Domy ze dřeva - zdravé a ekologické bydlení

Dřevodomy nejsou žádné sruby pro lesní muže, ale sofistikované ekologické a často provozně nízkonákladové stavby. Jejich projekty, konstrukce, technologie výroby i montáže pokročily dnes tak výrazně, že obliba bydlení v domě ze dřeva z roku na rok roste.

stavba domu, domy ze dřeva, ekologie, zdravé bydlení

Dřevo má zvláštní nepopsatelnou moc

Působí na člověka příjemně, esteticky, vyzařuje z něj teplo a příjemně voní. Dřevo patří k základním stavebním materiálům. Pro jeho dostupnost, opracovatelnost a dostatečnou pevnost má ve stavebnictví rozsáhlé uplatnění od nepaměti. Dřevo má vynikající mechanické, tepelně technické a také akustické vlastnosti. Dokáže přijímat nadměrnou vlhkost a následně ji do suchého prostředí uvolňovat. Mezi vlastnosti dřeva, které se úspěšně využívají u dřevěných konstrukcí, patří i rychlé zvýšení vnitřní teploty vzduchu a povrchové teploty stěn při vytápění (vliv nižší tepelné akumulace dřevěných stěn a dřevěných obkladů) nebo schopnost udržovat díky dřevěnému interiérovému obkladu příjemné klima i v letmém období.

Trocha historie

Ve světě i u nás si dřevo neustále udržuje pozici významného stavebního materiálu. Mezi dřevem a přírodou je vzájemná přirozená spojitost. Navíc jde o snadno dostupný materiál, který neodmyslitelně patří k naší historii. Dřevěné stavební konstrukce měly v Čechách a na Slovensku donedávna bohatou tradici. Původní konstrukce a konstrukční detaily v lidovém stavitelství prošly dlouhým vývojem a ve svém detailu znamenají symbiózu funkce a estetiky. Konstrukce a konstrukční detaily srubových domů jsou tesařskou školou i pro současné dřevěné konstrukce. Málokterá zeměpisná oblast se může pochlubit takovým množstvím dochovaných historických objektů ze dřeva soustředěných na tak malém území a v takovém vysokém počtu jako střední Evropa. Příkladem jsou původní srubové obytné a hospodářské stavby v Pošumaví, v Českomoravské vrchovině, na Valašsku nebo dřevěné kostelíky na východním Slovensku. Mezi základní typy lidového a hospodářského obydlí ze dřeva patřily dřevěné srubové obytné domy, hrázděné obytné domy, stodoly se srubovou nebo sloupkovou konstrukcí, seníky, koliby, hospodářské a technické stavby, jako jsou mlýny, sýpky a podobně. V minulosti byla při výběru stavebního materiálu prvořadá jeho dostupnost, opracovatelnost a nenáročnost na dopravu. Mezi hlavní stavební materiály, které se používaly v lidovém stavitelství do poloviny 20. století, patřilo dřevo, kámen a hlína, později keramická cihla. V tomto období se stavěly sruby i kamenné stavby, či stavby z nepálené cihly. Hlavně na odlehlejších osadách a vesnicích bylo dřevo hlavním stavebním materiálem. Hospodářské budovy jako sklepy, stáje a sýpky byly většinou zděné konstrukce. Jak krytina se původně používala především sláma, kterou již na přelomu 19.a 20. století postupně nahrazoval dřevěný šindel a později pálená taška. U tradiční lidové architektury se setkáváme zejména s valbovou, polvalbovou a sedlovou střechou, která je zdobená tzv.. lomenicemi.

Dřevostavby v minulosti

Dřevostavba je stavba, jejíž hlavní nosný systém je z dřevěné konstrukce. Dřevěné srubové domy se v minulosti stavěly bez základové konstrukce. Trámy se v rozích nejčastěji spojovaly na rybinu, spáry mezi trámy se vyplňovaly mechem. V místech, kde se převažovala srubová konstrukce, byl dům položen na plochých masivních kamenech, které přenášely tíhu z obvodové konstrukce do půdy. V přízemí rodinného domu byly tři místnosti: přední pokoj - světnice, střední část, kterou tvořila kuchyň a zádveří - síňce a poslední místnost - komora, chlév nebo dílna. K domu byla přistavena kůlna z dřevěné konstrukce jednoduše obitá deskami, která sloužila jako sklad nářadí, seník a podobně. Neobydlené podkroví sloužilo k uskladnění obilí a také jako udírna, protože kouř z pece v přízemí ústil do prostoru podkroví. Některé domy měly podkroví obyvatelné, podle regionu, kde se dřevodům nacházel. Podkroví od přízemí odděloval deskový strop s izolací z lněného pazdeří a hliněnou podlahou. Okolí domu bylo často upravované kamennou dlažbou, která zajišťovala odvádění dešťové vody od prahového srubového trámu. Kostelíky, modlitebny a dřevěné zvonice se stavěly podle klasického obytného srubu. Stavěli jejich vesničtí tesaři, kteří se inspirovali sakrální architekturou ve městech. Nejstarší zachované dřevěné kostely pocházejí z 15. století a dělí se podle stylu a období vzniku. Srubové konstrukce stěn ohraničují tři prostory: přední část - nad ní je konstrukce věže, střední část a svatyni.

Jak je to v současnosti

Začátkem 19. století se výrazně dostalo do popředí lepené lamelové dřevo. V současnosti se ve velké míře využívá na výrobu dřevěných eurooken a také při konstrukcích střech s větším rozporem. Zcela nově se začalo stavět v 50. až 60.letech 20. století. Mění se dispoziční řešení domu s větším množstvím obyvatelných pokojů. Používají se nové tvary střech - sedlová nebo stanová s vikýřem. Rozšiřují se nové materiály - pálené cihly, škvárobetonové tvárnice, beton. Také se začínají využívat tzv.. spřažené nosníky v kombinacích dřevo - ocel, dřevo - uhlíková vlákna či dřevo - beton. Tradiční materiály se omezují na minimum, některé - například nepálená hlína, hliněné omítky - téměř úplně zanikají.

Dřevěné stavby a stavby na bázi dřeva mají i dnes významné místo ve stavebnictví,

protože nabízejí nejen působivý vzhled, ale i zdravé bydlení přirozené člověku. Dřevěné domy se realizují zejména ve Finsku, Norsku, Francii, Německu, Rakousku ale i v Kanadě, USA, Austrálii a podobně. V současnosti již můžeme i Českou republiku zařadit mezi země se stoupající výstavbou dřevěných konstrukcí. Řešení bydlení za příznivou ekonomickou cenu s minimálním negativním dopadem na životní prostředí je spojeno s vývojem konstrukcí dřevodomů. Dalším důležitým kritériem, hovořícím ve prospěch dřevodomů je energetické hledisko.

V důsledku energetické náročnosti budov

se v současnosti začíná věnovat pozornost výstavbě energeticky úsporných, respektive nízkoenergetických a pasivních domů. Do popředí se dostává šetření provozní energií během celé životnosti budovy. Dřevostavby se z tohoto hlediska jeví jako velmi perspektivní. Na výstavbu domů s nízkou spotřebou energie je z ekonomického hlediska výhodné použít lehkou rámovou konstrukci na bázi dřeva vyplněnou vysoce účinnou izolací bez extrémního nárůstu tloušťky obvodové stěny. Jde zejména o rodinné domy tzv.. sendvičové konstrukce. Dřevostavby mají v Čechách bohatou tradici, takže jejich návrat je opravdu jen otázkou času.

Člověk by se měl snažit co nejvíce eliminovat negativní vlivy na přírodu

Žít zdravě - to znamená i zdravě bydlet. V takových domech není nic, co by působilo rušivě. Dřevěné domy a sruby jsou výhodnou alternativou, pokud se chceme cítit jako v přírodě. Dřevěné domy prostě nemají konkurenci. Spojují funkčnost a estetiku příjemného bydlení přibližujícího se k přírodě.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…