Chaty a zahradní domky - konstrukce, střecha a pravidelná údržba

Konstrukční systém chatek a zahradních domků je přizpůsoben účelu a ekonomickým možnostem. Většinou jde o jednoduchou rámovou konstrukci, opláštěnou velkoplošným materiálem (dřevotřískovými deskami, deskami Cetris), nebo lze použít srubová konstrukce s menší tloušťkou polohraněného srubu. Všechny typy konstrukčních systémů domků mohou být zateplené nebo nezateplené podle záměru použití. Hlavní zásadou při zateplených domků je, aby nechyběla parozábrana. Dnešní trh nabízí široký výběr prefabrikovaných chatek a zahradních domků.

chaty a chalupy, rekonstrukce, relaxace

Srubová konstrukce

Nosnou stěnu srubové chaty tvoří trámy kladené na sebe vodorovně nebo tenčí fošny. Tyto prvky jsou navzájem spojeny v ložné spáře drážkou a perem, vloženým perem, ozubeným spojem nebo vhodným spojovacím prostředkem. V rozích jsou spojeny buď přeplátováním s přesahujícím záhlavím, nárožním rovným plátem s kolíkem či rybinovým spojem. Srubové stavby jsou sestavovány až na místě na připravené základy. Mohou být zateplené i nezateplené. Tepelná izolace se umisťuje dovnitř objektu nebo lze zhotovit dvojité srubové stěny a mezi ně vložit izolaci s parozábranou. Tloušťka obvodových stěn ze smrku je většinou 28, 33, 50 nebo 70 mm. Jelikož dřevo bobtná a sesychá, dochází k jeho objemovým změnám, zejména v příčném směru. U srubu se tyto změny projevují po výšce nosné srubové stěny. Z tohoto důvodu je třeba vložit osazovací rámy oken a dveří v bočním ostění do drážky. Problém nastává při kombinaci srubové stěny a dřevěného sloupu. Dřevěný prvek v podélném směru (ve směru vláken) sesychá a bobtná podstatně méně než ve směru kolmém na vlákna, proto je třeba patku sloupku rektifikovat.

Rámová konstrukce

Rámová konstrukce je obdobou panelového systému. Na rozdíl od panelového systému se na konkrétním místě určeném pro objekt vystaví rám, a pak se aplikuje opláštění, které se vytvoří nabitím desek na bázi dřeva. Nosné stěny rámových dřevěných chatek tvoří svislé sloupky vzdálené od sebe zpravidla 400 nebo 600 mm a vodorovné trámky spojeny se sloupky dole i nahoře na tupý sraz hřebíky. Tyto prvky tvoří dřevěný rám. Sloupky a trámky mají u dřevěných domů rozměry zpravidla 60 × 120 mm nebo 50 × 100 mm. Rám je opláštěn deskovým materiálem, který zajišťuje prostorové ztužení celé stavby. Na opláštění jsou vhodné desky OSB, dřevotřískové desky nebo cementotřískové desky. Sádrokartonová deska je vhodná pouze na vnitřní stranu stěny. Zateplení chaty se zajistí vložením tepelné izolace mezi dřevěné sloupky rámu. Podle tloušťky zateplení volíme profily prvků rámu. Parotěsnou vrstvu vkládáme na vnitřní líc tepelné izolace.

Hrázděná konstrukce

Méně používaný je hrázděnými konstrukční systém, kde nosnou konstrukci tvoří sloupky se šikmým vyztužením (vzpěrami), prahy a překlady. Mezery jsou vyplněny nejčastěji cihlovým zdivem. Dřevěná konstrukce je však viditelná a dává charakter celé stavbě.

Panelová konstrukce

Panelová konstrukce domku sestává z jednotlivých, předem vyrobených dílců, což umožňuje velmi rychlou výstavbu.Základem dílce je masivní rám (kostra), který je opláštěn palubní deskou nebo plošným materiálem na bázi dřeva. Panely se vyrábějí v různých tloušťkách, mohou obsahovat i tepelnou izolaci a parozábranu. Nevýhodou panelového systému je malá flexibilita znemožňující atypické nestandardní řešení. Při stavbě domku z panelů se dílce vkládají na předem připravený základový práh z impregnovaného řeziva ukotven do základové desky kotevními prvky. Mezi základovou desku a prahy třeba vložit izolaci proti pronikání vlhkosti z betonu do dřeva.

Základy chat a zahradních domků

Předpokladem kvality každé stavby jsou pevné a rovné základy. Tento požadavek, který se zdá být samozřejmý, nelze podceňovat ani u drobných staveb, jako jsou chaty a zahradní domky.Výjimkou mohou být pouze menší nevytápěné domky určené pro skladování nářadí a podobně, kde stačí jako podklad jen betonová deska či například betonová zámková dlažba. Stabilními základy se rozumí základové betonové pásy nebo patky s betonovou deskou. Základová spára pasů a patek by měla být v nezámrzné hloubce (minimálně 0,8 m). Tloušťka základové betonové desky by měla být 100 až 150 mm, je vhodné vyztužit ji ocelovou kari sítí o rozměrech 150 × 150 × 6 mm. Tyto základy se aplikují buď přímo na zeminu, nebo na zhutněný štěrkový násyp s frakcí 16 až 32 a s výškou 100 až 200 mm. Dřevěné podpěry (sloupy) by neměly být kotveny přímo do betonu, ani by neměly být v kontaktu se zeminou. Kotvení se provádí pomocí nejrůznějších kovových kotev. Vzdálenost mezi spodním lícem dřevěného sloupku a terénem by měla být minimálně 15 cm.

Zastřešení

Zastřešení je důležitým konečným prvkem zahradní chaty. Kromě ochranné funkce dotváří celkový architektonický vzhled. Důležitý je dostatečný sklon střechy a její správné zhotovení. Z hlediska ochrany stěn je zásadní i dostatečný přesah střechy. Střechu je vhodnější zvolit šikmou (tj. se sklonem větším než 20 °) než plochou. V žádném případě by neměl chybět okapový systém. Šikmá střecha nemusí být jen sedlová. Chatky se mohou zastřešit i valbovou, pultovou, stanovou střechou nebo jejich kombinacemi, například polovalbovou střechou. Konstrukce krovu při chatách a zahradních domcích závisí na velikosti jejich půdorysu. Ve většině případů se při menších domcích vystačí s jednoduchým krovem - krokve v jedné třetině pod hřebenem spojeny vodorovným hranolem (hambálky) a odvětrávání. Při atypickém tvaru střechy se mohou uplatnit jednodušší příhradové nosníky.

Střešní krytina

Při výběru střešní krytiny je důležitým kritériem sklon střechy.Podle sklonu střechy se rozhodujeme, jaký druh střešní krytiny zvolíme. Dalšími klíčovými podmínkami na volbu krytiny jsou velikost plochy střechy, členění tvaru střechy, hmotnost krytiny a odolnost krytiny proti povětrnostním vlivům. V neposlední řadě i cena a vzhled. Existuje velké množství druhů materiálů a tvarů střešních krytin. Uvádíme zde jen základní typy vhodné na zastřešení zahradních domků a chat. Asfaltový šindel, asfaltová lepenka. Vhodným a nejjednodušším řešením je použít jako střešní krytinu asfaltovou lepenku. Lepenka je pískovaná a možná si ji vybrat v barvách šedočerná, zelená nebo hnědá. Ukládá se vždy na pevný podklad, a to přibitím hřebíky. Podklad se většinou dělá z prken silných 20 až 25 mm kladených na pero a drážku nebo na OSB desky o tloušťce 22 mm. Tyto podklady se připevňují přímo na střešní krokve. Předností této střešní krytiny je hlavně její nízká hmotnost a jednoduché zhotovení, méně však splňuje estetické požadavky. Lze ji použít na sklon střechy od 15 ° do 60 °. Ze stejného materiálu se vyrábějí i šindele. Při výběru šindele je rozhodující jeho tloušťka. Obecně platí, čím je krytina tlustší, tím je kvalitnější.

Plechová krytina


Mezi lehké krytiny patří i plechové krytiny, velmi oblíbené zejména u horských chat. Dají se použít od sklonu 5 °. Z materiálů je nejběžnější ocelový pozinkovaný plech. Nákladnějším materiálem je měď, pokládání krytiny z mědi je lepší svěřit odborníkovi. Plechová krytina je buď rovná, nebo je vytvarována do podoby tašek nebo vlnovek.

Střešní tašky

Střešní tašky z pálené hlíny nebo z betonu jsou klasickou, nejpoužívanější krytinou. Na trhu jsou k dispozici nejrozmanitější tvary a barvy tašek. Výhodou klasické krytiny z pálené hlíny je vysoká trvanlivost. Běžné střešní tašky je vhodné použít od sklonu 30 ° (záleží na tvaru střešní tašky).Na uchycení střešních tašek třeba na krokve připevnit střešní latě. Střešní tašky používají stavebníci stále častěji ve snaze zdůraznit rustikální vzhled zahradního domku a "důkladnost" jeho stavby. Pokud nemá stavba dostatečně dimenzovanou nosnou konstrukci střechy, je lepší použít lehčí krytinu.

Dřevěný šindel

Krytina z dřevěných šindelů působí stylově a přirozeně. Jde o skládanou krytinu. Jednotlivé šindele mohou mít obdélníkový nebo kónický tvar (využíván při kruhovitý půdorysu domku).Přibíjí se na latě dlouhými hřeby, odolnými proti korozi ve dvou vrstvách. Minimální sklon pro dřevěný šindel je 35 °. Životnost krytiny z dřevěných šindelů závisí na kvalitě dřeva, impregnaci a pravidelnou údržbu spočívající v opakování nátěru přibližně po šesti letech. Životnost krytiny je až 40 let. V neposlední řadě záleží i na tom, jakým způsobem byl šindel vyroben, či řezáním nebo štípáním. U řezaném šindeli musíme počítat s nižší trvanlivostí, neboť dřevní vlákna jsou přerušeny řezem.

Došková střecha

Desku (podobně jako šindele) patří k lehkým střešním krytinám. Minimální sklon pro tuto krytinu je 45 °. Platí zde, čím větší sklon, tím delší životnost. Desky by měly být dlouhé 60 až 120 cm a měly by ležet přes tři latě.

Zelená střecha

Zajímavou alternativou střešní krytiny je tzv.. zelená střecha. Na zahradní domky a chatky je tento způsob ozelenění střechy velmi efektní a uprostřed zeleně se stavba stává nerušeným příjemným doplňkem. Stavba zelené střechy vyžaduje přesné a pečlivé zhotovení. Je vhodná jako zastřešení plochých i šikmých střech. Nevýhodou zelené střechy je její velká hmotnost.

Výběr vhodného materiálu a povrchových úprav

Dřevěné zahradní domky a chatky mají omezenou životnost stejně jako další stavby ze dřeva vystaveny vlivům povětrnosti.Můžeme ji však výrazně prodloužit správně navrženou konstrukcí a chemickou ochranou. Důležitou roli v otázce životnosti staveb ze dřeva hraje samozřejmě i výběr správného druhu dřeva vhodného pro venkovní použití. Při výběru dřeva se orientujeme podle ceny, funkčnosti, estetiky a hlavně podle přirozené trvanlivosti dřeva. U nás se dřevěné stavby budují nejčastěji ze smrku, z borovice, jedle, modřínu, dubu, akátu a z buku. Ve venkovní expozici nestačí dřevěnou konstrukci chránit pouze proti povětrnosti přístřeškem, odsazením konstrukce od země, ale třeba povrch dřeva ještě ochránit nátěrem. Tím životnost konstrukce podstatně prodloužíme za podmínek, že nátěr budeme obnovovat přibližně jednou za čtyři roky. Chemické ochranné prostředky na dřevo musí splňovat základní vlastnosti, jako jsou dostatečná fungicidní a insekticidní účinnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, schopnost rychle a rovnoměrně vnikat do dřeva, zachování mechanických a fyzikálních vlastností dřeva a musí vyhovovat současným ekologickým požadavkům. Nátěr dáváme na čistý vybroušený povrch. Měl by proniknout do dřeva rovnoměrně a neměl by odkapávat. Ochranný prostředek by se neměl na dřevo aplikovat při přímém slunečním záření. V nabídce je velký výběr nátěrů na dřevo, které jsou neextrahovatelné. Na dřevo se nanášejí nátěrem, postřikem nebo máčením. Důležitou vlastností nátěrů na konstrukce ze dřeva je jejich schopnost propouštět vodní páry.Proto jsou vhodné nátěry na bázi alkydových pryskyřic, nátěry na bázi vodních akrylových disperzí ředitelných vodou a alkydakrylové nátěry.

Na co si třeba při výstavbě dávat pozor

Kolem stěn zahradního domku je vhodné zhotovit okapový chodníček. Měl by mít mírný sklon, aby voda odtékala od stěn do prostoru. Chodníček usnadní i údržbu zeleně (trávníku) kolem domku a spodní díl stěny je tak dobře pod kontrolou a nedrží se v těchto místech vlhkost.Dřevěné prvky v extrémně namáhaných místech (na základové desce, v blízkosti zeminy) je důležité naimpregnovat, nejlépe máčením proti dřevokazným houbám, hmyzu a povětrnostním vlivům, nebo přímo zakoupit již tlakově impregnované řezivo. U zateplených chat se v žádném případě nesmí zapomenout na parotěsnou fólii. Ta se vkládá mezi vnitřní stranu tepelné izolace a vnitřní obklad, aby zabránila pronikání vlhkosti do konstrukce. Konstrukce střechy by měla dostatečně přesahovat, a tak více chránit dřevěnou obvodovou stěnu proti dešťové vodě. Vzdálenost dřevěných prvků od země by měla být alespoň 15 cm.Dolní část sloupků je vhodné naimpregnovat proti dřevokazným činitelům.

Tipy na údržbu

Pravidelná údržba domku je klíčem k jeho bezproblémovému užívání přiměřeně dlouhý čas. Je nutné pravidelně obnovovat ochranné nátěry. Občas je vhodné kontrolovat střešní konstrukci, zda není narušena a nedochází k zatékání vody. Stejně tak je důležité prohlížet spodní části obvodových stěn a podlahu. Mohou se zde vlivem vlhkosti objevit plísně, v horším případě napadení dřevokaznou houbou a hmyzem. Navzdory těmto pracím na údržbě je dřevostavba na tyto účely tak z ekologických a estetických, tak z ekonomických důvodů nejvhodnější.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výhody ploché a šikmé střechy na rodinném domě

Střecha společně s obvodovým pláštěm odděluje vnitřní prostředí od vnějšího. Tvoří především ochranu před...
více…

Rekonstrukce koupelny v bytě - stavební povolení a ohlašovací povinnost

Nespoléhejte se na loajalitu sousedů. Všude číhá alespoň jeden nepřející, který neunese váhu své závisti nad...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Studená podlaha nestačí překrýt teplým kobercem, zde je potřeba její rekonstrukce

Když mluvíme o nové podlaze do stávajícího domu či bytu, obvykle máme na mysli nové parkety nebo dlažbu. Mluvíme...
více…

Úskalí šikmých střech

Největším problémem kvality střech v Česku je vliv lidského faktoru. Realizace střechy jen podle projektu pro stavební...
více…

Byt v osobním vlastnictví, to je také obnova celého domu

Uspořit za energie ve vlastním domě je něco jiného než když vlastníme pouze byt. Ale uspořit chceme, i když...
více…

Renovace koupelny - nejprve hydroizolace a až potom lepení obkladů

Koupili jste starší byt a koupelna je třeba znovu, moderně a lépe obložit? Nebo se vám již okoukala dlažba ve vašem...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Jak správně zasadit ovocné stromy, aby nestrádaly?

Koupě stromků se řídí přesnými pravidly, která je třeba dodržovat. Ale svá pravidla má i to, jak zakoupené stromky...
více…

Bazén na zahradu vybírejte nejen podle materiálu, ale i podle typu zahrady

Už vás nebaví koupat se v přeplněných veřejných koupalištích a pokukujete po sice menším, ale vlastním bazénu?...
více…