Jak sekat trávník

Trávu sekejte pouze tehdy, je-li suchá. Mokrou trávu správně neposečete a ucpává sekačku.

Mějte na sobě dlouhé kalhoty, tričko nebo košili s dlouhými rukávy, uzavřené boty a ochranné brýle.

 

Než začnete, proveďte následující kontrolu:

 • Zkontrolujte vzduchový filtr a vyčistěte ho (nebo vyměňte, pokud to bude nutné); nenechávejte ho se ucpat. Jednou za rok nabruste nože sekačky. Nože prohlížejte pouze tehdy, když je svíčka odpojená.
 • Nože by měl ze sekačky sundávat a brousit pouze člověk, který s tím má zkušenosti.
 • Zkontrolujte tyčinkou, jestli je v sekačce dostatek oleje, nepřeplňte. Do nádrže dejte standardní benzín. Strunová sekačka vyžaduje směs benzínu a oleje.
 • Pokud je tráva hodně vysoká, nastavte si podvozek, aby byly nože výš. Výšku podvozku můžete podle potřeby i snížit.
 • Než začnete se sekáním, odstraňte z trávníku všechno, co může překážet, poškodit se nebo být sekačkou odhozeno. Celý trávník projděte a odstraňte předměty, jako jsou kameny, větve, odpadky apod..
 • Zmáčknete tlačítko pumpičky 5-6x. Držte spínač na držadle a zatáhněte za startovací šňůru. Opakujte, dokud motor nenastartuje.
 • Nyní můžete sekat trávník.
 • Po použití sekačku uložte v kůlně nebo na jiném příhodném krytém místě. Nikdy ji nenechávejte venku.

Bezpečnost při práci se sekačkou

Následující body Vám pomohou předejít úrazům způsobeným sekačkou.

 1. Člověk obsluhující sekačku musí být poučen, jak sekačka funguje a jak ji obsluhovat. 
 2. Před sekáním zkontrolujte trávník. Předměty odmrštěné noži sekačky mohou způsobit zranění i smrt. Odstraňte proto z trávníku klacky, kameny, hračky, odpadky aj. předměty.
 3. Používejte ochranné pomůcky a obličejový štít.
 4. Vhodně se oblečte. V každém případě musíte mít pevné uzavřené boty, nejlépe s kovovou špičkou.
 5. S benzínem manipulujte opatrně. Benzín nedolévejte, když motor běží. Nechejte ho nejprve vychladnout. Palivo doplňujte venku a rozlité utřete.
 6. Na sečeném trávníku se nesmějí zdržovat jiné osoby ani zvířata. Nezapomeňte, že nože sekačky mohou odmrštit předmět tak silně, že dokáže vážně zranit i zabít.
 7. Na samojízdné sekačce s Vámi nesmí nikdo sedět, ani děti. Spolujezdec by mohl se sekačky spadnout a sekačka ho přejet. Kromě toho rozptyluje řidiče, což přispívá ke zbytečným chybám.
 8. Se sekačkou si žádným způsobem nehrajte, vede to k vážným problémům a úrazům. Používejte ji pouze na co je určená: na sekání trávníků.
 9. Samojízdnou sekačku nepoužívejte na příkrém svahu. Když se sekačka převrátí, dochází k vážným úrazům. Na svahu sekejte a jezděte směrem nahoru a dolů.  Při sekání tlačenou sekačkou však sekejte podélně.
 10. O sekačku pečujte. Kontrolní spínač by měl sekačku automaticky vypnout, když ji pustíte. Během sezóny sekačku čistěte a kontrolujte. Pokud si nejste jistí, jak sekačku nastavit, opravit nebo nabrousit nože, poraďte se s odborníkem. Jednou za rok by měl sekačku prohlédnout odborný technik v servise.
 11. Palivo skladujte bezpečně, mimo dům a jakýkoli zdroj tepla. Nezapomínejte Vy ani členové Vaší rodiny, že benzín je těkavá a vysoce hořlavá látka.
 12. Při práci noste chrániče sluchu. Neschopnost slyšet vysoké zvuky je prvním projevem poškození. Ztráta sluchu vlivem hluku je nevratná.

Kontrolní spínač zastaví nože sekačky do 3 sekund od okamžiku, kdy sekačku pustíte. Brzdy můžete upravit, avšak tento bezpečnostní prvek byste nikdy neměli obcházet. Používat byste měli také ochranný štít na nohy a ochranu výsypky.

 

Většinu úrazů způsobují čtyři typy nehod:

 • kontakt s rotujícími noži
 • odmrštěné předměty: kameny, sklo nebo dráty jsou odmrštěny velkou rychlostí; mohou odletět až 15 m a způsobit úrazy, od silných modřin po ztrátu zraku
 • převrácení: dochází k němu především, když samojízdnou sekačku používáte na strmém svahu nebo náspu. Oběť může být přimáčknuta pod sekačku nebo přijít do kontaktu s noži.
 • přejetí samojízdnou sekačkou: může k němu dojít, když řidič couvá a nedívá se za sebe, děti mohou přijít k vážnému zranění. Anebo obsluha tlačené sekačky ji omylem přitáhne k sobě na svoje nohy.  

Pravidla pro bezpečnou práci se sekačkou

Než sekačku nastartujete 

 • oblečte si přiléhavé oblečení a pevné neklouzavé boty
 • pokud je trávník mokrý, počkejte
 • trávník pečlivě projděte a posbírejte kameny, dráty, hračky, psí kosti, tj. cokoli co sekačka může odhodit
 • před nastartováním nastavte výšku sekání.

Při sekání

 • sekačkou nikdy nepřejíždějte přes písek, štěrk, kameny nebo těžké nepohyblivé předměty, např. potrubí nebo okraje chodníku
 • pokud je to možné, sekejte vždy směrem dopředu, abyste viděli, kam jdete
 • přívodní kabel elektrické sekačky se nesmí dostat sekačce do cesty
 • nepřibližujte se k nožům ani k výsypce
 • výsypku nikdy neobracejte směrem k jiné osobě
 • vypněte sekačku, když od ní odcházíte třeba jen na chvilku.

 

Nezapomeňte

 1. odpojit zapalovací svíčku nebo kabel ze zásuvky předtím, než budete do sekačky zasahovat
 2. s benzínem zacházet jako s těkavým palivem, kterým skutečně je
 3. přívodní kabel elektrické sekačky udržovat ve výborném stavu.

Bezpečnostní pravidla jsou v podstatě totéž, co zdravý selský rozum, často však potřebujeme je připomínat. Před každou sezónou si udělejte chvilku a tato pravidla si připomeňte.

Údržba sekačky

Podstatná je základní údržba motoru sekačky. Používejte pouze typ benzínu a oleje, který doporučuje výrobce. Když budete na sekačku sahat, musíte si být jistí, že se nože i všechny ostatní pohyblivé části zastavily. Když budete kontrolovat nebo čistit podvozek sekačky, obraťte ji vždy tak, aby byl vzduchový filtr nahoře. Jinak by olej vytekl na filtr a sekačku by nešlo nastartovat. Také odpojte drát od svíčky, aby sekačka náhodně nenastartovala. Svíčku udržujte čistou a karburátor nechte nastavit odborníkem. Pravidelně kontrolujte vzduchový filtr, a když bude špinavý, vyčistěte ho nebo vyměňte.

Pravidelně bruste nože sekačky, které fungují na podobným principem jako srp. Je vhodné mít po ruce náhradní nože, když zjistíte, že součastné špatně sečou. Zubaté nebo hnědé konce trávy jsou znamením, že jsou nože tupé nebo poškozené. Nože můžete nabrousit na brusu nebo pilníkem, dávejte však pozor, aby zůstaly vyvážené. Abyste zjistili, který konec narušuje jejich rovnováhu (vyváženost), zavěste nože za otvor uprostřed na hřebík ve stěně. Těžší konec pak obruste.

Nadměrné vibrace jsou znamením, že jsou poškozené nože nebo jejich připevnění. Často přitahujte šrouby držící nože a motor, ale také ostatní šrouby. Kontrolujte kolečka, ložiska a osy, jestli jsou namazané a nejsou opotřebené. Promazávané součásti kontrolujte každých několik měsíců. Uvolněná nebo viklající se kolečka vyměňte. Řídicí mechanismus u samohybné sekačky musíte udržovat v dobrém funkčním stavu. Kontrolujte také řemeny a převody.
Po každém použití očistěte podvozek sekačky silným proudem vody. Podvozek může zrezivět, když se na něm nahromadí usazená tráva a špína. Abyste předešli požáru, udržujte motor bez trávy, listí a nadměrné mastnoty. Kontrolujte sběrný pytel, jestli není opotřebený nebo poškozený, a v případě nutnosti ho vyměňte. Na konci sezóny se sekačky vylijte benzín a zazimujte ji podle návodu výrobce.

Aby Vaše sekačka byla v optimálním funkčním stavu, nechejte ji alespoň jednou za rok důkladně prohlédnout odborným technikem.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnost při práci se sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou užitečné stroje, mohou však být velmi nebezpečné. Každý rok se jimi zraní mnoho lidí....
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou a strunovou sekačkou

Důležité je zvyknout si pracovat bezpečně. Abyste předešli úrazu, přečtěte si návod a instrukce v manuálu....
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou

Kinetická energie (síla) vytvořená sekačkou je srovnatelná s energií vzniklou při pádu 10 kg závaží z výšky 3...
více…

Bezpečnost při práci se samojízdnou sekačkou

Samojízdné sekačky nabízejí jednotlivcům i organizacím jednoduchý a pohodlný způsob, jak posekat trávu na svém...
více…

Typy sekaček s pohonem

Sekačky se používají na sečení trávy a udržování trávníků. Existují v celé řadě provedení, od...
více…

Bezpečnost při práci s tlačenou sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou často používané stroje při péči o trávník, musíte s nimi však zacházet s ohledem na...
více…

Jak opravit strunovou sekačku, když nestartuje

Nejběžnějším problémem u strunových sekaček je, že nejdou nastartovat. Někdy startují snadno a jindy nejdou...
více…

Jak opravit sekačku, do které nepřitéká benzín

Je  logické, že když se zastaví přísun benzínu do motoru, sekačka přestane fungovat. U všech sekaček platí, že...
více…

Jak opravit sekačku na trávu II

Sekačky, které tlačíte před sebou, bývají obvykle rotační. Mohou být poháněné baterií (akumulátorové),...
více…

Jak opravit sekačku na trávu

Sekačka na trávu může vlivem špatné údržby přestat sekat nebo začít dělat věci, ze kterých budete...
více…