posečenou trávu a chrání nože.
 • Pneumatiky – zkontrolujte jejich tlak, a jestli nejsou poškozené. Šrouby na nich musí být utažené, aby kolo nemohlo upadnout.

Příprava travní plochy

 • Zkontrolujte před sečením plochu, abyste měli bezpečný terén. 
 • Odstraňte nepořádek, posbírejte kameny, klacky, láhve, plechovky, dráty atd.. Sekačka nebo strunová sekačka může předměty odmrštit rychlostí až 320 km/hod., anebo mohou způsobit zaseknutí či poruchu sekačky.
 • Dávejte pozor na okolí. Podívejte se po dalších možných nebezpečích, jako jsou příkopy, srázy nebo náspy. Stále pamatujte na to, kde se nacházejí. Ostatní osoby vykažte z místa, kde pracujete. Vyhazovací roura sekačky musí směřovat mimo lidi, zvířata, auta, budovy a provoz. 

Bezpečné doplňování paliva

Benzín a další paliva jsou hořlavá. Dodržováním pravidel bezpečné práce s palivy snížíte riziko jejich vznícení.

 • Před doplňováním paliva vždy vypněte motor a počkejte alespoň 5 minut, než vychladne.
 • Používejte pouze kanystry určené na benzín a skladujte je na dobře větraném místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo.
 • Poblíž paliva nikdy nekuřte nebo nepoužívejte otevřený oheň.
 • Dotkněte se palivovou hubicí sekačky předtím, než sundáte uzávěr nádrže, aby jiskra statické elektřiny palivo nezapálila.
 • Při doplňování paliva používejte trychtýř nebo speciální hubici, abyste palivo nerozlili.
 • Při dolévání benzínu udržujte trychtýř nebo hubici v kontaktu s nádrží.
 • Rozlité palivo ihned utřete, nejpozději předtím, než nastartujete motor.
 • Nikdy si nečistěte ruce benzínem. Místo toho použijte nehořlavý čisticí prostředek.

Nejčastější příčiny vážných nehod

 • převrácení samojízdné sekačky
 • zachycení pohyblivými částmi sekačky

Základní bezpečnostní pravidla

Ochrana sluchu je nutná v případě že:

 • musíte podstatně zvýšit hlas, aby Vás bylo slyšet, a druhá osoba od Vás stojí asi 1 metr
 • po opuštění hlučného prostoru máte pocit zalehlých uší nebo slyšíte slabé zvonění či hučení, které za hodinu až dvě přejde
 • když ráno nastartujete auto a rádio hraje nahlas od včerejška, kdy jste ho přitom ztišili

Správné naplnění kanystru na palivo

 1. postavte kanystr na zem,
 2. dotkněte se hubicí kanystru předtím, než z něj sundáte uzávěr,
 3. při nalévání držte hubici přiloženou ke kanystru,
 4. neplňte kanystr až po vrch, nechejte místo na rozpínání; přenosné kanystry a nádrže na benzín byste měli plnit jen do třech čtvrtin;
 5. abyste zmenšili riziko vzniku statické elektřiny, neplňte kanystr palivem na korbě nákladního auta nebo v autě.

Tažení sekačky na vleku

Nejprve si přečtěte v manuálu informace, které se k tomu vztahují. V každém případě dodržujte následující:

 • upozorněte ostatní lidi, aby se drželi v bezpečné vzdálenosti,
 • vyberte si rovný povrch,
 • zablokujte zadní kola přepravované sekačky,
 • k transportnímu vozidlu připojte vhodnou rampu,
 • sekačkou zacouvejte na rampu (a pak z ní sjíždějte směrem dopředu),
 • sekačku zablokujte a připevněte řetězy, aby se během přepravy nehýbala.

Sekačky a doprava

Sekačky nejsou určeny na přepravu po silnici nebo po ulici. Z bezpečnostních důvodů sekačku naložte na vlek a na něm odvezte na místo práce. Když musíte sekačku přesunout na krátkou vzdálenost na veřejné cestě, připevněte na její zadní stranu výstražný červený trojúhelník, aby bylo jasné, že se pohybuje rychlostí menší než 40 km/hod. Dodržujte všechny dopravní předpisy. 

Oxid uhelnatý (CO)

Abyste předešli otravě oxidem uhelnatým, provádějte údržbu apod. práce na zahradních strojích pouze venku. Pokud není jiná možnost než pracovat v uzavřeném prostoru, musí být zajištěno dobré větrání.

Upozornění

Při sekání trávy nebo keřů nestůjte na silnici. Stůjte mimo silnici a hlídejte provoz. Je vhodné mít na sobě jasné barevné nebo reflexní oblečení.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnost při práci se sekačkou

Kinetická energie (síla) vytvořená sekačkou je srovnatelná s energií vzniklou při pádu 10 kg závaží z výšky 3...
více…

Bezpečnost při práci se samojízdnou sekačkou

Samojízdné sekačky nabízejí jednotlivcům i organizacím jednoduchý a pohodlný způsob, jak posekat trávu na svém...
více…

Typy sekaček s pohonem

Sekačky se používají na sečení trávy a udržování trávníků. Existují v celé řadě provedení, od...
více…

Bezpečnost při práci s tlačenou sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou často používané stroje při péči o trávník, musíte s nimi však zacházet s ohledem na...
více…

Jak navléct strunu do strunové sekačky (vyžínače)

Strunová sekačka (vyžínač) patří k zahradní technice a může ji pohánět benzín nebo elektřina. Je...
více…

Jak kupovat samojízdnou sekačku

Pokud potřebujete posekat půl akru trávníku nebo více, budete pravděpodobně uvažovat o koupi samojízdné sekačky...
více…

Jak provést servis sekačky

Sekačky na trávu mají řadu prvků a součástek, které se mohou dočasně porouchat a způsobit tak snížení výkonu...
více…

Jak sekat trávu tlačenou sekačkou

Tlačení sekačky většině lidí připadne jako jednoduchá věc. Avšak pouze v roce 2006 se v USA zranilo 100 tisíc...
více…

Nástroje na údržbu trávníku

Nástroje na údržbu trávníku zahrnují potřeby na jeho sekání, zastřihování okrajů nebo rozptylování herbicidů...
více…

Jak fungují sekačky na trávu

V první polovině 20. století existovaly především vřetenové ruční sekačky s nožovým válcem, které poháněla...
více…